ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

2022


Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” спечели проект „Бинарно прегаряне” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22 г. в модул: „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство“ на Национален фонд „Култура”, на стойност 11 020 лв .

Проектът е с продължителност 5 месеца и цели преодоляване на дигиталната зависимостта чрез форми на изкуство с катализиране на обществени ресурси към устойчиви социални арт терапии за социално общуване и учене чрез действие. Афишира дигиталната зависимост от интернет, социални мрежи и игри и опит за овладяване на бинарното „прегаряне” чрез механизми, изместващи фокуса от екрана към изкуство.
Базиран на холистични и метадонови принципи, предлага цикъл от дейности, тип игра, с реални „нива” за провокация към социална адаптация и реализация на дигитално зависими младежи - дискусии, художествено и приложно изкуство, сетивно преживяване, видео самооценка и препоръки за дигитално „изключване”.
Включва следните нива:
Провеждане на информационни кампании и дискусии с ученици и финансови и технологични експерти.
Ниво1 „Log off - излез от бинарния свят” - Арт художествена лаборатория.
Ниво2 „Game out” - Сетивно преживяване в подземие - лаборатория за дискутиране и преосмисляне „времето” като ценност.
Ниво3 „WEB” - Изграждане на web инсталация от технологични вещи - лаборатория за ползата от дигитално образование.
Ниво4 „I am / Аз съм” - Създаване на видеокастове във видеоплейлиста с младежи и родители - лаборатория за ефектите от творческото създаване.
Ниво5 „Цифров детокс” - Изложба на творби за популяризиране на талантливи младежи в реална и дигитална среда.
Ниво6 „Follow me / Следвай ме” - популяризиране на препоръки от младежки решения за преодоляване на бинарното „прегаряне” и създаване на специфичен дигитален жаргонен речник.

Ефектът от проектната идея ще надгражда умения у средношколци за творческо мислене, за дигитално образование, за реално общуване и сътрудничество, за самооценка и себеизява, за активно гражданство в търсене на решения за гъвкава преориентация на модели и начин на живот.

„Метадоновата” терапия ще измества фокуса от забавления в наситено емоционален виртуален свят към творческо претворяване и преосмисляне на младежкия потенциал. Чрез интерактивни реални и образователни преживявания ще изгражда реален мост между гейминга и фабинга и социума чрез изкуство и креативно вдъхновение за адаптация и реализация на публики към визията на бъдещето.

Партньори по проекта са Глобал Нет – Кърджали и Фондация „Надежда” - Кърджали.
На тържествена церемония в град София, ръководителят на проекта и председател на клуб „Будител” към РБ „Н. Й. Вапцаров” Елисавета Кехайова подписа договор за финансиране по проект „Градът на чаплите”.

Фондация „Надежда” – Кърджали спечели проект с наименование "Градът на чаплите" по програма „Ти и ЛИДЛ за по-добър живот” към инициатива на "Лидл България" в област Околна среда в размер на 9650 лв., с продължителност 8 месеца.

Проектната идея е насочена към опазване на природен птичи феномен от смесена чаплова колония и подобряване условията на живот на редки и защитени водолюбиви птици в средата на силно урбанизирана зона на град Кърджали, единствената в Европа, в блатиста зона до „Водното огледало“ на река Арда. В местообитанието на чаплите гнездят: малката бяла чапла, нощна бяла чапла, малък воден бик, малък корморан, гривеста чапла, зеленоглава патица, белочела водна кокошка, малки шаварчета и тръстикови дроздове, двойка лебеди и др.

Концепцията на проекта обхваща следните дейности: 1. Изграждане на информационен кът за граждани и туристи с 5 двуезични табели, монтирани на моста на река Арда за птичето съкровище с призив за опазването му и ясно дефинирани ограничения за защитената територия с чаплова колония. 2. Организиране на конкурсна образователно - приложна инициатива "Пази дивите птици" с ученици от 12 до 19 г. от всички училища в града, включени в приложни ателиета за изработка на триизмерен модел на защитени територии с чаплови птици от пластмасови отпадъчни изделия, представени на градско изложение на моста и ще бъдат отличени най - добрите идеи. 3. Създаване, публикуване и разпространение на образователен филм „Градът на чаплите” в дигитална и публична среда за достъп до всички за редки защитени птици и техните проблеми с призив за опазване на чапловата колония и за риска от заличаване на природния феномен. 4. Организиране на кампания за обявяване на местността с чаплова колония за общински резерват с ограничения, забрани, санкции за нарушители и призив за грижа. С ефективното взаимодействие с граждански и природозащитни панели, Клуб “Будител” и местната власт.

