ЛЕТОПИС НА БИБЛИОТЕКАТА

20 април 1959 – По решение № 12 на Министерство на просветата и културата и на Националния съвет на Отечествения фронт от 1 април в град Кърджали се създава Окръжната библиотека с директор Пеша Стайкова /Тончева/ до 1974 г. Като основа за нейното обособяване става фонда от около 25 000 тома на читалищната библиотека “Авицена”.

1960 – В стария квартал на града е създаден филиал на библиотеката на базата на читалищната библиотека “Юмер Лютви”.

1961 – Обслужването на децата-читатели е отделено от възрастните, създава се Детски отдел.

1962 – Въвежда се системата на свободен достъп за читателите.

1964 – Открит е филиал на библиотеката в кв. “Студен кладенец”, който през 1976 г. е преместен в ж.к. “Младост”, където се намира и сега.

1965 – Отчетен националният преглед на методическата работа. Индивидуална награда за Юмер Халилов.

1966 – Оформят се като самостоятелни звена Справочно-библиографски отдел със сектор “Краезнание” и отдел „Комплектуване, обработка и каталози””.

1968 – Открит филиал на библиотеката в Дома на културата, по-късно преместен в Младежкия дом.

1969 – Окръжната библиотека е настанена в нова сграда. Обособяват се читалните по обществени науки, по естествени и технически науки, по изкуствата.

1970 – За постигнати високи успехи в Националния преглед на окръжните библиотеки /март 1968 – септември 1969/, Окръжна библиотека – Кърджали получава първа награда в своята група библиотеки. Отличен е и отдел “Обслужване на читателите”. Индивидуални награди получават Пеша Тончева и Иванка Колева.

1975 – За директор на библиотеката е назначена Кирилка Димитрова.

1976 – За постигнати успехи библиотеката е удостоена с грамота и парична награда, а с индивидуални грамоти и награди – Иванка Колева и Кръстьо Куртев.

1976 – Открит филиал на библиотеката в кв. “Боровец”.

1977 – Открит специализиран филиал за техническа литература, патенти и стандарти в Дома на техниката.

1981 – Въведена нова форма на обслужване на читателите – заемане на репродукции на картини за домашно ползване.

1981 – По случай 1300-годишнината от създаването на българската държава, библиотеката е наградена с грамота.

1983 – С решение на ИК на ОНС на Окръжната библиотека е дадено името на поета Никола Й. Вапцаров.

1984 – С Указ № 2474 на Държавния съвет на НРБ Окръжна методическа библиотека “Никола Й. Вапцаров” е наградена с орден “Кирил и Методий” – 2-ра степен по случай 25 години от създаването й.

1987 – Открит е филиал в кв. Възрожденци на базата на филиала в Младежкия дом.

1987 – Библиотеката става Универсална научна библиотека “Н. Й. Вапцаров”.

1990 – Посещение на посланика на САЩ в България Хю Кенет Хил, който дарява на библиотеката 200 тома литература на английски език.

1991 – За директор на библиотеката е назначен Иванко Маринов.

1993 – Открит антикварен щанд към библиотеката.

1994 – ОЦК ООД дарява на библиотеката енциклопедия “Британика”.

1994 – Открит първият в страната франкофонски център към Универсална научна библиотека “Никола Й. Вапцаров”.

1994 – Учреден клуб “Будител” към библиотеката.

1996 – С Постановление № 19 на МС Универсална научна библиотека “Н.Й.Вапцаров” преминава на централно подчинение.

1997 – Учреден клуб “Неиздадени ръкописи” към библиотеката.

1999 – Проект „Пушкинска библиотека” на фондация „Отворено общество; Създадена формация “Театър на маса” към библиотеката.

2000 – Закрит е филиалът в Дома на техниката и фондът е прехвърлен в Читалня “Естествени и технически науки”.

2002 – Американския център към посолството в България дарява книги на библиотеката.

2003 – Открит Информационен Център “Библионет” към библиотеката, финансиран от AOL (Amerika OnLine) в партньорство с Корпуса на мира /САЩ/ и съфинансиран от Община Кърджали и Регионална библиотека “Н. Й. Вапцаров”, подкрепен от 22 организации от общината.

2004 – Библиотеката отбелязва своя 45-годишен юбилей – издава се библиографията “45 години по пътя на книгата” в съставителство на Зл. Янева, В. Кирчева и Л. Попгеоргиева.

