Бенефициер:
РБ "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали


Проект „Дигитални трансформации”
Проектът се реализира с финансовата
подкрепа на Национален фонд „Култура” по
„Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински
културни институти“ 22Проект „Дигитални трансформации”, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” включва 3 акцента:

Дигитална трансформация на забравено културно съдържание и адаптация на приложни графики на Владимир Чукич.

Трансформиране на изложбени пространства на библиотеката в информационен хъб за генериране на социални идеи, дигитални решения и послания.

Провеждане на социални дискусии с ученици в различни пространства - частна галерия „Дар” и бизнес среда с участие на утвърдени художници, журналисти и представители на бизнеса за дигитализация и трансформация на икономиката и трудов пазар.Проект: „Дигитални трансформации” - РБ "Н. Й. Вапцаров", Кърджали © 2022
с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”

Created Galina Feroli