С реализираните дейности по проекта целим да създадем условия за повишаване на природозащитна екологичната култура на младежи и жителите на град Кърджали с провокативни практики. Активното участие на младите хора в интерактивни кампании ще разширява екологичната култура и отговорност към природата за промяна на отношението, осъзнаване на възможностите и отговорностите към защитени природни територии. Формиране на междупоколенческа приемственост и устойчиво повишаване на броя дигитални потребители ангажирани в опазването на природен птичи феномен в центъра на града.
Регионална библиотека “Никола Й. Вапцаров” е с пореден одобрен проект от Министерство на културата по програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност“ 22 на стойност 16 750 лв.

Приоритет на програмата е обновяване на библиотечните колекции с цел насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация. В проекта са включени над 100 издателства, издали книги от чуждестранни и български автори, обхващащи различни области на знанието и предназначени за различни възрасти.

Финансовата подкрепа по проекта ще допринесе за обогатяване и обновяване на фонда на библиотеката с нови интересни и ценни книги.

Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” започва работа по проект „Библиотеката - методичен, обучителен и краеведски център”, на стойност – 9 995 лв. Средствата се предоставят от Министерство на културата, чрез проектна сесия за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на МК.

Планираните инициативи са насочени към повишаване квалификацията на библиотечните специалисти от читалищните библиотеки в област Кърджали и придобиването от тях на нови знания, умения и компетентности.

В рамките на проекта, съвместно с РБ „Хр. Смирненски” - Хасково и РБ „Н. Вранчев” - Смолян, ще се проведе краеведска кръгла маса „Развитието на краезнанието и електронните ресурси в съвременната библиотека”. Библиотечни специалисти от отделите „Краезнание” на трите библиотеки, представители на читалищни библиотеки, държания архив и изтъкнати краеведи от трите области ще дискутират как натрупаната краеведската библиографска информация да се трансформира в ефективен информационен ресурс на краезнанието в електронна среда. Тази среща надгражда партньорството между трите библиотеки в посока обмен на добри практики за краеведски изследвания, усъвършенстване методиката на краеведската работа и акцентиране върху възможностите на новите дигитални ресурси за популяризиране на културното наследство на Източните и Средни Родопи.

Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” спечели проект: „Дигитални трансформации” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ 22 на Национален фонд „Култура”, на стойност 43 588,80 лв .

Проектът е с продължителност 7 месеца и цели дигитални трансформации на образователни инициативи и културни политики в хай-тех среда в унисон с дигиталните пазари, дигиталните градове и поколението на "екраните". В концепцията за възстановяване в нови и променени условия на дигитализация, адаптация и интелигентна трансформация с високи технологии ще насочим усилия към три стратегии:

1. Дигитална трансформация на забравено културно съдържание с адаптация на приложни графики на Владимир Чукик, публикувани във в. „Нов Живот” и в. „Зорница” /1979-2009 г./ до мобилно излагане на изкуство в градска среда от младежка аудитория чрез приложни образователни хай - тех ателиета.
Ще разширим проектната идея към дигитално съдържание за свободен достъп.

2. Трансформиране на изложбени пространства на библиотеката в информационен хъб с луксозни витрини за генериране на социални идеи, дигитални решения и послания. С модерен лед рекламен екран с трейзър на дигитализация и адаптация на културно съдържание с ултра високи технологии.

3. Социални дискусии с ученици в нови пространства в частна галерия „Дар” и бизнес среда с участие на утвърдени художници, журналисти и представители на бизнеса за мегатенденциите на дигитализация и трансформация на икономика и трудов пазар в цифровата ера и привличане на младежка аудитория за активно съучастие в обществените процеси.

Партньори по проекта : Община Кърджали, Галерия „Дар”, Кърджали, СУ „Владимир Димитров – Майстора” - гр. Кърджали, ПГ по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” - гр. Кърджали и технологичната софтуерната компания Netmania It Ltd, Клон Кърджали.
 

