ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ
В сила от 06.07.2009 г.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135636021

ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133897729
НАРЕДБА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА
БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
Държавен вестник
Изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г.
СТАНДАРТ ЗА
БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Утвърден със Заповед на министъра на културата
Издава се на основание чл. 8, ал.2 от
Закона за обществените библиотеки.
ТИПОВИ ПРАВИЛА

за обслужване на читателите са приети и утвърдени от Министерство на културата през 1995 г. Въз основа на тях и Наредбата за запазване на библиотечния фонд, всяка библиотека изработва свои правила, които уреждат взаимоотношенията с нейните читатели.


 
Tyxo.bg counter PageRank Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011