2005 – Национален дарителски фонд “13 века България” чрез Общината дарява книги на библиотеката;
Визита на Пол Паладино, директор на публичната библиотека в Монтрос, щата Колорадо по съвместния българо-американски проект „ABLE”;
Стартира автоматизацията на библиотеката със закупуването на модул Електронен каталог книги и Краезнание от фирма СофтЛиб;
Изгражда се първата локална мрежа, в която са включени 3 компютъра с осигурен интернет достъп.;

2005 / 2006 – Ежегодно участие в конкурсни сесии за разпределяне на допълнителни средства на регионални библиотеки чрез бюджета на Министерството на културата в Програми “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” и "Регионални дейности".

7 април 2006 – С Постановление № 80 на МС Библиотеката става Регионална.

2006 – Ремонтира се Основното книгохранилище на библиотеката и се прочиства фонда от повредените от влага книги;
Обновяват се с нови мебели работните места в отдел “Заемна за възрастни”.

2007 – Семейство Гибсън - Нели Генчева и Робърт от САЩ даряват компютърна техника за читателите на библиотеката;
Добринка Добрева дарява на библиотеката компютърна конфигурация и климатик; Продължава автоматизирането на библиотеката със закупуването на нови модули – Инвентарна книга и Книга за движение на библиотечния фонд;
Министерство на културата отпуска субсидия за закупуването на сървър, 10 бр. компютърни конфигурации, копирни машини и принтери.

2008 – Изгражда се нова локална мрежа с връзка между всички работни места и закупуване на модули Обслужване на читатели и АОС / Аналитично описание на статии/. Автоматизират се библиотечните дейности;
Обособяват се читателски работни места с достъп до Интернет в Читалня Обществени науки;
Създават се клубовете “Вярата” и “Седмата посока”.

2008 / 2009 – Включване в проект “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникации за всеки” /2009-2013/ или накратко “Глобални библиотеки – България” с основен донор Фондация Бил и Мелинда Гейтс.

2010 – Библиотеката получава 24 компютърни конфигурации HP,сървър HP ProLiant, лаптоп, цветен принтер Xerox, мултифункционално устройство Xerox, протектор и др. от Фондация Бил и Мелинда Гейтс за целите на проекта.

2011 – Открит Информационен Център “Библионет” към библиотеката, финансиран от Фондация Бил и Мелинда Гейтс по програма „Глобални библиотеки – България”, в който са обучени безплатно по начална компютърна грамотност много читатели от различни възрасти. По Програмата преминават обучение по 5 направления всички читалищни библиотекари;
Създаден е официален сайт на библиотеката - www.libkli.com .

2012 / 2018 – Включване съвместно с Асоциация Читалища, ББИА и НЧ „Обединение” в Програма „Аз мога повече” като обучителен център с преподаватели от работещите специалисти в Библиотеката за обучение на библиотекари от региона за придобиване на 3-та степен професионална квалификация „Библиотекар”.

2014 – Включване в инициативата „Чети с мен” под патронажа на президента;
Проектът "Новите приключения на Златноелечко" на РБ е реализиран с финансовата подкрепа на НФ "Култура" по Програма "Публики", на стойност 2000 лв.

2015 – Включване в Националната кампания „Читател на годината”, инициирана от Мария Габриел и Столична библиотека, с подкрепата на Българската библиотечно-информационна асоциация и до момента;
Откриване на Лятна читалня в парка;
Внедряване на нова система за обслужване и статистика e-Lib;
Софийският университет „Св. Климент Охридски” ни направи дарение от близо 400 тома с научна и художествена литература. Даренето връчи лично ректорът на СУ проф. дин Иван Илчев с пожелание книгите да достигнат до повече читатели;
РБ „Н. Й. Вапцаров” организира събитие под надслов „Да си върнем Младежкия дом” като част от проект „Библиотеката - обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали в партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България” , Фондация „Помощ за благотворителността в България”; Даряват ни телевизор Philips 3D;
Ежегодно се закупуват, инсталират и конфигурират 2 бр. SSL сертификати, издадени от DigiCert за сайта на библиотеката : /libkli.com/ и за WEB server: /ilib.libkli.com/;

2015 / 2021 -
По повод годишнината от обесването на Васил Левски съвместно с Община Кърджали, Общински комитет „Васил Левски” и вестник „Нов живот” библиотеката провежда конкурс за есе.

2015
– За директор на библиотеката е назначена Уляна Ганева.

