PageRank
Презентация
„Безопасен Интернет” -
рисковете при ползване на световната мрежа от
деца, родители и учители


Изложба на „Арт работилница с Мая”
Днес участниците в „Арт работилница с Мая”, инициатива на РБ „Н.Й.Вапцаров” в лятната читалня, се изправиха пред ново предизвикателство – да подредят изложба на творбите, които създадоха през месец юни. Реденето на изложбата бе съпроводено с много вълнение, усмивките не слизаха от лицата на децата. За посетителите на лятната читалня бяха показани 96 творби – автопортрети, акварели, книгоразделители и др., които предизвикаха голям интерес.
Лятната читалня и арт работилницата ще очакват своите приятели и през юли.
От Детски отдел108 години от рождението на Никола Вапцаров,
100 години библиотечно дело и 59 години от създаване
на регионалното библиотечно хранилище

Регионална библиотека “Н.Й.Вапцаров” - гр. Кърджали има 55-годишна история. Тя е най-голямото книгохранилище в Кърджалийска област, център на библиографска, краеведска и методическа дейност. Най-голямата на територията на региона по обем и качество на библиотечния си фонд, по структура и по обхват на обслужването. Притежава богат многоотраслов фонд, наброяващ около 362 000 библиотечни единици (книги, периодични издания, богата фонотека, аудио- и видеозаписи и други нетрадиционни носители). Обслужва широк кръг читатели - ученици, студенти, специалисти в различни областти на знанието, граждани.

Дирекция "Бюро по труда"
Кърджали
 
 

 


Програма „Глоб@лни библиотеки - България"

 


Партньорска програма:
обмяна на линкове
Реклама
 

   
 
Всички права запазени © 2011. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали.