Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" организира различни безплатни курсове по компютърна грамотност за читатели в обучителен център „Библионет”, оборудван по Програма „Глобални библиотеки - България”.


Правила за записване в курсовете: 

1. Курсовете се провеждат с читатели на Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров".
2. При желание курсистите получават сертификат за съответния курс на обучение.
Записвания на място или на телефон: 0361/62990; 0361/62578Програмиране с Пчела-робот /Bee-Bot/,
препоръчителна възраст от 5 - 8 г.

В изпълнение на обучителна програма по проект Генерация код /Generation code/ на Фондация „Глобални библиотеки – България“ по грант SBU80018GR0042 с Посолството на САЩ библиотеката получи 6 програмируеми играчки Пчела-робот /Bee-Bot/ и 10 цветни подложки /игрални табла/ за работа с тях.
Пчелата-робот е забавна и привлекателна роботизирана играчка, която може да бъде програмирана да извършва определени
движения. Управлението на Пчелата-робот е изключително опростено, съобразено с особеностите на ранната детска възраст и се извършва с помощта на няколко бутона. Чрез тях детето задава команда за движение в определена посока по игралното табло, а Пчелата-робот реагира на командите със светлинни и звукови сигнали. Като направлява движението на робота детето проверява своите знания и умения и се учи в процеса на играта.
Новите роботизирани играчки Bee-Bot разширяват възможностите за обучение в библиотеката, за да бъдат насърчени децата да усъвършенстват дигиталните си умения.
Програмиране с Робота Финч

Програмирай с Робота Финч в Snap
Модул 1 – подходящ за начинаещи деца,
препоръчителна възраст до 4 клас;

•  Запознаване с Робота Финч и неговите възможности.
•  Запознаване със средата за блоково програмиране Snap.
•  Програмиране с Finch в Snap - движение.
•  Практически занимания.
•  Програмиране с Finch в Snap –звук.
•  Практически занимания.
•  Програмиране с Finch в Snap – светлина.
•  Практически занимания.
•  Демонстрация на уменията на робота.

Програмирай на Scratсh с Робота Финч
Модул 2 – препоръчителна възраст до 7 клас;

•  Запознаване с Робота Финч и неговите възможности.
•  Запознаване със средата за блоково програмиране Scratch.
•  Преместване Финч. Създаване на по-дълги скриптове.
•  Условни конструкции.
•  Практически занимания.
•  Циклични конструкции.
•  Практически занимания.
•  Финч – танцува.
•  Сътезание с Финч роботи."Основни компютърни умения"

Обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Включени са основни познания за работа с компютър и полезни програми за офиса като: архиватора WinRAR или 7-Zip, българския инструмент за проверка на правопис, речникът SA Dictionary, както и стандартната за всеки офис компютър програма AdobeAcrobatReader за работа с PDF документи, работа с офис - техника.

Практическото обучение е в рамките на 3 работни дни по 2 часа."Начална компютърна грамотност"

Изучаване на модулите:
  • Управление на операционна система Windows 7,
  • Текстообработваща програма Word набиране и форматиране
    на текст,
  • Създаване и управление на електронни таблици в Excel,
  • Pабота с Internet информация, услуги и комуникация.

    Два варианта на обучение: общо и диференцирано изучаване на 4-те модула:

Интензивното обучение е в рамките на 5 работни дни по 2 часа. Групите са от 7 до 10 души, формирани по определени критерии /начални познания, възраст и др./ За всеки курсист има отделно оборудвано компютърно работно място. Динамичното обучение с приложна насоченост предлага ефективни интерактивни методи и мултимедийни средства за придобиване на знания и умения по информационни и комуникационни технологии.Работа с графични файлове -
Модул Photo Filtre

Практически упражнения и моделиране на графични файлове -
редактиране, форматиране, компилиране и създаване на графични изображения.

В тази тема ще научите:

•  Видове графики - снимки, картини, аниме, фигури, схеми, диаграми, формати, рисувано изображение и др.;

•  Лента с менюта /Menu bar/ на графичен софтуер;
•  Лента с инструменти / toolbar/ на графичен софтуер;
•  Видове обекти, слоеве и палитри;
•  Видове селекции, рамки и филтри;
•  Редактиране на изображение;
•  Преоразмеряване – брой пиксели; точки на инч, ротация;
•  Изрязване, копиране и наслагване;
•  Корекция на скалите за цветове, плътност, контраст, острота, замъгленост и др.
•  Комбиниране на изображения в колаж;
•  Работа с инструменти за редактиране на графика - Selection, Pipette, Magic want, Fill, Spray, Brush, Blur, Smugde, Stamp;
•  Вмъкване на екранно изображение /screen shot/ и неговото манипулиране;
•  Вмъквате на текст с ефекти.

Цел: Създаване, обработване и редактиране на графични изображения с високо качество за печат или електронно разпространение.

Продължителност: 5 работни дни по 2 часа.

