Бъди активен!

Екология в действие – обичаме и пазим природата


НПО в област Кърджали с екологична насоченост:Екотурист

Регион : Кърджали
Тип : Сдружение
Сфера на дейност : Насърчаване
наикономическото развитие

 

Адрес:
с. Кирково, ул. ”Георги Кирков " № 6
Мобилен телефон:
0887 362 589
Ел. Поща:
ok_sinabov@abv.bg

Славчо Исаев Синабов

„За чисти Родопи"

Регион : Кърджали
Тип : Сдружение
Сфера на дейност : Екология

 

 

Адрес:
Кърджали, Бул. "България" № 41, стая 407
Телефон (с код):
0361 / 67379
Ел. поща:
ekologia_kj@ abv.bg

Хасан Азис - председател,
Веселина Танчева

Източнородопски регионален
съвет по краезнание

Регион : Кърджали
Тип : Сдружение
Сфера на дейност : Образователна;
Обучителна дейност и др.
Година на учредяване: 2003 година.

Адрес:
гр. Кърджали 6600, ул."5 септември", ап.10, ет.3
Мобилен телефон:
0886 479 445

Минчо Гумаров - председател

Нови перспективи за развитие

Регион : Кърджали
Тип : Сдружение
Сфера на дейност : Туризъм; Култура;
Изкуство; Образование; Опазване на
околната среда; младежки дейности.
Година на учредяване: 2015 година.

Адрес:
ул. ”Здравец” №5
Мобилен телефон:
0887 831 026
Ел. поща:
rpabulgaria@gmail.com

Михаела Кирчева

Обществен съвет за защита
на природата - Източни Родопи

Регион : Кърджали
Тип : Сдружение
Сфера на дейност : Околна среда

Адрес:
гр. Кърджали, п.к. 6600,
ул. "Екзарх Йосиф" №3, ет. 2, стая 204
Мобилен телефон:
0888 683 008

Айнур Аптулова - Ибрямова

Сдружение "Обществена коалиция
за здраве - Кърджали"

Регион : Кърджали
Тип : Сдружение
Сфера на дейност : Здравеопазване,
права на пациента; Околна среда; 
Развитие на местни общности и др.

 

 

Адрес:
ул. "Ген.Владимир Стойчев" №2
Мобилен телефон:
0888 273 707
Телефон (с код):
0361 / 60295
Ел. поща:
rzi.kardjali@gmail.com

Инж. Хасан Азис Исмаил, Д-р Жени
Николова
, Д-р Тодор Черкезов

Туристическо дружество "Кърджали"

Регион : Кърджали
Тип : Сдружение
Сфера на дейност : Развитието на
туризма в региона; Еко и културен туризъм.
Година на учредяване: 1991 година.

Адрес:
гр. Кърджали 6600, ул. „Отец Паисий” №12
Мобилен телефон:
0892 306 993; 0882 966 471
Ел. поща:
a_n_52@abv.bg

Ангел Матушев - председател

 

 
Всички права запазени © 2016. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали.