Проект
БИНАРНО ПРЕГАРЯНЕНа 24 януари се проведе сетивно преживяване по ниво 2 „Game out” в underground подземие - основно хранилище на библиотеката по проект "Бинарно прегаряне" с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Ученици от 10 клас на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – Кърджали пребиваваха десетина минути в студеното и мрачното подземие, за да оценят времето като стойност и да го използват рационално. Сетивното преживяване ще им напомня за прахосването на времето в прекомерно дигитално забавление.

Още по темата: тук
На 13 януари се проведе поредно сетивно преживяване по ниво 2 „Game out” в underground подземие - основно хранилище на библиотеката по проект "Бинарно прегаряне" с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Ученици от различни класове сами изявиха желание да посетят подземието. Разгледаха го с интерес и заявиха, че могат да останат само 10 минути.
На 20 януари се проведе следващо сетивно преживяване по ниво 2 „Game out” в underground подземие /основно хранилище на библиотеката/, с хронометър за времеви престой, по проект "Бинарно прегаряне" с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Младежите бяха провокирани с предстой в подземието, за да дискутират времето като стойност и да го оценяват повече. И не биха останали за по-дълго тук, но го смимаха за спомен.

Още по темата: тук
На 16 януари се проведе първото сетивно преживяване по ниво 2 „Game out” в underground подземие /основно хранилище на библиотеката/, с хронометър за времеви престой по проект "Бинарно прегаряне" с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22.

Младежите дискутират усещането за „време” и преосмислят неговата ценност като споделиха, че не биха останали дълго в това пространство, но е интересно и ще го запомнят.

Още по темата: тук


Проект "Бинарно прегаряне" се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22
Created Galina Feroli