Клуб „Будител“ /1994/ към Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" – Кърджали спечели проект „Стрийт фест 3Е / Еманципация, Ерудираност, Емпатия”, в Конкурс „8 март“ за 2022 г. на Български фонд за жените. Фондът отличи единадесет смели проектни идеи за отбелязване на Международния ден на жените, от общо 72 кандидатури от 34 населени места, след селекция на две фази. За втора поредна година конкурсът се провежда с финансовата подкрепа на Британско посолство София, платформа Answear.bg, Фондация „Докова и Доков за бъдеще“, индивидуални и корпоративни дарители, търсещи най-смелите идеи за приноса на жените в политически, икономически, научен и културен аспект.

Проектът е с продължителност 2 месеца на стойност 2990 лв. Проектната идея „Стрийт фест 3Е” цели застъпничество за правата на момичетата от 14 до 19 г. като афишира и огласява проблеми и трудности в общество, учебна среда и семейство в споделен креативен процес на плакатна фиеста „Моят глас”, представена в градска среда в европейската година на младежта. Създадените творчески произведения на откровението за равенство, права и стереотипи, основани на пола ще търсят мястото на еманципираната, ерудираната и емпатичната жена в обществото.

Паралелно в дигитална среда утвърдени локални жени лидери и творци ще споделят видеокастове във видеоплейлиста „Digital fest 3E” като признание за тяхната активност и споделяне на трудностите основани на пола.

Планът за разпространение на проектните резултати включва рекламни материали, медийно отразяване в социалните мрежи и групи, уеб страница на проекта, видеоплейлиста в Ютюб канал, стрийт фест в градската градина и дигитална младежка изложба.

Проектът ще създаде условия за повишаване на броя потребители в дигиталните канали и задържането им към нашите библиотечни клубове. Ще провокира устойчиви навици за формиране на умения у момичетата за осмисляне на женските права и проблеми, основани на пола и ще култивира млади таланти чрез дейности, носещи радост, емоция и провокация. Ще създаде условия за развитие на аналитично мислене и активно включване на жените в социални казуси и обществени процеси.


2021Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” спечели проект: „Контаминации на реалности” по програма „Визуални изкуства” 21 на Национален фонд „Култура” към Министерството на културата, на стойност 14 935,00 лв.

Проектът е с продължителност 10 месеца и цели да насърчи промяна на умения, нагласи и модели на живот за контаминация от два свята, които да се пресекат в най-ефективна реалност с най-висока успеваемост. Комуникационната стратегия и план за разпространение на резултатите включват широк спектър на дейности. Като акцентите са:

Популяризиране на Digital art творби от родопски автори в дигитална и публична среда под надслов „Контаминации на реалности”: реална изложба с контрапунктен на идеята дворен декор, виртуална и пътуваща, за провокация към цифровите възможности на различни софтуери за интерактивна визия със специфични послания.

Повишаване на цифровите знания и умения на младежи, чрез алтернативни форми на обучение - интензивни обучителни уоркшопи и киберлаборатории за тийнейджъри за създаване на визуални продукти с нови технологии и овладяване на умения по графичен дизайн, киберсигурност и създаване на видеоинсталации.

Планираме публичен дебат с учители, IT - специалисти, граждани, партньори и медии и изнасяне на беседи в училищата с подбрани материали за необходимостта от придобиване на нови комбинативни цифрови умения и преориентация на концепцията, начина и методиката на обучение на новия „дигиталния ученик” и мястото му в 4-та роботизирана икономика на „Светът утре” с нов участник на пазара на труда.

Партньори на Регионална библиотека по проекта „Контаминации на реалности” по програма „Визуални изкуства” 21 към НФК са: СУ „П. Р. Славейков” - Кърджали; ЕГ „Христо Ботев” - Кърджали; СУ „Отец Паисий” - Кърджали; Софтуерната компания - Netmania IT LTD, клон Кърджали.

