АКТОВЕ:


Акт за придобиване на библиотечни материали, постъпили без съпроводителен документ.

Акт за отчисляване на библиотечни материали от фонда на библиотеката.

Акт за цялостна проверка на библиотечния фонд.ОБРАЗЦИ:1. Дневник на библиотеката.

Част А
Част Б
Част В
Част Г

2. Книга за движение на библиотечния фонд.

3. Инвентарна книга.

4. Протокол за предаване на библиотечен фонд.


 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011