2016 Проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата” е реализиран с финансовата подкрепа на Фондация „Глобални библиотеки – България”, Сесия 2, „Библиотеката – активен участник в обществения живот”;
Съставени и отпечатани са библиографските указатели „Кръстан Дянков” и „Творци, публикували в „Нов живот” – вестника на Източните Родопи”;
Закупени 6 бр. компютри Dell OptiPlex 780;
Създаден е профил на библиотеката в Twitter.

2017 – Библиотеката участва в пилотен проект „Правна информация в библиотеката” на Фондация „Глобални библиотеки – България”. Граждани получиха съвет от студентите от правната клиника към УНСС, как да решат правните казуси, пред които са изправени.
Издадени са: Сборник „За вас, библиотекари”, „Ръководство за начална компютърна грамотност”, библиография „Мария Николчовска”, изработена е и първата електронна биография към сайта на библиотеката;
Подмяна на осветлението в читалня „Изкуство” и филиал 2 с енергоспестяващо лед осветление. Ремонт на санитарните възли в основната сграда и филиал 2;
В детския отдел на библиотеката се оформя кът за ранно детско развитие;
Обособява се методичен кабинет, след ремонт на помещението и ново обзавеждане; Частично ново обзавеждане получават и отделите „Комплектуване на библиотечните фондове” и „Обработка и каталози”.
Закупен е скенер А3 - Scan Snap SV 600 за дигитализация на библиотечни документи;
Създадени са профили на библиотеката в Pinterest; Pinterest и фен страница във Facebook.

2018 – Електронен каталог на библиотеката вече е в нова среда – e-LIB PRIMA;
Започва обособяването на фонд „Редки и ценни книги” - 37 заглавия слагат началото на фонда.
Отпечатан е библиографски указател „Иван Балкански“ и е създадена електронна библиография към сайта на библиотеката;
Библиотеката става част от благотворителната кампания на Райфайзенбанк – България „Избери, за да помогнеш“ с проект „Библиотеката и децата – заедно можем повече“. Ремонт на Детски отдел (паркет, нова дограма, стелажи). Закупени са помагала и книги по проекта.; Подменен е главния рутер и доставчикът на интернет.
В изпълнение на обучителна програма по проект Генерация код /Generation code/ на Фондация „Глобални библиотеки – България“ с Посолството на САЩ, библиотеката получи 10 робота Финч и 6 програмируеми играчки Пчела-робот /Bee-Bot/ и 10 цветни подложки /игрални табла/ за работа с тях.;
Закупен е скенер А3 - Scan_ЕТ 18 Pro – 1 за дигитализация на библиотечни документи.

2019РБ „Никола Й. Вапцаров“ получи грамота от Министерство на културата за принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство;
Отпечатан е библиографския указател „Източни Родопи: Традиции, празници, обичаи, фолклор“.;
21 май - юбилейна национална конференция „Библиотеки. Потребители. Предизвикателства“ по случай 60-годишнината от създаването на Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров”.; Фотоизложба - „60 години Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” – Поглед през годините …и днес” от осем платна, подредени със снимки от архива на библиотеката.;
Закупен и конфигуриран Web server - е-Lib-PRIMA Server за електронни услуги;
Създадена е творческата инициатива  „Новаторска библиотека” с три вида лаборатории: Литературна лаборатория; Тийн лаборатория; Арт лаборатория от Мая Мечева, художник и библиотекар, след обучение в Нидерландия;
Участие в проект "Знания умения и иновации за пивишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки" по програма Еразъм+; Участие в проект: „Генерация код” - обучителна програма с пчели роботи за деца по проект Generation code на Фондация „Глобални библиотеки - България“;
Закупени са 10 бр. компютри DELL OptiPlex;
Закупен е i-Lib Модул i-Lib My Library Ver.1.6 - Функции по on-line обслужване на читателите.
Напълно обновен и реконструиран е сайтът на библиотеката.

2020 Елисавета Кехайова, става директор на РБ „Н.Й.Вапцаров”, която 9 години беше зам. - кмет в община Кърджали, отговаряща за ресор „Образование, здравеопазване, социална политика, култура, спорт, младежки дейности и хуманитарна дейност“;
Внедрен модул i-Lib Prima Гугъл интерфейс. Онлайн достъп до външно дигитално съдържание;.
COVID криза, с наложени ограничителни мерки;
Извършен е вътрешен ремонт на библиотеката: боядисване на таваните на стълбището; на стените към основно хранилище; основен ремонт на три помещения на партерен етаж с подмяна на дограма; подменени са осветителни тела; обособени са две нови работни места. Извършен е външен ремонт: изграден фундамент върху запълнени външни шахти и иззидани подземни прозорци.

