Фондация „Надежда”


Развитие на детски и младежки дейности във всички техни форми.
Инициативи, проекти и програми свързани с образователна дейност, околна среда, култура и изкуство.
Осъществяване на консултативна и експертна дейност.
Организиране на срещи с видни учени, общественици и интелектуалци.
Благотворителна дейност.На 29 март се проведе екологична акция за почистване на отпадъци в района на местообитанието на чапловите птици, в блатиста зона до „Водното огледало“ на река Арда като част от дейностите по проект „Градът на чаплите”, изпълняван от Фондация „Надежда”, Кърджали, в рамките на най - голямата социално отговорна инициативата на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.

В акцията се включиха средношколци от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – Кърджали, с ментор Гюлер Салиф, СУ „П. Р. Славейков” – Кърджали, с ментор Янислава Парнарова, СУ „Йордан Йовков” – Кърджали, с ментор Ваня Енчева и СУ „Отец Паисий” – Кърджали, с ментор Елена Михайлова и организаторите с ръководителя на проекта Елисавета Кехайова.

Младите еколози събраха над 100 торби, гуми, части от бяла техника, строителни материали и текстилни отпадъци и ги поставиха до пътя за извозване.

Целта на проекта е опазване на природен птичи феномен от смесена чаплова колония и подобряване условията на живот на редки и защитени водолюбиви птици в средата на силно урбанизираната зона на град Кърджали. Като част от резултатите от проекта са вече изградения информационен туристически кът на моста на река Арда, популяризираният образователен филм „Градът на чаплите”, приложната кампания с ученици „Пази дивите птици”, която ще бъде финализирана на изложение през май.

Още по темата: тук

ДА ПОЧИСТИМ МЕСТООБИТАНИЕТО НА ЧАПЛИТЕ,
ПРЕДИ ДА ДОЛЕТЯТ!

 Като част от дейностите по проект „Градът на чаплите”, изпълняван от Фондация „Надежда”, Кърджали , в рамките на най - голямата социално отговорна инициативата на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум, плануваме почистване на отпадъци в района на местообитанието на чапловите птици преди да долетят и да започнат да гнездят, в блатиста зона до „Водното огледало“ на река Арда.

Каним желаещи граждани, активисти и природолюбители да се включат в екологичната кауза на 29 март /сряда/ от 11,00 часа. Сборен пункт парк „Арпезос 1” до водното огледало под новия мост.

Ще бъдат осигурени ръкавици, торби и спирт. Предвидено е извозване на събраните отпадъци.

Целта на проекта е опазване на природен птичи феномен от смесена чаплова колония и подобряване условията на живот на редки и защитени водолюбиви птици в средата на силно урбанизираната зона на град Кърджали. Като част от резултатите от проекта са вече изградения информационен туристически кът на моста на река Арда, популяризираният образователен филм „Градът на чаплите”, приложната кампания с ученици „Пази дивите птици”, която ще бъде финализирана на изложение през май.

В конкурсната образователно - приложна кампания "Пази дивите птици" се включиха ученици от СУ „Отец Паисий” – Кърджали с ментор г-жа Михайлова, старши учител по философия като част от дейностите по проект „Градът на чаплите”, изпълняван от Фондация „Надежда”, Кърджали, в рамките на най - голямата социално отговорна инициативата на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.

В информационния център на Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” с голям интерес и много въображение средношколците изработват триизмерен модел на чаплови птици от пластмасови отпадъчни изделия в приложни ателиета за р азвитие на екологично образование, креативни способности и създаване на условия за изява, социално и личностно развитие.

Настоящият проект се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Още по темата: тук
 

"Градът на чаплите"
Филм

Призовава за опазване на редки птици в смесената чаплова колония, гнездеща в центъра на град Кърджали, за ограничаване на негативното въздействие от човешка дейност и припомня за риска от заличаване на природния феномен.

Опознаването и опазването на редките птици е съпричастност и отговорност към проблемите на околната среда.

Обогатява и развива орнитологичното многообразие на местно и национално ниво с достъп до всички.

Настоящият проект се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

В края на януари 5 броя информационни двуезични табели за смесена чаплова колония с редки птици в центъра на Кърджали са монтирани на видно място на моста на река Арда до „Водното огледало” по проект „Градът на чаплите” , с финансовата подкрепа на програма „Ти и ЛИДЛ за по-добър живот” на "Лидл България".

Информационният кът представя редките чаплови птици, гнездещи в центъра на града, заплахите за пернатите, ясно дефинирани ограничения за защитената територия и призив за опазването на природното съкровище.

С тази дейност се цели развитие на устойчива политика за стопанисване, обгрижване и защита на смесената гнездеща чаплова колония, гордост за жителите на града, туристическа атракция и природен феномен.

Настоящият проект се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” спечели проект „Бинарно прегаряне” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22 г. в модул: „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство“ на Национален фонд „Култура”, на стойност 11 020 лв .

