Проект
БИНАРНО ПРЕГАРЯНЕПроект "Бинарно прегаряне" се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22Created Galina Feroli