Програмиране с Пчела-робот /Bee-Bot/,
препоръчителна възраст от 5 - 8 г.

В изпълнение на обучителна програма по проект Генерация код /Generation code/ на Фондация „Глобални библиотеки – България“ по грант SBU80018GR0042 с Посолството на САЩ библиотеката получи 6 програмируеми играчки Пчела-робот /Bee-Bot/ и 10 цветни подложки /игрални табла/ за работа с тях.
Пчелата-робот е забавна и привлекателна роботизирана играчка, която може да бъде програмирана да извършва определени
движения. Управлението на Пчелата-робот е изключително опростено, съобразено с особеностите на ранната детска възраст и се извършва с помощта на няколко бутона. Чрез тях детето задава команда за движение в определена посока по игралното табло, а Пчелата-робот реагира на командите със светлинни и звукови сигнали. Като направлява движението на робота детето проверява своите знания и умения и се учи в процеса на играта.
Новите роботизирани играчки Bee-Bot разширяват възможностите за обучение в библиотеката, за да бъдат насърчени децата да усъвършенстват дигиталните си умения.


Програмиране с Робота Финч

Програмирай с Робота Финч в Snap
Модул 1 – подходящ за начинаещи деца,
препоръчителна възраст до 4 клас;

•  Запознаване с Робота Финч и неговите възможности.
•  Запознаване със средата за блоково програмиране Snap.
•  Програмиране с Finch в Snap - движение.
•  Практически занимания.
•  Програмиране с Finch в Snap –звук.
•  Практически занимания.
•  Програмиране с Finch в Snap – светлина.
•  Практически занимания.
•  Демонстрация на уменията на робота.

Програмирай на Scratсh с Робота Финч
Модул 2 – препоръчителна възраст до 7 клас;

•  Запознаване с Робота Финч и неговите възможности.
•  Запознаване със средата за блоково програмиране Scratch.
•  Преместване Финч. Създаване на по-дълги скриптове.
•  Условни конструкции.
•  Практически занимания.
•  Циклични конструкции.
•  Практически занимания.
•  Финч – танцува.
•  Сътезание с Финч роботи.

 
 


 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011