Архив на писмените библиографски справки, изготвени от "Справочно-библиографски
отдел и Краезнание"Писмени библиографски справки 2023 г.

Писмени библиографски справки 2022 г.

Писмени библиографски справки 2021 г.

Писмени библиографски справки 2020 г.

Писмени библиографски справки 2019 г.

Писмени библиографски справки 2018 г.

Писмени библиографски справки 2017 г.


Писмени библиографски справки 2016 г.

Писмени библиографски справки 2015 г.

Писмени библиографски справки 2014 г.
Може да заявите изработване на
Писмена библиографска справка
като изпратите попълнена бланка на
имейл: kraeznanie_kli@abv.bg


Заплащане на услугите - вж.
ТАКСИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

 


 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011