Проектът е с продължителност 5 месеца и цели преодоляване на дигиталната зависимостта чрез форми на изкуство с катализиране на обществени ресурси към устойчиви социални арт терапии за социално общуване и учене чрез действие. Афишира дигиталната зависимост от интернет, социални мрежи и игри и опит за овладяване на бинарното „прегаряне” чрез механизми, изместващи фокуса от екрана към изкуство.
Базиран на холистични и метадонови принципи, предлага цикъл от дейности, тип игра, с реални „нива” за провокация към социална адаптация и реализация на дигитално зависими младежи - дискусии, художествено и приложно изкуство, сетивно преживяване, видео самооценка и препоръки за дигитално „изключване”.
Включва следните нива:

Провеждане на информационни кампании и дискусии с ученици и финансови и технологични експерти.
Ниво1 „Log off - излез от бинарния свят” - Арт художествена лаборатория.
Ниво2 „Game out” - Сетивно преживяване в подземие - лаборатория за дискутиране и преосмисляне „времето” като ценност.
Ниво3 „WEB” - Изграждане на web инсталация от технологични вещи - лаборатория за ползата от дигитално образование.
Ниво4 „I am / Аз съм” - Създаване на видеокастове във видеоплейлиста с младежи и родители - лаборатория за ефектите от творческото създаване.
Ниво5 „Цифров детокс” - Изложба на творби за популяризиране на талантливи младежи в реална и дигитална среда.
Ниво6 „Follow me / Следвай ме” - популяризиране на препоръки от младежки решения за преодоляване на бинарното „прегаряне” и създаване на специфичен дигитален жаргонен речник.

Ефектът от проектната идея ще надгражда умения у средношколци за творческо мислене, за дигитално образование, за реално общуване и сътрудничество, за самооценка и себеизява, за активно гражданство в търсене на решения за гъвкава преориентация на модели и начин на живот.

„Метадоновата” терапия ще измества фокуса от забавления в наситено емоционален виртуален свят към творческо претворяване и преосмисляне на младежкия потенциал. Чрез интерактивни реални и образователни преживявания ще изгражда реален мост между гейминга и фабинга и социума чрез изкуство и креативно вдъхновение за адаптация и реализация на публики към визията на бъдещето.

Партньори по проекта са Глобал Нет – Кърджали и Фондация „Надежда”,Кърджали.На тържествена церемония в град София, ръководителят на проекта и председател на клуб „Будител” към РБ „Н. Й. Вапцаров” г-жа Елисавета Кехайова подписа договор за финансиране по проект „Градът на чаплите”.

Фондация „Надежда” – Кърджали спечели проект с наименование "Градът на чаплите" по програма „Ти и ЛИДЛ за по-добър живот” към инициатива на "Лидл България" в област Околна среда в размер на 9650 лв., с продължителност 8 месеца.

Проектната идея е насочена към опазване на природен птичи феномен от смесена чаплова колония и подобряване условията на живот на редки и защитени водолюбиви птици в средата на силно урбанизирана зона на град Кърджали, единствената в Европа, в блатиста зона до „Водното огледало“ на река Арда. В местообитанието на чаплите гнездят: малката бяла чапла, нощна бяла чапла, малък воден бик, малък корморан, гривеста чапла, зеленоглава патица, белочела водна кокошка, малки шаварчета и тръстикови дроздове, двойка лебеди и др.

Концепцията на проекта обхваща следните дейности: 1. Изграждане на информационен кът за граждани и туристи с 5 двуезични табели, монтирани на моста на река Арда за птичето съкровище с призив за опазването му и ясно дефинирани ограничения за защитената територия с чаплова колония. 2. Организиране на конкурсна образователно - приложна инициатива "Пази дивите птици" с ученици от 12 до 19 г. от всички училища в града, включени в приложни ателиета за изработка на триизмерен модел на защитени територии с чаплови птици от пластмасови отпадъчни изделия, представени на градско изложение на моста и ще бъдат отличени най - добрите идеи. 3. Създаване, публикуване и разпространение на образователен филм „Градът на чаплите” в дигитална и публична среда за достъп до всички за редки защитени птици и техните проблеми с призив за опазване на чапловата колония и за риска от заличаване на природния феномен. 4. Организиране на кампания за обявяване на местността с чаплова колония за общински резерват с ограничения, забрани, санкции за нарушители и призив за грижа. С ефективното взаимодействие с граждански и природозащитни панели, Клуб “Будител” и местната власт.

С реализираните дейности по проекта целим да създадем условия за повишаване на природозащитна екологичната култура на младежи и жителите на град Кърджали с провокативни практики. Активното участие на младите хора в интерактивни кампании ще разширява екологичната култура и отговорност към природата за промяна на отношението, осъзнаване на възможностите и отговорностите към защитени природни територии. Формиране на междупоколенческа приемственост и устойчиво повишаване на броя дигитални потребители ангажирани в опазването на природен птичи феномен в центъра на града.

 Хъбове, с които взаймодейства:


Изграждане на общност и адресиране на нуждите на общността. Предприемаческа ориентация.
Работа в мрежа.
Социално въздействие. Финансиране.
Вътрешна и външна комуникации. Менторство.
Управление на човешките ресурси.
Междукултурен мениджмънт.
Управление на услуги и физически пространства.

Фондация "Надежда" - Кърджали © 2022