Проект
БИНАРНО ПРЕГАРЯНЕМладежки препоръки за бинарното изключване 
Даяна, 18 години 
Виктория, 16 години 
Ахмед, 17 години 
Андрея, 9 клас. 
Добри, 11 клас. 
Константин, 11 клас. 
Дафне, 10 клас.Андреа, 9 клас.
Възрастни за бинарното изключване


 
Румяна Михайлова, ЗАС 
Траяна Гогова, краевед 
Нурай Юсуф, Учител 
Антоанета Госпова, библиотекар. 
Ебру Мехмед, Строителен инженер. 
Мария Малинова, Туризъм. 
Петя Русева, Връзки с обществеността. 
Сабрие Хюсеин, Културен мениджмънт. 

Ибрахим Кьосеюмер - експерт проектна дейност.
 
Ангел Стоев, строителен инжинер. 
Иван Маринов, родител. 
Ваня Деликирова, преподавател с 40 годишен стаж.

Проект "Бинарно прегаряне" се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22
Created Galina Feroli