PageRank
Презентация
„Безопасен Интернет” -
рисковете при ползване на световната мрежа от
деца, родители и учители


Започна изпълнението на проект за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки

На 20 юли 2018 г. беше поставено началото на изпълнението на проекта „Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки“, финансиран по Програма Еразъм +.
Проектът се изпълнява от Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ) и консорциум „Модерни библиотеки – 2“, обединяващ регионалните библиотеки в Благоевград, Видин, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Разград, Силистра, Търговище и Ямбол.
Партньор на проекта е Регионалната библиотека в гр. Утрехт, Нидерландия. В рамките му се предвижда участие на ръководители и специалисти от библиотеките в две обучителни програми в Нидерландия на тема „Преоткриване на библиотечните услуги и сътрудничество с партньори“ и „Профилиране на библиотеките – оценка на нуждите и участие на общността“ . След приключване на мобилността ще бъдат предприети стъпки за интегриране на натрупаните в рамките на проекта компетенции и опит в бъдещото развитие на всеки член на консорциума.
По време на първата работна среща Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ и координатор на проекта, представи логото на проекта и плана за публичност, времевия график за изпълнение на проектните дейности, времето на провеждане на обученията. Участниците в проекта съвместно определиха състава на двете обучителни групи. Беше направена и демонстрация на онлайн обучителната платформа на ФГББ с материалите за подготовка по английски език. Обучителната платформа е достъпна за регистрирани потребители от библиотеките. Срещата беше организирана с любезното домакинство на Гьоте-институт България.

Проектът „Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки“ се изпълнява съгласно договор №2016-1- BG 01- KA 104-023490 с Центъра за развитие на човешките ресурси по Програма Еразъм+, КА1,   „Образователна мобилност за граждани в сферата на образованието на възрастни“ .
На 23 юли се навършват 76 години от разстрела на Никола Вапцаров – поет със световно признание, страстно влюбен в живота и човека. Творчеството му отдавна прекрачи границите на Родината. Неговите „Моторни песни” са преведени на 70 езика и издадени в над 100 страни.

Неговото име носят улици, училища, читалища… и Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров” – Кърджали.

Горди сме, че той е наш патрон!


ПРОЛЕТ

Пролет моя, моя бяла пролет, 
още неживяна, непразнувана, 
само в зрачни сънища сънувана, 
как минуваш ниско над тополите, 
но не спираш тука своя полет.

Пролет моя, моя бяла пролет - 
знам - ще дойдеш с дъжд и урагани, 
бурна страшно, огненометежна -  
да възвърнеш хиляди надежди 
и измиеш кървавите рани.

Как ще пеят птиците в житата! 
Весели ще плуват във простора... 
Ще се радват на труда си хората 
и ще се обичат като братя.

Пролет моя, моя бяла пролет... 
Нека видя първия ти полет, 
дал живот на мъртвите площади, 
нека видя само твойто слънце 
и умра на твойте барикади!

ПРОЩАЛНО
.................На жена ми

Понякога ще идвам във съня ти
като нечакан и неискан гостенин.
Не ме оставяй ти отвън на пътя –
вратите не залоствай.

Ще влезна тихо. Кротко ще приседна,
ще вперя поглед в мрака да те видя.
Когато се наситя да те гледам –
ще те целуна и ще си отида.

***
Борбата е безмилостно жестока.
Борбата , както казват, е епична.
Аз паднах. Друг ще ме смени
и... толкоз !
Какво тук значи някаква си личност?!

Разстрел и след разстрела - черве й .
Това е толкоз просто и логично.
Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
народе мой, защото с е обичахме!
===========Изложба на „Арт работилница с Мая”
Днес участниците в „Арт работилница с Мая”, инициатива на РБ „Н.Й.Вапцаров” в лятната читалня, се изправиха пред ново предизвикателство – да подредят изложба на творбите, които създадоха през месец юни. Реденето на изложбата бе съпроводено с много вълнение, усмивките не слизаха от лицата на децата. За посетителите на лятната читалня бяха показани 96 творби – автопортрети, акварели, книгоразделители и др., които предизвикаха голям интерес.
Лятната читалня и арт работилницата ще очакват своите приятели и през юли.


108 години от рождението на Никола Вапцаров,
100 години библиотечно дело и 59 години от създаване
на регионалното библиотечно хранилище

Регионална библиотека “Н.Й.Вапцаров” - гр. Кърджали има 55-годишна история. Тя е най-голямото книгохранилище в Кърджалийска област, център на библиографска, краеведска и методическа дейност. Най-голямата на територията на региона по обем и качество на библиотечния си фонд, по структура и по обхват на обслужването. Притежава богат многоотраслов фонд, наброяващ около 362 000 библиотечни единици (книги, периодични издания, богата фонотека, аудио- и видеозаписи и други нетрадиционни носители). Обслужва широк кръг читатели - ученици, студенти, специалисти в различни областти на знанието, граждани.

Дирекция "Бюро по труда"
Кърджали
 
 

 


Програма „Глоб@лни библиотеки - България"

 


Партньорска програма:
обмяна на линкове
Реклама
 

   
 
Всички права запазени © 2011. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали.