Библиотечна мрежа в област Кърджали

Списък
на читалищните библиотеки
в седемте общини на
област Кърджали
с име, адрес и форма за контакт:Статистически данни за дейността на читалищните библиотеки в област Кърджали за периода
2018 г. - 2021 г.


Група във фейсбук на

Читалища област Кърджали


Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация”
е доброволна и независима професионално-творческа организация, която обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенствуват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.


ОБЕДИНЕНИ КАТАЛОЗИ


РЕГИНА - ОБЕДИНЕН КАТАЛОГ НА
РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИНАБИС /НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА/


 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011