В рамките на един месец Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров” – Кърджали печели втори одобрен проект от Национален фонд „Култура” по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти”, Сесия 2 на стойност 2 985,32 лв. сподели Елисавета Кехайова, директор на библиотеката. Програмата цели компенсиране на част от увеличените разходи за електрическа енергия на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 г. и финансово подпомагане на библиотеката за осъществяване на основните й дейности. Дейността на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“ се извършва в четириетажна сграда със застроена площ от 514 кв.м. и разгъната застроена площ от 2299 кв.м., въведена в експлоатация през 1971 г. Отопляемата площ е 1785 кв.м. В нея се помещават директорски кабинет, отдел "Комплектуване", отдел „Обработка и каталогизация “, справочно-библиографски отдел и сектор "Краезнание", Детски отдел с читалня, отдел “Обслужване” с читалня „Обществени науки”, Читалня "Изкуство",отдел „Методичен“. В сутерена е разположено основно книгохранилище, на партера се помещават Обучителен информационен център „Библионет” и работен кабинет. И Филиал 2 с адрес: ж.к. Младост – 2.
Национален фонд „Култура” към Министерството на културата одобри проект на Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров” – Кърджали за целево финансово подпомагане по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство“, на стойност 3045,45 лв. сподели Елисавета Кехайова, директор на библиотеката.

Програмата цели компенсиране на част от увеличените разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални културни институти, които се дължат на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 г.

Дейността на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“ се извършва в четириетажна сграда със застроена площ от 514 кв.м. и разгъната застроена площ от 2299 кв.м., въведена в експлоатация през 1971 г. Отопляемата площ е 1785 кв.м. В нея се помещават директорски кабинет, отдел "Комплектуване", отдел „Обработка и каталогизация “, справочно-библиографски отдел и сектор "Краезнание", Детски отдел с читалня, отдел “Обслужване” с читалня „Обществени науки”, Читалня "Изкуство",отдел „Методичен“. В сутерена е разположено основно книгохранилище, на партера се помещават Обучителен информационнен център „Библионет” и работен кабинет. И Филиал 2 с адрес: ж.к. Младост – 2.
Министерство на културата одобри пореден мащабен проект на Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров”, по програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност” 21 на обща стойност 15 500 лв.

Финансовата подкрепа, която ще получи библиотеката ще позволи обогатяване на фонда с повече от 350 заглавия от различни автори – български и чужди, като литературата ще бъде набавена от над 100 български издателства.
И тази година ще бъдат закупени книги от различни отрасли на знанието, за да можем да задоволим потребностите и търсенията на повече потребители. Ще има както художествена литература за възрастни и деца, така и учебно-помощна, различни справочни и енциклопедични издания, редки и уникални по форма и съдържание книги, което беше и наш приоритет при подготовката на този проект.
Колекциите на библиотеката ще се обогатят с „Триод Постен” (на църковнославянски език), който излиза за първи път на български език и съдържа Старозаветните библейски четива на съвременен български език.
Друго интересно заглавие, което ще стане част от нашия фонд е луксозно издание в кутия „Царството на славяните” с автор дубровнишкия историк Орбини, наричан още неуморен търсач на историческото знание.
„Българската история до XII в. през погледа на старите автори” е също ценно заглавие чийто автор е Николай Колев, като под стари автори са визирани съвременници на събитията. Такива са авторите, писали на гръцки във Византия и на латински в Западната Римска империя. Изданието е с корица от естествена кожа, със златен и сребърен печат.
Още ценни издания, които ще закупим са - „Четириевангелие на цар Иван Александър” - пълно фототипно издание в кутия. Четириевангелието е един от най-известните български кирилски ръкописи и може би най-важният писмен документ на българската култура преди падането на Второто българско царство.
Щастливи сме, че ще можем да закупим и „Кондика на Зографската света обител (1734-1816г.)” ; „Златна книга: Икони от България IX - XIX век „ , която съдържа 106 икони, както и „Българският буквар : 200 г. в първи клас” , съдържащ всички букви от 1824 г. до 2014 г. и още много интересни издания.

