ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ


В конкурсната сесия за разпределяне на допълнителни средства на регионални библиотеки чрез бюджета на МК бе одобрен проект „РБ „Никола Й. Вапцаров” – методичен, обучителен и краеведски център”, на стойност 7490 лв.

Проектът е насочен към повишаване качеството на ескпертно-консултантската дейност на библиотеката, към подобряване на библиотечно-информационното обслужване в областта. Постоянно променящата се информационна среда, в която обществените библиотеките работят, налага придобиването на нови компетентности, знания и умения от библиотечните специалисти. Непрекъсната квалификация, самоподготовка и активните форми на обучение са необходимост за всички библиотекари.

Приоритет в работата на РБ „Н. Й. Вапцаров” продължава да е дигитализиране и популяризиране на значими обекти на документалното наследство в региона, съхраняването и опазването на културното и литературно наследство чрез цифровизация на уникални за Кърджали и региона документи - фотографии, книги и периодични издания. За целта, изградената Дигитална библиотека ще бъде обогатена с нови обекти. Дигитална колекция предлага неограничен достъп на потребителите и дава възможност за бързо, лесно и ефективно търсене, пълнотекстово ползване, изследване и споделяне на дигитално съдържание. Дигиталният масив ще бъде богат културно - исторически и образователен ресурс, който ще удовлетвори информационните потребности на изследователи, краеведи, учители и ученици, студенти, както и на всички, които проявяват интерес към историята на Източните Родопи.

С оглед на близко географско, социално – икономическо, историческо и културно положение, ще продължи задълбочаването на връзките между краеведските отдели на РБ „Н. Вапцаров” - Кърджали, РБ „Хр. Смирненски” - Хасково и РБ „Н. Вранчев” - Смолян, за по - успешно популяризиране на документално-историческото наследство от региона на Източните и Средни Родопи.

Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Кърджали спечели проект „От легенда към реалност“ по европейска програма "Еразъм +", Ключова дейност 1, сектор „Младеж“. Проектът е с продължителност 1 година и ще бъде финансиран от Европейския съюз, на стойност 15 500 евро.

Основната цел на младежкия обмен е насърчаване на междукултурното разбирателство, себеизразяване и развиване на умения у младите хора като креативност, комуникация и нови цифрови компетенции. Разказването на истории е мощен инструмент, който може да се използва за насърчаване на разбирателство и уважение между младежите от различни култури.

Двадесет и четири ма младежи от 4 различни държави – Италия, Литва, Турция и България ще се срещнат в град Кърджали, където ще изучават и обменят различни техники за разказване на истории като неформален метод на обучение, ще се научат как да създават завладяващи разкази, как да използват звукови ефекти, за да подобрят пре живяването на слушателя и ще създадат аудио книга за народни приказки, митове и легенди на различните култури. По време на обмена ще се проведе обучение за създаване, записване, редактиране и разпространение на аудио съдържание в дигитална среда.

Дейностите по проекта се предвиждат да се осъществяват през месеците януари и февруари 2024 г.
Анализатори на уязвимости в кодовете

Фондация "Надежда" - Кърджали е сред одобрените организации за финансиране на събитие по програмиране в рамките на седмото издание на най-голямата европейска инициатива за дигитално образование "Запознайте се и програмирайте". Като част от Европейската седмица на програмирането (тази година в периода 7-22 октомври 2023 г.), инициативата цели да популяризира науката и технологиите сред младите хора в цяла Европа, като им предостави умения, необходими за нуждите на утрешната дигитална икономика.

В Европейската карта за първи път ще бъде нанесен град Кърджали със събитието „Анализатори на уязвимости в кодовете” , три панелен семинар с лекция, дискусия и състезание, което ще се проведе на 12 октомври, от 10,00 часа в СУ „Отец Паисий” – Кърджали с 25 средношколци, с профил информационни технологии.

Събитието цели да популяризира и да развива дигитални умения за анализ на данни сред младежката аудитория. Една от най-търсените професии е анализатор на данни, според Световния икономически форум. В дискусията участниците ще предлагат аргументирани предложения за защита на кодовете с примери за уязвим код. Практическата част е състезание за решаване на загадка, скрита в кода.
В принтиран програмен код, участниците ще дешифрират загадка, тип криптограма, за да открият излишни, специално поставени букви, водещи до послание „шифър”, уточняващо мястото на скрито съкровище. Събитието приключва с официално връчване на грамоти и медали на победителите и сертификати на участниците в състезанието.

Целта на фондация „Надежда” е да повишава дигиталните знания и умения на младежката аудитория и да апелира към необходимостта от придобиване на комбинативни цифрови познания и уникални, гъвкави и критични умения за успешна реализация в нова бъдеща среда.

Инициативата "Запознайте се и програмирайте" е разработена съвместно от Haus des Stiftens и SAP и е насочена към деца и младежи на възраст между 8 и 24 години, които да се запознаят със света на технологиите и програмирането по забавен начин в рамките на финансирани специални събития от основните партньори донори - Amazon и SAP. Организациите от партньорската мрежа на TechSoup Европа отговарят за координацията на инициативата и избора на предложения за събития в съответните страни. Фондация „Работилница за граждански инициативи” е партньор на Meet and Code за България.

С подкрепата на:


„Toва събитие се осъществи с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, SAP, TechSoup и Amazon, в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“.

Министерство на културата обяви резултатите от конкурсната сесия за   финансова подкрепа по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2023 г.

Проектът на Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров” за нови книги е сред одобрените и е на стойност 12 500 лв.

В него са включени над 100 издателства, издали книги от чуждестранни и български автори, обхващащи различни области на знанието и предназначени за любителите на четенето от всички възрасти. Сега предстои сключване на договор с Министерство на културата, за да започне изпълнението на проекта.


 
Tyxo.bg counter PageRank Карта на сайта
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011