Проектът цели да насърчи творческо, гъвкаво, адаптивно мислене за изразяване на идеи с различни графични елементи и инструменти, където творческата свобода е без граници, а изкуство и технология се пресичат във впечатляваща визия. Ще се създадат условия за натрупване на нов тип умения у младежи за подготовка за утрешния ден, където 85% от настоящите професии ще отпаднат поради роботизирана технологична индустрия и ще се появят нови, изискващи цифрови умения и познания за успешна реализация в нова среда.

Успешната реализация на проекта ще осигури свободен достъп до излагане на визуално изкуство в дигитална и публична среда, ще въздейства като социално предизвикателство и ще изгражда новаторска нагласа сред младите хора и обществеността в региона за утрешния ден. Ще допринесе за идентифициране на нови ресурси с прилагане на иновативни подходи, креативни инициативи и механизми за активно въвличане на публики. Популяризирането на резултатите от проектната дейност ще оказва положително влияние за разпространение на идеи и емоции и за повишаване на умения за реализация в бъдещето.
И ще утвърждава Регионална библиотека – Кърджали като съвременен културен и информационен център в областта .

В рамките на един месец Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров” – Кърджали печели втори одобрен проект от Национален фонд „Култура” по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти”, Сесия 2 на стойност 2 985,32 лв. сподели Елисавета Кехайова, директор на библиотеката. Програмата цели компенсиране на част от увеличените разходи за електрическа енергия на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 г. и финансово подпомагане на библиотеката за осъществяване на основните й дейности. Дейността на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“ се извършва в четириетажна сграда със застроена площ от 514 кв.м. и разгъната застроена площ от 2299 кв.м., въведена в експлоатация през 1971 г. Отопляемата площ е 1785 кв.м. В нея се помещават директорски кабинет, отдел "Комплектуване", отдел „Обработка и каталогизация “, справочно-библиографски отдел и сектор "Краезнание", Детски отдел с читалня, отдел “Обслужване” с читалня „Обществени науки”, Читалня "Изкуство",отдел „Методичен“. В сутерена е разположено основно книгохранилище, на партера се помещават Обучителен информационен център „Библионет” и работен кабинет. И Филиал 2 с адрес: ж.к. Младост – 2.
Национален фонд „Култура” към Министерството на културата одобри проект на Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров” – Кърджали за целево финансово подпомагане по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство“, на стойност 3045,45 лв. сподели Елисавета Кехайова, директор на библиотеката.

Програмата цели компенсиране на част от увеличените разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални културни институти, които се дължат на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 г.

Дейността на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“ се извършва в четириетажна сграда със застроена площ от 514 кв.м. и разгъната застроена площ от 2299 кв.м., въведена в експлоатация през 1971 г. Отопляемата площ е 1785 кв.м. В нея се помещават директорски кабинет, отдел "Комплектуване", отдел „Обработка и каталогизация “, справочно-библиографски отдел и сектор "Краезнание", Детски отдел с читалня, отдел “Обслужване” с читалня „Обществени науки”, Читалня "Изкуство",отдел „Методичен“. В сутерена е разположено основно книгохранилище, на партера се помещават Обучителен информационнен център „Библионет” и работен кабинет. И Филиал 2 с адрес: ж.к. Младост – 2.
Министерство на културата одобри пореден мащабен проект на Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров”, по програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност” 21 на обща стойност 15 500 лв.

Финансовата подкрепа, която ще получи библиотеката ще позволи обогатяване на фонда с повече от 350 заглавия от различни автори – български и чужди, като литературата ще бъде набавена от над 100 български издателства.
И тази година ще бъдат закупени книги от различни отрасли на знанието, за да можем да задоволим потребностите и търсенията на повече потребители. Ще има както художествена литература за възрастни и деца, така и учебно-помощна, различни справочни и енциклопедични издания, редки и уникални по форма и съдържание книги, което беше и наш приоритет при подготовката на този проект.
Колекциите на библиотеката ще се обогатят с „Триод Постен” (на църковнославянски език), който излиза за първи път на български език и съдържа Старозаветните библейски четива на съвременен български език.
Друго интересно заглавие, което ще стане част от нашия фонд е луксозно издание в кутия „Царството на славяните” с автор дубровнишкия историк Орбини, наричан още неуморен търсач на историческото знание.
„Българската история до XII в. през погледа на старите автори” е също ценно заглавие чийто автор е Николай Колев, като под стари автори са визирани съвременници на събитията. Такива са авторите, писали на гръцки във Византия и на латински в Западната Римска империя. Изданието е с корица от естествена кожа, със златен и сребърен печат.
Още ценни издания, които ще закупим са - „Четириевангелие на цар Иван Александър” - пълно фототипно издание в кутия. Четириевангелието е един от най-известните български кирилски ръкописи и може би най-важният писмен документ на българската култура преди падането на Второто българско царство.
Щастливи сме, че ще можем да закупим и „Кондика на Зографската света обител (1734-1816г.)” ; „Златна книга: Икони от България IX - XIX век „ , която съдържа 106 икони, както и „Българският буквар : 200 г. в първи клас” , съдържащ всички букви от 1824 г. до 2014 г. и още много интересни издания.