Закупените книги ще обновят и обогатят фонда на библиотеката и ще бъдат на разположение на всички наши читатели.
РБ „Никола Й. Вапцаров” – Кърджали с нов спечелен проект по програма „Регионални дейности” 21 на Министерство на културата

В рамките на Проекта „Библиотеката – експертно-консултански, обучителен и краеведски център” Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“ планира инициативи, насочени към повишаване квалификацията на библиотечните специалисти от читалищните библиотеки в област Кърджали и оказаване на експертно-консултантска помощ.
Ще бъде закупен и въведен софтуерен модул „Регионални дейности”, който ще постави методическата, квалификационна и експертно-консултантска дейност на институцията на ново, по-високо ниво. Базата данни ще показва, както актуалното състояние на читалищните библиотеки, така и тенденциите в тяхното развитие. Всичко това ще позволи по-доброто планиране и оптимизиране на методическата и експертно-консултантска дейност.
По проекта са предвидени три работни срещи на библиотечните специалисти от отделите „Краезнание” в РБ „Хр. Смирненски” – Хасково и РБ „ Н. Вранчев” - Смолян. Целта на срещите е запознаване с организацията на работата в краеведските отдели на библиотеките, обмен на добри практики за краеведски изследвания и представяне на културното наследство на региона. Също така ще се обсъдят и възможности за осъществяване на съвместни инициативи и разработването на проекти, свързани с популяризирането на документално-историческото наследство от региона на Източните и Средни Родопи.

Като център на краеведската дейност в региона, РБ „Н. Й. Вапцаров” издирва, събира и организира материали с местно историческо и културно значение, липсващи във фонда на библиотеката. В резултат на планираната в проекта издирвателска и проучвателска дейност, ще бъде създадено ново съдържание с краеведски характер.
Партньори на Регионална библиотека в проекта са читалищните библиотеки от общините от област Кърджали, РБ „Г. Раковски”- Ямбол, РБ „Хр. Смирненски” – Хасково, РБ „Н. Вранчев” – Смолян, НБ „Иван Вазов” – Пловдив

Стойността на проекта е в размер на 4994 лв., а продължителността седем месеца.
Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров“ - Кърджали спечели проект за 25 000 лв., финансиран от Министерството на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2020 г.
Нашата библиотека има включени в Проекта 108 издателства, 458 автори и общо около 2000 екземпляра книги. Общият брой на заглавията е 545, от които 168 са на български автори.
На 30 май 2019 г. в РБ „Н. Й. Вапцаров” в Кърджали бе открит напълно обновения и ремонтиран Детски отдел . Това стана възможно благодарение на благотворителната кампания на Райфазенбанк „Избери за да помогнеш 2018”, в който библиотеката участва с проект „Библиотеката и децата – заедно можем повече “.
Присъстваха Любомира Сендова – управител на Офис Кърджали на Райфайзенбанк, заместник-кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова, а също и деца от Детски център „Надежда” и от ОУ „Св. Климент Охридски”.
От името на Уляна Ганева - директор на библиотеката, Катя Петкова поздрави представителите на Райфанзенбанк за дарителската кампания, която развиват – „това е благородна инициатива, която повече от 10 години подкрепя социални и културни проекти в цялата страна. Радвам се, че и нашата библиотека стана част от семейството на инициативата „Избери за да помогнеш” с проекта „Библиотеката и децата – заедно можем повече“. Каузата ни е насочена към децата със специални образователни потребности. Благодарение на проекта интегрирането на тези деца става възможно в една нова, вдъхновяваща и стимулираща развитието им среда.
Любомира Сендова – управител на Офис Кърджали на Райфайзенбанк сподели: „Много сме щастливи, че се случи този проект. Когато се обадихме в Регионалната библиотека и попитахме искате ли да направим нещо заедно, те веднага откликнаха. Г-жа Уляна Ганева много бързо подготви всичко необходимо и сега това е факт. Над 257 проекта и близо 3 мил. лв - това е което ние сме подкрепили за първите 10 години на кампанията, тази година вече 11 години, и все повече малки и добри истории”. От името на банката всяко дете получи личен подарък.
Заместник кметът Веселина Тихомирова поздрави всички участвали и прегърнали идеята на кампанията „Избери, за да помогнеш”. „Превърнали сте го в едно желано и приятно място, в което, сме убедени, ще имате все повече посетители. Чудесно е, че следваме доброто в името на децата и на децата с увреждания”, каза Тихомирова. Тя подари на детския отдел от името на кмета инж. Хасан Азис енциклопедии за деца и книги с приказки от български и чужди автори.
Галя Настева завеждащ Детския отдел и координатор на проекта, сподели: „Със събраните средства са закупени нови мебели, интерактивни пособия и помагала, специализирана литература за родители и ресурсни учители. Отделно от това със средства от бюджета на библиотеката са боядисани стените и таваните, монтирана е нова дограма, подновени са работните места на библиотекарите, а новите стелажи са дарение. Надяваме се обновеният кът да превърне библиотеката в желано място за посещение, учене и забавление, отворен и достъпен за всички.

Проектът на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“ – Кърджали е насочен към по-пълноценно интегриране на деца и младежи от 7 до 16 години със специални образователни потребности. Целта ни е чрез организиране на групови занимания, творчески работилници, използване на интерактивни пособия и помагала в адаптирана среда да се преодолее социалната изолация на повече деца от уязвимите групи.
Идеята на проекта е свързана с правото на свободен и равен достъп до информация, култура и образование в съвременна, привлекателна среда, която да вдъхновява децата, да стимулира любов към четенето, да им дава свободата да творят и да се забавляват, като премахва различията между тях.
В събитията, организарани от библиотеката, редовно участват деца и младежи със специални образователни потребности. Те идват с огромно желание и са много щастливи от вниманието, топлотата и грижата, с които са посрещани, от възможността да общуват със свои връстници, да споделят игрите и забавленията. Децата имат нужда от пространство, което да ги учи на култура, любов към книгата, уважение и толерантност. Тази тяхна потребност мотивира решението ни да станем част от кампанията „Избери, за да помогнеш”. Със събраните средства в Детския отдел ще се обособи кът, предразполагащ към вдъхновение и творчество, кът за срещи, творчески работилници и забавления.
Убедени сме, че реализацията на проекта ще развие потенциала на децата и ще има реален принос в повишаването качеството на живот на децата със специални образователни потребности.
Избери, за да помогнеш!

На 10 май 2019 г. от 16.00 ч., се проведе първата проява на „Арт лаборатория: Рисуване – техники; актьорски задачи”, организирана от РБ „ Н.Й.Вапцаров”. Tворческата инициатива „НОВАТОРСКА БИБЛИОТЕКА” бе ръководена от художника и библиотекар Мая Мечева, която наскоро се завърна от обучение в Нидерландия. Провокирана от видяното там, тя създаде проекта „НОВАТОРСКА БИБЛИОТЕКА” с три вида Лаборатории, в които нашите потребители и граждани, са преки участници, развивайки своите умения и идеи.
След провеждане на анкета относно тези три различни вида творчески дейности, сред населението, екипът на библиотеката ще стартира съвсем скоро и поредната проява по инициативата: „Литературна лаборатория – четене, дискутиране, творческо писане” – с любезното участие на поета Иво Георгиев.
Статистика от анкетата проведена през месец април 2019 г.
Общо брой анкетирани: 345 бр
•  Литературна лаборатория – 72 бр
•  Тийн лаборатория – 120 бр
•  Арт лаборатория – 153 бр
На въпроса: Какво, според Вас, още може да се направи за да стане библиотеката НОВАТОРСКА?
Получихме интересни предложения, някои от които смятаме да приложим в бъдеще.

На 20 май 2019 г. в РБ "Н.Й.Вапцаров" се проведе втората регионална среща по проет "Знания умения и иновации за пивишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки" по програма Еразъм+, КА1, на тема
"Адаптиране и въвеждане на нови услуги в библиотеките". Кординатор на проекта г-жа Спаска Тарандова представи целите на проекта и библиотечната система на Кралство Нидерландия. Участниците бяха запознати с метода "Disign thinking in a day" при проучване на общностните и личните потребности на ползвателите на библиотеките.
Нина Янкова и Татяна Йончева от РБ "Георги С. Раковски", гр. Ямбол представиха услугата "Мама кафе", интегрирана в библиотеката им за привличане на нови потребители, с различни потребности. Мая Мечева от РБ "Н.Й.Вапцаров", сподели впечатления от посещението си в Холандия и възможностите за прилагане на чуждия опит с потребители на библиотеката с презентация -"Новаторска библиотека. Идеи, предизвикателства, действия!"
В срещата участваха представители от регионални и читалищни библиотеки от областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Ямбол.


