АБОНАМЕНТ - 2022

Периодични издания

Азбучно подредени, с указание,
къде се намират и съхраняват в Библиотеката

А


Аз Буки
- вестник - Читалня „Обществени науки”
Агровестник - вестник - Читалня „Естествени и приложни науки”

Б


ББИА онлайн
- списание - Справочен отдел
Библиотека - списание - Справочен отдел
Biograph
- списание - Читалня „Обществени науки”
Българска етнология - списание - Читалня „Обществени науки”
Български език и литература - списание - Читалня „Обществени науки”
Български фолклор - списание - Читалня „Изкуство”
Будител - списание - Читалня „Обществени науки”

В


Везни
- списание - Читалня „Обществени науки”

Д


24 часа
- вестник - Читалня „Обществени науки”
Детска градина Училище - списание - Читалня „Обществени науки”
Дума - вестник - Читалня „Обществени науки”
Държавен вестник - вестник - Читалня „Обществени науки”

И

Икономика - списание - Читалня „Обществени науки”
Икономическа мисъл - списание - Читалня „Обществени науки”
Исторически преглед - списание - Читалня „Обществени науки”
История - списание - Читалня „Обществени науки”

К

Космос - списание - Читалня „Естествени и приложни науки”
Култура - вестник - Читалня „Обществени науки”

Л

Литературен вестник - вестник - Читалня „Обществени науки”

М

Македонски преглед - списание - Читалня „Обществени науки”
Математика и информатика - списание - Читалня „Обществени науки”
Минало - списание - Читалня „Обществени науки”
Музикални хоризонти - списание - Читалня „Изкуство”

Н

National Geographic - списание - Читалня „Обществени науки”
National Geographic KIDS - списание - Детски отдел, Филиал 2
Нова Зора - вестник - Читалня „Обществени науки”

П

Педагогика
- списание - Читалня „Обществени науки”
Предучилищно & училищно образование - списание - Читалня „Обществени науки”
Природа - списание - Читалня „Естествени и приложни науки”
Проблеми на географията - списание - Читалня „Обществени науки”
Професионално образование - списание - Читалня „Обществени науки”

Р

Родопи
- списание - Краезнание

С

Светът на физиката
- списание - Читалня „Естествени и приложни науки”
168 часа
- вестник - Читалня „Обществени науки”
Сега - вестник - Читалня „Обществени науки”
Словото днес - вестник - Читалня „Обществени науки”
Социологически проблеми - списание - Читалня „Обществени науки”
Списание 8
- списание - Читалня „Естествени и приложни науки”
Стандарт - вестник - Читалня „Обществени науки”
Съвременник - списание - Читалня „Обществени науки”

Т

Тема спорт
- вестник - Читалня „Обществени науки”
Тракия - вестник - Читалня „Обществени науки”
Труд - вестник - Читалня „Обществени науки”, Филиал 2

У

Учителско дело
- вестник - Читалня „Обществени науки”

Ф

Философия
- списание - Читалня „Обществени науки”


Ч

Чуждоезиково обучение - списание - Читалня „Обществени науки”

Регионални издания


Арда
Нюз - вестник - Читалня „Обществени науки”, Краезнание, Филиал 2
24х7 Родопи
- вестник - Читалня „Обществени науки”, Краезнание, Филиал 2
Кърджали Хабер /Kircaali Haber/ - вестник - Читалня „Обществени науки”, Краезнание, Филиал 2
Нов живот - вестник - Читалня „Обществени науки”, Краезнание, Филиал 2
Перперикон - вестник - Читалня „Обществени науки”, Краезнание, Филиал 2
Родопи войс - вестник - Читалня „Обществени науки”, Краезнаниe, Филиал 2

Електронни изданияББИА онлайн
-
Двумесечно списание на Българската библиотечно-информационна асоциация;
Списание Осем онлайн - достъп на място в Читалня „Обществени науки”

 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011