Проект
БИНАРНО ПРЕГАРЯНЕ
Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” спечели проект с наименование „Бинарно прегаряне” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22 г. в модул: „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство“ на Национален фонд „Култура”, на стойност 11 020 лв.

Проектът е с продължителност 5 месеца и цели преодоляване на дигиталната зависимостта чрез форми на изкуство с катализиране на обществени ресурси към устойчиви социални арт терапии за социално общуване и учене чрез действие. Афишира дигиталната зависимост от интернет, социални мрежи и игри и опит за овладяване на бинарното „прегаряне” чрез механизми, изместващи фокуса от екрана към изкуство.
Базиран на холистични и метадонови принципи, предлага цикъл от дейности, тип игра, с реални „нива” за провокация към социална адаптация и реализация на дигитално зависими младежи - дискусии, художествено и приложно изкуство, сетивно преживяване, видео самооценка и препоръки за дигитално „изключване”.
Включва следните нива:

Провеждане на информационни кампании и дискусии с ученици и финансови и технологични експерти.
Ниво1 „Log off - излез от бинарния свят” - Арт художествена лаборатория.
Ниво2 „Game out” - Сетивно преживяване в подземие - лаборатория за дискутиране и преосмисляне „времето” като ценност.
Ниво3 „WEB” - Изграждане на web инсталация от технологични вещи - лаборатория за ползата от дигитално образование.
Ниво4 „I am / Аз съм” - Създаване на видеокастове във видеоплейлиста с младежи и родители - лаборатория за ефектите от творческото създаване.
Ниво5 „Цифров детокс” - Изложба на творби за популяризиране на талантливи младежи в реална и дигитална среда.
Ниво6 „Follow me / Следвай ме” - популяризиране на препоръки от младежки решения за преодоляване на бинарното „прегаряне” и създаване на специфичен дигитален жаргонен речник.

Ефектът от проектната идея ще надгражда умения у средношколци за творческо мислене, за дигитално образование, за реално общуване и сътрудничество, за самооценка и себеизява, за активно гражданство в търсене на решения за гъвкава преориентация на модели и начин на живот.

„Метадоновата” терапия ще измества фокуса от забавления в наситено емоционален виртуален свят към творческо претворяване и преосмисляне на младежкия потенциал. Чрез интерактивни реални и образователни преживявания ще изгражда реален мост между гейминга и фабинга и социума чрез изкуство и креативно вдъхновение за адаптация и реализация на публики към визията на бъдещето.

Партньори по проекта са Глобал Нет – Кърджали и Фондация „Надежда”, Кърджали.

Eкип на проекта:
Ръководител - Елисавета Кехайова, Счетоводител - Любомира Сендова;
Експерти и консултанти: Лазар Попов и Любомира Сендова;
Творчески екип: Галина Деликирова и Мая Мечева.

Проект "Бинарно прегаряне" се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22
Created Galina Feroli