Започна изпълнението на проект за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки

На 20 юли 2018 г. беше поставено началото на изпълнението на проекта „Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки“, финансиран по Програма Еразъм +.
Проектът се изпълнява от Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ) и консорциум „Модерни библиотеки – 2“, обединяващ регионалните библиотеки в Благоевград, Видин, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Разград, Силистра, Търговище и Ямбол.
Партньор на проекта е Регионалната библиотека в гр. Утрехт, Нидерландия. В рамките му се предвижда участие на ръководители и специалисти от библиотеките в две обучителни програми в Нидерландия на тема „Преоткриване на библиотечните услуги и сътрудничество с партньори“ и „Профилиране на библиотеките – оценка на нуждите и участие на общността“. След приключване на мобилността ще бъдат предприети стъпки за интегриране на натрупаните в рамките на проекта компетенции и опит в бъдещото развитие на всеки член на консорциума.
По време на първата работна среща Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ и координатор на проекта, представи логото на проекта и плана за публичност, времевия график за изпълнение на проектните дейности, времето на провеждане на обученията. Участниците в проекта съвместно определиха състава на двете обучителни групи. Беше направена и демонстрация на онлайн обучителната платформа на ФГББ с материалите за подготовка по английски език. Обучителната платформа е достъпна за регистрирани потребители от библиотеките. Срещата беше организирана с любезното домакинство на Гьоте-институт България.

Проектът „Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки“ се изпълнява съгласно договор №2016-1- BG 01- KA 104-023490 с Центъра за развитие на човешките ресурси по Програма Еразъм+, КА1,   „Образователна мобилност за граждани в сферата на образованието на възрастни“ .


Адрес:
ул. "Републиканска" 40
Кърджали 6600
тел. и факс: 0361/62577
e-mail:
beactive@abv.bg

РБ „Н.Й.Вапцаров” спечели проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата” в Конкурс за проекти 2016 - сесия 2 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – България”, договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ.
Проектът ще бъде реализиран в партньорство с НЧ ”Обединение1913”, СУ ”Владимир Димитров – Майстора”, ОУ „Св. Климент Охридски” и СУ „Отец Паисий”.
Сключен е договор за безвъзмездно финансиране МК – ДБФ – 45 от 25.11.2016 г. с Фондация „Глобални библиотеки – България” на стойност 3660 лв. и съфинансиране от РБ”Н.Й.Вапцаров” в размер на 915 лв. Проекта е с продължителност пет месеца от 01.12.2016 до 30.04.2017 г.
Основната цел на проекта е изграждане на устойчива екологична култура и възпитание на отговорно отношение към природата. Стремежът на екипа е да формира социално значими компетенции у децата за идентифициране и решаване на проблеми на околната среда от най-близкото обкръжение и формиране на култура за устойчиво развитие на природата в родния край.
И не на последно място да утвърди библиотеката като активен участник в обществения живот.
В рамките на проекта ще бъдат обучени 45 деца от училищата – партньори. Придобитите теоретични знания те ще приложат на практика в парковете „Арпезос – Север”,
”Горубсо” и „Простор”.
С помощтта на обучителите и библиотечните работници, участниците в проекта ще подготвят „Наръчник на младия еколог”, който ще бъде издаден в 200 екземпляра.
Ще бъде изработена интернет страница на проекта с полезна информация, съвети и модели за опазване на околната среда; снимки и клипове, показващи заразителни примери за подобряване и опазване на градската среда. Електронен вариант на наръчника ще бъде достъпен от тази страница.
След приключването на проекта интернет страницата ще продължи да бъде източник на информация по проблеми на природата и околната среда.Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата.Нова табела на улица „Републиканска“ указва къде се намира Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“. Инициативата оповестиха кмета Хасан Азис, директора на Регионалната библиотека „Н.Й.Вапцаров“ Уляна Ганева, Бойко Лечев от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Ивайло Георгиев, зам.-директор на Фондация „Глобални библиотеки“. Четвъртокласниците от СУ „Й. Йовков“ с ръководители Ел.Андреева и М.Русева участваха в поставянето на указателна табела.

Табелата е част от проекта „Пътят на библиотеката“ , който се изпълнява от Фондация „Глобални библиотеки България“. Целта на проекта е да пососочи на хората къде се намират обществените библиотеки, място на достъп до книжна или електронна информация. В региона има 14 табели, които показват къде са четирите библиотеки в Кърджали, работещи по проекта. Така пътят към библиотеката ще бъде разпознаваем и всички ще го ползват.
Регионална Библиотека „Н. Й. Вапцаров”
организира събитие под надслов
„Да си върнем Младежкия дом”
Фотоалбум на Младежки дом, декември, 2015 г.


ПРОЕКТ:
„Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“
Водещ партньор: Фондация "Глобални библиотеки - България"
Партньор:Фондация Помощ за благотворителността в България Финансиране: Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство "2009-2014 г."

