Проект
БИНАРНО ПРЕГАРЯНЕ


Създаден е специфичен дигитален жаргонен речник, идентифициращ екранната култура на общуване в
затворени кръгове като мост между поколенията.


С реализацията на последното ниво 6 - „Follow me / Следвай ме”, с младежки насоки за дигитална детоксикация приключи проект „Бинарно прегаряне”, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Социално ангажирани изкуства“ 22 г.

Младежките насоки за преодоляване на бинарното „прегаряне” са записаните върху стари компактдискове и са достъпни в сайта на проекта. Множество средношколци се включиха в създаването на специфичен дигитален жаргонен речник /синкретична смесица от английски език, „чат” език и жаргон/, идентифициращ екранната култура на общуване в затворени кръгове като мост между поколенията:

„Метадоновата” терапия измести фокуса на забавления от наситено емоционален виртуален свят към творческо претворяване и преосмисляне на реални и образователни преживявания. Така се изгради реален мост между гейминга / фабинга и социума чрез изкуство, разбиране и поощрение в споделен креативен процес за адаптация и реализация на публики към визията на бъдещето.

Проектът бе с продължителност 5 месеца и се финализираха дейности за преодоляване на дигиталната зависимостта чрез форми на изкуство, тип игра, с реални „нива” - дискусии, художествено и приложно изкуство, сетивно преживяване, видео самооценка, препоръки за дигитално „изключване” и създаване на жаргонен младежки речник.

Изразяваме благодарности на средношколците от различни училища в града, участвали в различните нива.

Благодарим за ефективното и ползотворно партньорство на Глобал Нет, Кърджали и Фондация „Надежда”, Кърджали.

Още по темата: тук

На 7 март във фоайето на Регионална библиотека бе открита изложба с арт творби на талантливи младежи от област Кърджали, към ниво 5 - „Цифров детокс” по проект „Бинарно прегаряне”, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Творбите отразяват два модела - овладяване на дигитална зависимост с „цифров детокс” чрез изкуство и поробването от дигитална свръхконсумация.

Творбите са дигитализирани в сайта на проекта: тук.
Още по темата: тук
Приключи ниво „I am / Аз съм” с участие на младежи и родители с препоръки за бинарното изключване по проект „Бинарно прегаряне”, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”. В създадената видеоплейлиста в ютюб канала на библиотеката участниците споделят проблемите от поробващата свръх технологичната консумация и ефектите на въздействие от творческото създаване, допринасящо за идентифициране на личността като реална, смела, устремена, креативна и успяваща, а не алтернативна онлайн. Акцентират върху изконната човешка потребност „да се създава” като по-ефективна от консуматорския първичен инстинкт. Мотивират и насочват младежкия потенциал за изграждане на самочувствие и решимост не само в дигитален план.
В края на февруари завърши изграждането на web инсталация с младежи от различни училища в град Кърджали във фоайето на библиотеката по проект „Бинарно прегаряне”, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Участниците надникнаха под очевидното и организираха стари вещи по нов начин, изработвайки арт творби от хардуерни части. С идеи и въображение оформиха инсталации от хардуерни устройства оплетени в мрежа от кабели, символ на дигитално оплитане и пристрастяване. Стари компакт дискове с послания, под формата на цветя, акцентират върху вредата от свръх технологична консумация и ползата от дигитално образование.

Още по темата тук:

През февруари младежи изграждат „WEB” инсталация по проект „Бинарно прегаряне”, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” 22.

Участниците от различни училища оформят инсталации от хардуерни устройства оплетени в мрежа от кабели и канап, с много въображение, креативни идеи и голям интерес.
В началото на февруари стартира трето ниво „WEB” по проект „Бинарно прегаряне”, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” 22.

Младежи от различни училища започнаха да изграждат инсталации от остарели хардуерни устройства, стари компактдискове, плочи, оплетени в мрежа от силикон и канап, символ на дигитално оплитане и пристрастяване.

Това е лаборатория за ползата от дигитални умения и дигитална грамотност, използване на вещи и тяхното организиране, рециклиране и преходност на вещите, с акцент върху вредата от свръх технологична консумация и ползата от дигитално образование.


Още по темата: тук
Приключи участието на младежите в ниво „Log off - излез от бинарния свят" по проект „Бинарно прегаряне” с финансовата подкрепа на НФ „Култура”.

В продължение на почти четири седмици тийнейджъри от различни училища в гр. Кърджали, работеха упорито. Творбите им са различни, интересни и иновативни, отражение на вътрешния им свят.