Закупените книги ще обновят и обогатят фонда на библиотеката и ще бъдат на разположение на всички наши читатели.
РБ „Никола Й. Вапцаров” – Кърджали с нов спечелен проект по програма „Регионални дейности” 21 на Министерство на културата

В рамките на Проекта „Библиотеката – експертно-консултански, обучителен и краеведски център” Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“ планира инициативи, насочени към повишаване квалификацията на библиотечните специалисти от читалищните библиотеки в област Кърджали и оказаване на експертно-консултантска помощ.
Ще бъде закупен и въведен софтуерен модул „Регионални дейности”, който ще постави методическата, квалификационна и експертно-консултантска дейност на институцията на ново, по-високо ниво. Базата данни ще показва, както актуалното състояние на читалищните библиотеки, така и тенденциите в тяхното развитие. Всичко това ще позволи по-доброто планиране и оптимизиране на методическата и експертно-консултантска дейност.
По проекта са предвидени три работни срещи на библиотечните специалисти от отделите „Краезнание” в РБ „Хр. Смирненски” – Хасково и РБ „ Н. Вранчев” - Смолян. Целта на срещите е запознаване с организацията на работата в краеведските отдели на библиотеките, обмен на добри практики за краеведски изследвания и представяне на културното наследство на региона. Също така ще се обсъдят и възможности за осъществяване на съвместни инициативи и разработването на проекти, свързани с популяризирането на документално-историческото наследство от региона на Източните и Средни Родопи.

Като център на краеведската дейност в региона, РБ „Н. Й. Вапцаров” издирва, събира и организира материали с местно историческо и културно значение, липсващи във фонда на библиотеката. В резултат на планираната в проекта издирвателска и проучвателска дейност, ще бъде създадено ново съдържание с краеведски характер.
Партньори на Регионална библиотека в проекта са читалищните библиотеки от общините от област Кърджали, РБ „Г. Раковски”- Ямбол, РБ „Хр. Смирненски” – Хасково, РБ „Н. Вранчев” – Смолян, НБ „Иван Вазов” – Пловдив

Стойността на проекта е в размер на 4994 лв., а продължителността седем месеца.


2020

Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров“ - Кърджали спечели проект за 25 000 лв., финансиран от Министерството на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2020 г.
Нашата библиотека има включени в Проекта 108 издателства, 458 автори и общо около 2000 екземпляра книги. Общият брой на заглавията е 545, от които 168 са на български автори.