Проектът „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“ цели развитието на регионалните библиотеки като обединителен и ресурсен център за местното гражданско общество, създаването на връзки между НПО и гражданите и предоставянето на платформа за колективни граждански действия по важни местни проблеми и въпроси. Регионалните библиотеки в България имат частичен опит в изграждането на междусекторни партньорства и имат потенциала да развият нужния капацитет и познания, за да обединят нестопанския сектор, неформалните групи и гражданите в регионите в коалиции в името на общи каузи. В регионите на Кърджали, Разград и Враца все още няма ефективни обединителни центрове, всяка от нестопанските организации търси информация и подкрепа самостоятелно, няма механизми за изработване на общи програми, а гражданите не са запознати с това какви ползи биха могли да имат от работата с неправителствените организации.

Инициативата ще окаже подкрепа на служителите на регионалните библиотеки в следните области:
·  усвояване на застъпнически знания и умения
· разработването на методика за провеждане на регионални проучвания и изследвания
·повишаване на възможностите на библиотеките да осигуряват информация и помощ по конкретни нужди за организационното развитие на местните НПО – инициативата ще окаже подкрепа за активните НПО и неформални групи да придобият важни умения за развитие на организациите си според текущите им нужди
· организирането на информационни изложения на работата на  НПО сектора по обществено значими местни каузи
· развитие на доброволчеството в регионите на Кърджали, Разград и Враца
· възможността библиотеките да осигуряват информация и помощ по конкретни нужди за организационното развитие на местните НПО

Проектът „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Глобални библиотеки - България" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

www.ngobg.info Информационният портал за неправителствените организации (НПО) в България е създаден през 2009 г. от Българския център за нестопанско право и Фондация ПАЦЕП. Официалното му стартиране е на 22 февруари 2010. Изграждането на портала, включително базата от данни за неправителствени организации, е финансирано от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. След това финансова подкрепа оказват фондациите „Чарлз Стюарт Мот“ и „Америка за България“.

www.bcaf.bg Развиваме модерна благотворителност и силен нестопански сектор, като съдействаме на: бизнеса – да постига успех в своите социални проекти, индивидуалните дарители – да даряват лесно и сигурно, нестопанските организации – да увеличават своите ресурси и ефективност.

www.ngogrants.bg Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България е Институт „Отворено общество“ – София /ИОО - София/ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/. И двата партньора са независими неправителствени организации с опит в управлението на програми за предоставяне на безвъзмездно финансиране в тематичните области на Програмата.

www.facebook.com/donateapp Новата дарителска функция на Facebook – „Donate” има за цел да улесни връзката между НПО-тата и потребителите. По този начин с инсталирано Donate – приложение на официалната си Facebook страница, всяко НПО по лесен начин ще може да разпространи търсената помощ както за ежедневни мисии, така и за големи бедствия. От друга страна за потребителите също не се изискват кой знае какви усилия за да дарят средства.

www.pravatami.bg Как да избера най-подходящата правноорганизационна форма за моята НПО? За какво да внимавам? Какви са плюсовете и минусите при всяка една от възможните форми за организиране на моята дейност в полза на обществото?

КОМПАС НА НПО СЕКТОР ЗА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
изтеглиПРОЕКТ
"Новите приключения на Златноелечко"

/zlatnoelechko.com/zlatnoelechko2/

На 16 октомври стартира изпълнението на проекта "Новите приключения на Златноелечко" на Регионална библиотека "Никола Йонков Вапцаров". В рамките на проекта ще бъде написана и публикувана, неиздавана досега електронна книга, съдържаща 12 илюстровани приказки, която да възпитава малките читатели в образователни, творчески и социални умения. Автор на приказките е детската писателка Маргарита Павлова, а цветните илюстрации към тях ще бъдат създадени от младите таланти по приложни и изящни изкуства от СОУ "Владимир Димитров - Майстора" - Кърджали:. /www.vdmaistora.com/.


Главната цел на проекта е иновативната идея да творим заедно, създавайки един магичен и споделен свят, който ни прави съпричастни към приказните истории, според директорът на училището - партньор в проекта Ангел Спасов.