2021 Закупен е Е-либ сървър за база данни на библиотеката - Lenovo ThinkServer TS250 Towe; Продължава COVID кризата, с ограничителни мерки;
Почти цяла година продължи битката за спасяване на 50 000 книги и вестници в основното книгохранилище, увреждани през годините от неблагоприятни условия, мухъл и плесен, с неимоверни усилия на всички служители, с маски и ръкавици в патогенна среда и с ежедневен график на работа;
Интегриране и конфигуриранe на база данни на дигитални обекти на библиотечния сървър – над 250 бр. от местния печат: Труд 2018; дума 2018; 24 часа 2018 и 2019 г.;
50 % увеличение на потребителите на комуникационните канали на библиотеката;
РБ „Н.Й.Вапцаров” спечели проект: „Контаминации на реалности” по програма „Визуални изкуства” 21 на Национален фонд „Култура”, на стойност 14 935,00 лв. ;
Като част от поетапно подновяване на износените прозорци от 1959 г. на сградата на Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” с изцяло нова дограма са завършени отдел „Изкуство” /читалня, заемна и хранилище/ и отдел „Заемна за възрастни” с най-големите помещения на библиотеката /заемна, читалня и хранилище/;
Коледната изложба на тема „През моя кибер-коледен светоглед” с 27 ученици.

2022 Реализиран е проект „Стрийт фест 3Е / Еманципация, Ерудираност, Емпатия” 22 , с финансовата подкрепа на Български фонд за жените.
РБ „Н. Й. Вапцаров” спечели и реализира проект: „Дигитални трансформации” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ 22 на Национален фонд „Култура”, на стойност 43 588,80 лв;
Реализиран е проект "Градът на чаплите", изпълняват от Фондация „Надежда” – Кърджали по програма „Ти и ЛИДЛ за по-добър живот” към инициатива на "Лидл България" в област Околна среда в размер на 9650 лв.
РБ „Н. Й. Вапцаров” спечели и реализира проект „Бинарно прегаряне” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22 г. в модул: „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство“ на НФ „Култура”, на стойност 11 020 лв.;
Номинация за престижната награда "Човек на годината" и грамота получи Елисавета Кехайова, директорът на РБ "Н. Й. Вапцаров" от Българският хелзинкски комитет (БХК).
Отпечатано е библиотечно издание - Дейности и услуги: Рекламно издание. – Кърджали, 2022. - 22 с.
Завърши подновяването на износените прозорци на сградата на РБ „Н. Й. Вапцаров” с изцяло нова дограма на отделите, разположени на втория етаж на сградата и на основното стълбище.
Подменена е вратата на централния вход на сградата.
Изграден е информационен хъб с луксозни витрини и модерен лед екран за генериране на социални идеи и дигитални решения на входа на библиотеката.

2023 РБ „Н.Й.Вапцаров” спечели проект „От легенда към реалност“ по програма "Еразъм +", Ключова дейност 1, сектор „Младеж“ с продължителност 1 година, на стойност 15 500 евро.
РБ „Н. Й. Вапцаров” предлага нова онлайн услуга Дигитална библиотека Кърджали с периодични издания излизали през 20-40-те г. на 20 век : „Арда”, „Арденска дума”, „Мастанлийски окръжен вестник”, „Бяло море”.
Спечели финансиране за събитие от Meet and Code 2023 в Инициативата „Запознайте се и програмирайте“ за популяризиране на науката и технологиите като част от Европейската седмица на програмирането. В Европейската карта за първи път ще бъде нанесен град Кърджали със събитието „Анализатори на уязвимости в кодовете".
Номинация за престижните награди „Златна ябълка” 2023 към Национална мрежа за децата и грамота получи Елисавета Кехайова, директорът на РБ "Н. Й. Вапцаров" за принос към благосъстоянието на децата.
В РБ „Н. Й. Вапцаров” бе открита уникална изложба на стари радиоприемници от миналия век.
Реновирани, модернизирани и функционално пренаредени са отдели “Обработка и каталогизация”, “Комплектуване”, “Справочно-библиографски отдел" и "Краезнание“.

2024 - Започна цялостен ремонт на основно книгохранилище на РБ „Н.Й.Вапцаров”, където 50 000 ценни и редки книги и вестници бяха увреждани през годините от неблагоприятни условия.


 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011