2019

На 30 май 2019 г. в РБ „Н. Й. Вапцаров” в Кърджали бе открит напълно обновения и ремонтиран Детски отдел . Това стана възможно благодарение на благотворителната кампания на Райфазенбанк „Избери за да помогнеш 2018”, в който библиотеката участва с проект „Библиотеката и децата – заедно можем повече“.
Присъстваха Любомира Сендова – управител на Офис Кърджали на Райфайзенбанк, заместник-кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова, а също и деца от Детски център „Надежда” и от ОУ „Св. Климент Охридски”.
От името на Уляна Ганева - директор на библиотеката, Катя Петкова поздрави представителите на Райфанзенбанк за дарителската кампания, която развиват – „това е благородна инициатива, която повече от 10 години подкрепя социални и културни проекти в цялата страна. Радвам се, че и нашата библиотека стана част от семейството на инициативата „Избери за да помогнеш” с проекта „Библиотеката и децата – заедно можем повече“. Каузата ни е насочена към децата със специални образователни потребности. Благодарение на проекта интегрирането на тези деца става възможно в една нова, вдъхновяваща и стимулираща развитието им среда.
Любомира Сендова – управител на Офис Кърджали на Райфайзенбанк сподели: „Много сме щастливи, че се случи този проект. Когато се обадихме в Регионалната библиотека и попитахме искате ли да направим нещо заедно, те веднага откликнаха. Г-жа Уляна Ганева много бързо подготви всичко необходимо и сега това е факт. Над 257 проекта и близо 3 мил. лв - това е което ние сме подкрепили за първите 10 години на кампанията, тази година вече 11 години, и все повече малки и добри истории”. От името на банката всяко дете получи личен подарък.
Заместник кметът Веселина Тихомирова поздрави всички участвали и прегърнали идеята на кампанията „Избери, за да помогнеш”. „Превърнали сте го в едно желано и приятно място, в което, сме убедени, ще имате все повече посетители. Чудесно е, че следваме доброто в името на децата и на децата с увреждания”, каза Тихомирова. Тя подари на детския отдел от името на кмета инж. Хасан Азис енциклопедии за деца и книги с приказки от български и чужди автори.
Галя Настева завеждащ Детския отдел и координатор на проекта, сподели: „Със събраните средства са закупени нови мебели, интерактивни пособия и помагала, специализирана литература за родители и ресурсни учители. Отделно от това със средства от бюджета на библиотеката са боядисани стените и таваните, монтирана е нова дограма, подновени са работните места на библиотекарите, а новите стелажи са дарение. Надяваме се обновеният кът да превърне библиотеката в желано място за посещение, учене и забавление, отворен и достъпен за всички.


Проектът на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“ – Кърджали е насочен към по-пълноценно интегриране на деца и младежи от 7 до 16 години със специални образователни потребности. Целта ни е чрез организиране на групови занимания, творчески работилници, използване на интерактивни пособия и помагала в адаптирана среда да се преодолее социалната изолация на повече деца от уязвимите групи.
Идеята на проекта е свързана с правото на свободен и равен достъп до информация, култура и образование в съвременна, привлекателна среда, която да вдъхновява децата, да стимулира любов към четенето, да им дава свободата да творят и да се забавляват, като премахва различията между тях.
В събитията, организарани от библиотеката, редовно участват деца и младежи със специални образователни потребности. Те идват с огромно желание и са много щастливи от вниманието, топлотата и грижата, с които са посрещани, от възможността да общуват със свои връстници, да споделят игрите и забавленията. Децата имат нужда от пространство, което да ги учи на култура, любов към книгата, уважение и толерантност. Тази тяхна потребност мотивира решението ни да станем част от кампанията „Избери, за да помогнеш”. Със събраните средства в Детския отдел ще се обособи кът, предразполагащ към вдъхновение и творчество, кът за срещи, творчески работилници и забавления.
Убедени сме, че реализацията на проекта ще развие потенциала на децата и ще има реален принос в повишаването качеството на живот на децата със специални образователни потребности.
Избери, за да помогнеш!


2016

РБ „Н.Й.Вапцаров” спечели проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата” в Конкурс за проекти 2016 - сесия 2 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – България”, договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ.
Проектът ще бъде реализиран в партньорство с НЧ ”Обединение1913”, СУ ”Владимир Димитров – Майстора”, ОУ „Св. Климент Охридски” и СУ „Отец Паисий”.
Сключен е договор за безвъзмездно финансиране МК – ДБФ – 45 от 25.11.2016 г. с Фондация „Глобални библиотеки – България” на стойност 3660 лв. и съфинансиране от РБ”Н.Й.Вапцаров” в размер на 915 лв. Проекта е с продължителност пет месеца от 01.12.2016 до 30.04.2017 г.
Основната цел на проекта е изграждане на устойчива екологична култура и възпитание на отговорно отношение към природата. Стремежът на екипа е да формира социално значими компетенции у децата за идентифициране и решаване на проблеми на околната среда от най-близкото обкръжение и формиране на култура за устойчиво развитие на природата в родния край.
И не на последно място да утвърди библиотеката като активен участник в обществения живот.
В рамките на проекта ще бъдат обучени 45 деца от училищата – партньори. Придобитите теоретични знания те ще приложат на практика в парковете „Арпезос – Север”,
”Горубсо” и „Простор”.
С помощтта на обучителите и библиотечните работници, участниците в проекта ще подготвят „Наръчник на младия еколог”, който ще бъде издаден в 200 екземпляра.
Ще бъде изработена интернет страница на проекта с полезна информация, съвети и модели за опазване на околната среда; снимки и клипове, показващи заразителни примери за подобряване и опазване на градската среда. Електронен вариант на наръчника ще бъде достъпен от тази страница.
След приключването на проекта интернет страницата ще продължи да бъде източник на информация по проблеми на природата и околната среда.


Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата.


2015

РБ „Н. Й. Вапцаров”
организира събитие под надслов

„Да си върнем Младежкия дом”

Фотоалбум на Младежки дом, декември, 2015 г.

ПРОЕКТ:
„Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“
Водещ партньор: Фондация "Глобални библиотеки - България"
Партньор:Фондация Помощ за благотворителността в България Финансиране: Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство "2009-2014 г."

Проектът „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“ цели развитието на регионалните библиотеки като обединителен и ресурсен център за местното гражданско общество, създаването на връзки между НПО и гражданите и предоставянето на платформа за колективни граждански действия по важни местни проблеми и въпроси. Регионалните библиотеки в България имат частичен опит в изграждането на междусекторни партньорства и имат потенциала да развият нужния капацитет и познания, за да обединят нестопанския сектор, неформалните групи и гражданите в регионите в коалиции в името на общи каузи. В регионите на Кърджали, Разград и Враца все още няма ефективни обединителни центрове, всяка от нестопанските организации търси информация и подкрепа самостоятелно, няма механизми за изработване на общи програми, а гражданите не са запознати с това какви ползи биха могли да имат от работата с неправителствените организации.

Инициативата ще окаже подкрепа на служителите на регионалните библиотеки в следните области:
· усвояване на застъпнически знания и умения
· разработването на методика за провеждане на регионални проучвания и изследвания
· повишаване на възможностите на библиотеките да осигуряват информация и помощ по конкретни нужди за организационното развитие на местните НПО – инициативата ще окаже подкрепа за активните НПО и неформални групи да придобият важни умения за развитие на организациите си според текущите им нужди
· организирането на информационни изложения на работата на  НПО сектора по обществено значими местни каузи
· развитие на доброволчеството в регионите на Кърджали, Разград и Враца
· възможността библиотеките да осигуряват информация и помощ по конкретни нужди за организационното развитие на местните НПО

Проектът „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Глобални библиотеки - България" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

"Новите приключения на Златноелечко"

 

На 16 октомври стартира изпълнението на проекта "Новите приключения на Златноелечко" на Регионална библиотека "Никола Йонков Вапцаров". В рамките на проекта ще бъде написана и публикувана, неиздавана досега електронна книга, съдържаща 12 илюстровани приказки, която да възпитава малките читатели в образователни, творчески и социални умения. Автор на приказките е детската писателка Маргарита Павлова, а цветните илюстрации към тях ще бъдат създадени от младите таланти по приложни и изящни изкуства от СОУ "Владимир Димитров - Майстора" - Кърджали.

Главната цел на проекта е иновативната идея да творим заедно, създавайки един магичен и споделен свят, който ни прави съпричастни към приказните истории, според директорът на училището - партньор в проекта Ангел Спасов.

Проектът "Новите приключения на Златноелечко" е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" по Програма "Публики". Продължителността му е три месеца от 15 октомври 2014 г. до 15 януари 2015 г. Координатор на проекта е Васил Райчинов.
ПРОЕКТ
"Пътят"


аудиовизуален
3D
филм


Община Кърджали, Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”, Народно читалище „Обединение 1913” организираха поетична среща - рецитал под надслов "Пътят", посветена на 50-годишнината от рождението на Роса Соколова, Иво Георгиев, Гергана Илиева и 15-годишнината на клуб "Неиздадени ръкописи" към Библиотеката. Събитието е част от проявите по повод 55 годишния юбилей на РБ „Н. Й. Вапцаров”.