Проектът "Новите приключения на Златноелечко" е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" по Програма "Публики": /ncf.bg/. Продължителността му е три месеца от 15 октомври 2014 г. до 15 януари 2015 г. Координатор на проекта е Васил Райчинов.
Община Кърджали, Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”, Народно читалище „Обединение 1913” организираха поетична среща - рецитал под надслов "Пътят", посветена на 50-годишнината от рождението на Роса Соколова, Иво Георгиев, Гергана Илиева и 15-годишнината на клуб "Неиздадени ръкописи" към Библиотеката. Събитието е част от проявите по повод 55 годишния юбилей на РБ „Н. Й. Вапцаров”.ПРОЕКТ
"Щурчето Златноелечко на разходка в Интернет"

www.zlatnoelechko.com

Книгата „Приключенията на Златноелечко”, съдържа дванадесет детски приказки с автор Маргарита Павлова и дванадесет цветни илюстрации от Божидара Ангелова.


"Щурчето Златноелечко на разходка в Интернет" е електронна книга, предназначена за:
Малки деца, които не могат да четат сами;
За самостоятелно четене;
Хора със зрителни и слухови проблеми;
Хора, които обичат видеоприказки.
Художественият прочит е наложителен, за да бъде достъпно съдържанието за малки деца, учещи се да четат, и за хора със зрителни проблеми. Проектът се явява подготвителен за създаването на мултимедиен портал с детски приказки и съдържание, подходящо за горните групи, и където ще бъдат публикувани по подобен начин множество други произведения.
Приказките прочете актьора: Гълъб Бочуков;
Звукозапис и музикална среда: Ангел Чавдаров;
Режисьор на продукция: Гълъб Бочуков;
Редактор: Иван Маринов;
Уеб дизайн: Георги Гачев;
Координатор на проект: Теолина Илчева.

„Златноелечко на разходка в Интернет“ е реализиран от Регионална библиотека „Н.Й. Вапцаров“, град Кърджали и Сдружение "Устойчиво развитие“ по грантова схема за финасиране на иновативни проекти към Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“. 

Програма „Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Инициативата се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс". Предвиденият общ бюджет на програмата възлиза на 50 милиона щ.д., което включва безвъзмездната помощ от фондацията, планирано дарение на софтуерни продукти от Майкрософт на стойност 6 милиона щ.д., както и насрещен принос от 29 милиона щ.д. от централната и местната власт в България. Програмата е разработена, за да улесни достъпа на гражданите до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки в България. Тя ще осигури свободен достъп до информационни и комуникационни технологии и интернет за посетителите в 900 обществени библиотеки в градове и села в цялата страна.
Програмата ще се стреми да включи в дейностите си още 700 библиотеки и да мобилизира допълнителни средства за тяхното оборудване с компютри и Интернет.
Близо 3000 библиотечни служители от над 1600 библиотеки ще бъдат обучени в компютърни умения, нови библиотечни услуги, библиотечен мениджмънт и умения за работа с хора /средният брой предвидени часове на обучаем е около 250/.
Програмата ще насърчи дейности по PR, фондонабиране и застъпничество, за да подпомогне процеса на модернизиране на обществените библиотеки и превръщането им в агенти на промяната и центрове за информация, комуникация и активен социален живот.
За успешното изпълнение, усвояване на безвъзмездната помощ от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и постигане на устойчиви резултати Програма „Глоб@лни библиотеки - България" ще разчита на съвместните усилия на правителството, местните власти и неправителствения сектор.


.............Цели:
Да се ускори процесът на интеграция на българските граждани в глобалния информационен свят
Да се подобри човешкият капитал в България чрез формално и неформално обучение и учене през целия живот
Да се насърчи развитието на общности, да се стимулира развитието на гражданското общество и да се подобри качеството на живот на хората.
Степента на готовност на библиотечната база предполага постепенно включване на 900-те целеви библиотеки в изпълнението на програмата. Усвояването на гранта от Фондацията започна през юни 2009 г. По Етап 2009 бяха включени като целеви 455 библиотеки, а по Етап 2010 – 352 библиотеки. На Етап 2011 г. ще бъдат избрани и останалите целеви библиотеки.
През първите два етапа в област Кърджали бяха избрани 21 библиотеки – 12 библиотеки за етап 2009 и 9 библиотеки за етап 2010. Сред първите одобрени библиотеки бе и Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” – гр. Кърджали. В изпълнение на програмата бе оборудвана обучителна зала с 10 компютъризирани места с достъп до интернет, мултимедия и мултифункционално устройство. В нея ще се обучават не само библиотекари от областта, но ще се организират курсове и за читатели на библиотеката.
Фондация "Глобални библиотеки - България" www.glbulgaria.bg


Списък на одобрените читалищни библиотеки за област Кърджали по
Програма "Глобални библиотеки - България" и полученото информационно и телекомуникационно /ИТ/ оборудване със софтуер, дарен от Майкрософт.
 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011