Проект
БИНАРНО ПРЕГАРЯНЕ


СЪБИРАНИ ДУМИ ОТ НЕФОРМАЛНО ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ МЛАДИТЕ В ДИГИТАЛНА СРЕДА ,
без еквивалент в българския език от дигиталния контекст.

Специфичен дигитален жаргонен речник /синкретична смесица от английски, „чат” език и жаргон/, идентифициращ екранната култура на общуване в затворени кръгове като мост между поколенията.


Криндж Момент на "сепване" от злонамерени действия.
Банвам Синоним на забраняване на елементи в дигитална среда.
Лагвам Техническото забиване пречи на бързите реакции.
Пиквам Правя избор за герои, предмети и др.
Рект Синоним на разрушен или победен в даден момент, ниво.
Геймвам Синоним на успех в игри.
Критвам Сериозен удар с голям ефект в дигитална среда.
Рейджвам Загуба на емоционален контрол и яростен пристъп.
Дебъгвам Преодолявам трудности.
Гличвам Означава вид технически проблем или „хлъзгаво място”.
Лефтвам и Куитвам Синоним на отказ от игра, ниво, елементи.
Трайхардвам Синоним на полагане на много усилия.
Джъмпскар Внезапно изкачане на нещо плашещо на екрана.
Пингвам Забавяне на скоростта на игра.
Лагвам Закъсняване или замръзване на игра.
LoL Съкръщение за смея на глас.
PvР Съкръщение за битки между герои в игра.
AFK Съкръщение за далеч съм от игри и компютри.
NT

Добър опит.

GL HF Успех и се забавлявай!
Over rotate Напускане на нивото.
Eko - 5

Играчи, които се крият в играта и се опитват да убият враговете.

Delay Състояние, което прави някой бавен в играта.
Sup?

Какво има?

GM Добро утро.
Btw Между другото.
Goof around Да губя време.
Yestreen Вчера вечерта или миналата вечер.
Ditto

Съгласие с вече казаното за избягване на повторението му.

Sheepish Внезапно състояние на срамежливост.
ASAP Възможно най-скоро.
LMK Уведомете ме.
POV

Гледна точка .

IDK

Не знам.

IDC

Не ме интересува.
IMO Според мен.
DIY Направи си сам.
TBH

Честно казано.

THX

Благодаря.

ILY

Обичам те.

JK

Шегувам се.

IRL В реалния живот.

fr

Истински.

gdym По дяволите.
ngl Няма да лъжа.
grwm Пригответе се с мен.
dw Не се притеснявай.
jw

Просто се чудя.

jk Просто се шегувам.
sm Толкова много.
ig Предполагам.

alr

Добре.
iccl Не ми пука по-малко.
lit

Наистина страхотно.

chillin

Наслаждавам се на момента.

Yo Хей!
Cuh

Брато!

drippin

Да изглеждаш привлекателно горещ ( от англ. корен "капещ")

GG
Добра игра /Good Game/
WP Добре изиграно /Well Played/
EZ Лесно /Easy/
SS Изчезнал враг /Enemy Missing/
OMW На път съм / On My Way/
LMAO Избухвам в смях /Laughing My Ass Off/
WBU? Ами ти? /What About You?/

Проект "Бинарно прегаряне" се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22
Created Galina Feroli