„КИБЕРСИГУРНОСТ”

В ерата на информационните технологии ползването и съхраняването на информация в цифров вид в интернет /кибер/- пространството породи нов вид престъпления и нов вид нарушители. Невидими - без име, без лице, без локализация. Те са тихи и без предупреждение достъпват информацията, която се обменя ежедневно с банки, доставчици, клиенти, институции и приятели, за да я копират, компрометират, откраднат, продадат, контролират или унищожат, чрез Руткит /rootkit/; отдалечен контрол /remote control/; зловреден софтуер; вредоносни програми за скрито превземане на дадена система. Необходима е нова информационна сигурност и надеждна защита /киберзащита/ от високотехнологичните престъпления.

В тази тема ще научите:

•  Компютърна вирусология - вирусът е деструктивна програма, предназначена за зловредни цели. Устройството ви се заразява, след като дадете достъп на нелегално или хакнато /неоторизирано/ приложение, отваряте фалшиви съобщения, посещавате заразени: банери, реклами, снимки, видеа, пълни със зловредни кодове или линкове.

•  Модем - устройство, което преобразува даден информационен сигнал чрез кабелна /ADSL/, телефонна /DSL/, сателитна или оптична /безжична/ WLAN /Wi-Fi/ инфраструктура. Криптиране за сигурност на данните чрез https връзка в интернет; Bluetooth - стандарт за безжична „лична мрежа“ PAN, която пренася информация между устройства от рода на мобилни телефони, лаптопи, таблети, принтери, цифрови фотоапарати, игрални конзоли и автомобили чрез сигурна, късообхватна радиочестота.

•  Anonymous /международен хакерски колектив / или друга хакерска мрежа без формална структура и представители, отговорни за стотици кибернападения срещу правителствени и корпоративни сайтове по цял свят.

•  Информационната война и киберагресията като нов начин за атаки или нов вид протест срещу държавни и корпоративни инфраструктури.

•  Защитни решения за предотвратяване на заплахата и достъпа до информацията в отделен компютър, лаптоп, мобилен телефон, в локална офисна мрежа или големи информационни масиви / банкови, отраслови или държавни бази данни / и превантивни мерки поне на техническо ниво. Защитни стени, пароли, използване на биометрични данни, средства за превенция и кодиране, електронен подпис, цифрови сертификати, архивиране и др.

•  Стартиране на процедура по подмяна на пароли, анализ на логовете в големи сайтове или ключови информационни системи.

•  Интернет е проектиран така, че да бъде проходим. "Пакетите с данни са направени така, че да заобикалят / препятствията / и да стигнат назначението си. Видове мрежи, ботнет мрежи и анонимна мрежа ТОR, "Тъмната мрежа"/ "Дълбоката мрежа - дигиталната "задна уличка" на Интернет, където търговията на нелегални стоки и услуги процъфтява. Търсачка наречена Disconnect, която ви прави анонимни, променяйки IP-то ви, скрит хост и незаконни .onion сайтове.

Обучението има за цел да подготви потребителите на Интернет за предизвикателствата, които се изправят пред нас в ерата на информационните технологии.

Продължителност: 5 работни дни по 2 часа.

Курс за работа с мобилни устройства


Курс за работа с таблет или смартфон под мобилните платформи
Android - Google Inc, iOS / iPhone - Apple Inc, Windows Phone /WP/ - Microsoft

В рамките на няколко учебни часа Вие ще се научите да използвате пълните възможности на Вашето мобилно устройство:

- сензорен екран с виртуална клавиатура, различни видове връзка (Wi-Fi, Bluetooth, GPS), които позволяват свързаност с Интернет или с други подобни устройства;
- контролни елементи на интерфейса - плъзгачи, ключове и бутони;
- взаимодействия с операционната система;
- Applications „ apps ” – малки приложения, които разширяват функционалността на системата.

Обучението се провежда на вашия смартфон или таблет.

След завършване на курса Вие ще можете:

• Да настроите и кирилизирате вашето устройство, да използвате пълните му комуникационни възможности;
•  Да прехвърлите контактите от стария телефон или таблет на новите;
• Да управлявате контактите и телефонните обаждания, да изпращате текстови съобщения – SMS, ММS;
• Да настройвате и управлявате Wi-Fi връзките с мобилните мрежи, да използвате вградения интернет браузър или алтернативни браузъри;
• Да настроите профила си в Google и да използвате електронната си поща;
•  Да управлявате приложенията, да работите с Google Play и Play Market;
• Да търсите необходимите ви приложения, да инсталирате платени и безплатни приложения, да деинсталирате ненужните приложения;
•  Да правите снимки или видео и да ги изпращате;
•  Да използвате пълните възможности на платформата Android при работа със социалните мрежи, чатове и др.;
• Да осъществявате безплатни видеоразговори чрез Google Handouts, Skype или Viber;
• Да прехвърляте информация от вашия смартфон или таблет на компютъра или обратно;
• Да използвате средствата за търсене и навигация /Google Maps, Apple Maps и GPS/;
•  Да слушате музика, да гледате видео и он-лайн телевизия на Вашето мобилно устройство;
• Да използвате вградените функционалности на iPhone - геолокация, компас, контактна книга и т.н.;
•  И не на последно място - ще знаете, как да защитите вашия телефон или таблет от зловредно въздействие.

Продължителност: 5 работни дни по 2 часа.
 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011