"Щурчето Златноелечко на разходка в Интернет"

Книгата „Приключенията на Златноелечко”, съдържа дванадесет детски приказки с автор Маргарита Павлова и дванадесет цветни илюстрации от Божидара Ангелова.


"Щурчето Златноелечко на разходка в Интернет" е електронна книга, предназначена за:
Малки деца, които не могат да четат сами;
За самостоятелно четене;
Хора със зрителни и слухови проблеми;
Хора, които обичат видеоприказки.
Художественият прочит е наложителен, за да бъде достъпно съдържанието за малки деца, учещи се да четат, и за хора със зрителни проблеми. Проектът се явява подготвителен за създаването на мултимедиен портал с детски приказки и съдържание, подходящо за горните групи, и където ще бъдат публикувани по подобен начин множество други произведения.
Приказките прочете актьора: Гълъб Бочуков;
Звукозапис и музикална среда: Ангел Чавдаров;
Режисьор на продукция: Гълъб Бочуков;
Редактор: Иван Маринов;
Уеб дизайн: Георги Гачев;
Координатор на проект: Теолина Илчева.

„Златноелечко на разходка в Интернет“ е реализиран от Регионална библиотека „Н.Й. Вапцаров“, град Кърджали и Сдружение "Устойчиво развитие“ по грантова схема за финасиране на иновативни проекти към Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.
Програма „Глоб@лни библиотеки - България"
е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Инициативата се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс". Предвиденият общ бюджет на програмата възлиза на 50 милиона щ.д., което включва безвъзмездната помощ от фондацията, планирано дарение на софтуерни продукти от Майкрософт на стойност 6 милиона щ.д., както и насрещен принос от 29 милиона щ.д. от централната и местната власт в България. Програмата е разработена, за да улесни достъпа на гражданите до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки в България. Тя ще осигури свободен достъп до информационни и комуникационни технологии и интернет за посетителите в 900 обществени библиотеки в градове и села в цялата страна.
Програмата ще се стреми да включи в дейностите си още 700 библиотеки и да мобилизира допълнителни средства за тяхното оборудване с компютри и Интернет.
Близо 3000 библиотечни служители от над 1600 библиотеки ще бъдат обучени в компютърни умения, нови библиотечни услуги, библиотечен мениджмънт и умения за работа с хора /средният брой предвидени часове на обучаем е около 250/.
Програмата ще насърчи дейности по PR, фондонабиране и застъпничество, за да подпомогне процеса на модернизиране на обществените библиотеки и превръщането им в агенти на промяната и центрове за информация, комуникация и активен социален живот.
За успешното изпълнение, усвояване на безвъзмездната помощ от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и постигане на устойчиви резултати Програма „Глоб@лни библиотеки - България" ще разчита на съвместните усилия на правителството, местните власти и неправителствения сектор.


.............Цели:
Да се ускори процесът на интеграция на българските граждани в глобалния информационен свят
Да се подобри човешкият капитал в България чрез формално и неформално обучение и учене през целия живот
Да се насърчи развитието на общности, да се стимулира развитието на гражданското общество и да се подобри качеството на живот на хората.
Степента на готовност на библиотечната база предполага постепенно включване на 900-те целеви библиотеки в изпълнението на програмата. Усвояването на гранта от Фондацията започна през юни 2009 г. По Етап 2009 бяха включени като целеви 455 библиотеки, а по Етап 2010 – 352 библиотеки. На Етап 2011 г. ще бъдат избрани и останалите целеви библиотеки.
През първите два етапа в област Кърджали бяха избрани 21 библиотеки – 12 библиотеки за етап 2009 и 9 библиотеки за етап 2010. Сред първите одобрени библиотеки бе и Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” – гр. Кърджали. В изпълнение на програмата бе оборудвана обучителна зала с 10 компютъризирани места с достъп до интернет, мултимедия и мултифункционално устройство. В нея ще се обучават не само библиотекари от областта, но ще се организират курсове и за читатели на библиотеката.
Фондация "Глобални библиотеки - България" - www.glbulgaria.bg


Списък на одобрените читалищни библиотеки за област Кърджали по
Програма "Глобални библиотеки - България" и полученото информационно и телекомуникационно /ИТ/ оборудване със софтуер, дарен от Майкрософт.
 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011