Проект
БИНАРНО ПРЕГАРЯНЕ


Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров"
гр. Кърджали, 6600
ул. Републиканска, №40, П.К.152

тел.: 0361 / 6 2577 / 6 2578
e-mail:

library_kli2003@yahoo.com ;
beactive@abv.bg
Проект "Бинарно прегаряне" се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22
Created Galina Feroli