Създадените от младите автори художествени шедьоври доказаха, че чрез форми на изкуство, може да се ограничи дигиталната зависимост и консумация и да се провокира креативния потенциал на младежта.

Още по темата: тук

На 26 януари се проведе третата информационна кампания по проект „Бинарно прегаряне” с финансовата подкрепа на НФ „Култура” по програма „Социално ангажирани изкуства“.

Любомира Сендова, финансов експерт, презентира дейностите по проекта, любопитни факти от дигиталния свят и финансовата индустрия пред ученици от осми и девети класове на ПГ по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” – Кърджали.

Дискутирани бяха теми като дигитални зависимости и цифров детокс, ценностни системи и потребност от баланс между реалния и бинарния свят.

Още по темата: тук

На 25 януари се проведе втора кампания по проект „Бинарно прегаряне” с финансовата подкрепа на НФ „Култура” по програма „Социално ангажирани изкуства“.

Ученици от осми и десети класове от СУ „П.Р. Славейков” – Кърджали активно се включиха в дискусия с Лазар Попов, управител на „Глобал нет”, партньор по проекта.

Обсъждаха теми като мотивация, знания и умения, цел, нужни за бъдеща реализация, развитие на технологиите и дигитални роботизирани платформи и др.

Още по темата: тук

На 24 януари се проведе сетивно преживяване по ниво 2 „Game out” в underground подземие - основно хранилище на библиотеката по проект "Бинарно прегаряне" с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Ученици от 10 клас на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – Кърджали пребиваваха десетина минути в студеното и мрачното подземие, за да оценят времето като стойност и да го използват рационално. Сетивното преживяване ще им напомня за прахосването на времето в прекомерно дигитално забавление.

Още по темата: тук
На 24 януари се проведе информационна кампания по проект „Бинарно прегаряне” с финансовата подкрепа на НФ „Култура” по програма „Социално ангажирани изкуства“.

Ученици от осми клас и различни клубове по интереси от СУ „Отец Паисий” дискутираха с Лазар Попов, управител на „Глобал нет”, партньор по проекта, интересни теми като ранно кариерно ориентиране, развитие на технологиите, дигитална употреба и дигитална грамотност и преносими знания и умения, нужни за бъдеща реализация.

Младежите получиха информационни листовки за негативното въздействие на мрежата, нови научни изследвания, синдром на абстиненция, инструментариум на технологичните индустрии за пристрастяване и др.

Още по темата: тук

Втора седмица продължават творческите ателиета от ниво „Log off - излез от бинарния свят” по проект „Бинарно прегаряне” с финансовата подкрепа на НФ „Култура”.

Със специалното участие на млади художнички от клуб "Палитра" към Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" - Кърджали.

Още по темата: тук

На 16 януари се проведе първото сетивно преживяване по ниво 2 „Game out” в underground подземие /основно хранилище на библиотеката/, с хронометър за времеви престой по проект "Бинарно прегаряне" се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22.

Младежите дискутират усещането за „време” и преосмислят неговата ценност като споделиха, че не биха останали дълго в това пространство, но е интересно и ще го запомнят.

Още по темата: тук

Н
а 9 януари стартират творческите ателиета от ниво „Log off - излез от бинарния свят” по проект „Бинарно прегаряне” с финансовата подкрепа на НФ „Култура” по програма „Социално ангажирани изкуства“ в Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”.

Младежите скицират идеите си с четка в ръка, а не с наведена в екрана глава, на фона на приятна музика под менторството на Мая Мечева.

Още по темата: тук
На 22 декември в Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” се проведе работна среща за стартиране на проект „Бинарно прегаряне” с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Социално ангажирани изкуства“.

Представихме комуникационната стратегия и плана за разпространение на резултатите по проекта, който цели преодоляване на дигиталната зависимостта от интернет, социални мрежи и игри и опит за овладяване на бинарното „прегаряне” чрез форми на изкуство.
Базиран на холистични и метадонови принципи, предлага цикъл от дейности, тип игра, с реални „нива” за провокация към социална адаптация и реализация на дигитално зависими младежи - дискусии, художествено и приложно изкуство, сетивно преживяване, видео самооценка и препоръки за дигитално „изключване”.

Изразяваме благодарност към нашите партньори - Глобал Нет, Кърджали и Фондация „Надежда”, Кърджали.
Проект "Бинарно прегаряне" се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22
Created Galina Feroli