ЛЕТОПИС НА БИБЛИОТЕКАТА

20 април 1959 – По решение № 12 на Министерство на просветата и културата и на Националния съвет на Отечествения фронт от 1 април в град Кърджали се създава Окръжната библиотека с директор Пеша Стайкова /Тончева/ до 1974 г. Като основа за нейното обособяване става фонда от около 25 000 тома на читалищната библиотека “Авицена”.

1960 – В стария квартал на града е създаден филиал на библиотеката на базата на читалищната библиотека “Юмер Лютви”.

1961 – Обслужването на децата-читатели е отделено от възрастните, създава се Детски отдел.

1962 – Въвежда се системата на свободен достъп за читателите.

1964 – Открит е филиал на библиотеката в кв. “Студен кладенец”, който през 1976 г. е преместен в ж.к. “Младост”, където се намира и сега.

1965 – Отчетен националният преглед на методическата работа. Индивидуална награда за Юмер Халилов.

1966 – Оформят се като самостоятелни звена Справочно-библиографски отдел със сектор “Краезнание” и отдел „Комплектуване, обработка и каталози””.

1968 – Открит филиал на библиотеката в Дома на културата, по-късно преместен в Младежкия дом.

1969 – Окръжната библиотека е настанена в нова сграда. Обособяват се читалните по обществени науки, по естествени и технически науки, по изкуствата.

1970 – За постигнати високи успехи в Националния преглед на окръжните библиотеки /март 1968 – септември 1969/, Окръжна библиотека – Кърджали получава първа награда в своята група библиотеки. Отличен е и отдел “Обслужване на читателите”. Индивидуални награди получават Пеша Тончева и Иванка Колева.

1975 – За директор на библиотеката е назначена Кирилка Димитрова.

1976 – За постигнати успехи библиотеката е удостоена с грамота и парична награда, а с индивидуални грамоти и награди – Иванка Колева и Кръстьо Куртев.

1976 – Открит филиал на библиотеката в кв. “Боровец”.

1977 – Открит специализиран филиал за техническа литература, патенти и стандарти в Дома на техниката.

1981 – Въведена нова форма на обслужване на читателите – заемане на репродукции на картини за домашно ползване.

1981 – По случай 1300-годишнината от създаването на българската държава, библиотеката е наградена с грамота.

1983 – С решение на ИК на ОНС на Окръжната библиотека е дадено името на поета Никола Й. Вапцаров.

1984 - С Указ № 2474 на Държавния съвет на НРБ Окръжна методическа библиотека “Никола Й. Вапцаров” е наградена с орден “Кирил и Методий” – 2-ра степен по случай 25 години от създаването й.

1987 – Открит е филиал в кв. Възрожденци на базата на филиала в Младежкия дом.

1987 - Библиотеката става Универсална научна библиотека “Н. Й. Вапцаров”.

1990 – Посещение на посланика на САЩ в България Хю Кенет Хил, който дарява на библиотеката 200 тома литература на английски език.

1991 – За директор на библиотеката е назначен Иванко Маринов.

1993 – Открит антикварен щанд към библиотеката.

1994 – ОЦК ООД дарява на библиотеката енциклопедия “Британика”.

1994 – Открит първият в страната франкофонски център към Универсална научна библиотека “Никола Й. Вапцаров”.

1994 – Учреден клуб “Будител” към библиотеката.

1996 – С Постановление № 19 на МС Универсална научна библиотека “Н.Й.Вапцаров” преминава на централно подчинение.

1997 – Учреден клуб “Неиздадени ръкописи” към библиотеката.

1999 – Проект „Пушкинска библиотека” на фондация „Отворено общество; Създадена формация “Театър на маса” към библиотеката.

2000 – Закрит е филиалът в Дома на техниката и фондът е прехвърлен в Читалня “Естествени и технически науки”.

2002 – Американския център към посолството в България дарява книги на библиотеката.

2003 – Открит Информационен Център “Библионет” към библиотеката, финансиран от AOL ( Amerika OnLine ) в партньорство с Корпуса на мира /САЩ/ и съфинансиран от Община Кърджали и Регионална библиотека “Н. Й. Вапцаров”, подкрепен от 22 организации от общината.

2004 - Библиотеката отбелязва своя 45-годишен юбилей – издава се библиографията “45 години по пътя на книгата” в съставителство на Зл. Янева, В. Кирчева и Л. Попгеоргиева.

2005 – Национален дарителски фонд “13 века България” чрез Общината дарява книги на библиотеката; Визита на Пол Паладино, директор на публичната библиотека в Монтрос, щата Колорадо по съвместния българо-американски проект „ABLE”; Стартира автоматизацията на библиотеката със закупуването на модул Електронен каталог книги и Краезнание от фирма СофтЛиб. Изгражда се първата локална мрежа, в която са включени 3 компютъра с осигурен интернет достъп.;

2005 / 2008 – Участие в Програмата “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”

7 април 2006 – с Постановление № 80 на МС Библиотеката става Регионална.

2006 / 2007 – Ремонтира се Основното книгохранилище на библиотеката и се прочиства фонда от повредените от влага книги. Обновяват се с нови мебели работните места в отдел “Заемна за възрастни”.

2007 – Семейство Гибсън - Нели Генчева и Робърт от САЩ дарява компютърна конфигурация за читателите на библиотеката; Добринка Добрева дарява на библиотеката компютърна конфигурация и климатик; Продължава автоматизирането на библиотеката със закупуването на нови модули – Инвентарна книга и Книга за движение на библиотечния фонд; Министерство на културата отпуска субсидия за закупуването на сървър, 10 бр. компютърни конфигурации, копирни машини и принтери.

2008 – Изгражда се нова локална мрежа с връзка между всички работни места и закупуване на модули Обслужване на читатели и АОС / Аналитично описание на статии/. С това завършва автоматизирането на основните библиотечни дейности; Обособяване на читателски работни места с достъп до Интернет в Читалня Обществени науки; Създават се клубовете “Вярата” и “Седмата посока”.

2008 / 2009 – Включване в проект “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникации за всеки” /2009-2013/ или накратко “Глобални библиотеки – България” с основен донор Фондация Бил и Мелинда Гейтс.

2011 – Открит Информационен Център “Библионет” към библиотеката, финансиран от Фондация Бил и Мелинда Гейтс по програма „Глобални библиотеки – България”, в който са обучени безплатно по начална компютърна грамотност много читатели от различни възрасти. По Програмата преминават обучение по 5 направления всички читалищни библиотекари.

2011 / 2015 – Участие в Програмата “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.

2012 / 2018 – Включване съвместно с Асоциация Читалища, ББИА и НЧ „Обединение” в Програма „Аз мога повече” като обучителен център с преподаватели от работещите специалисти в Библиотеката за обучение на библиотекари от региона за придобиване на 3-та степен професионална квалификация „Библиотекар”.

2014 / 2018 – Включване в инициативата „Чети с мен” под патронажа на президента.

2014 / 2015 – Проект за електронна книга „Новите приключения на Златноелечко” на колежката Маргарита Павлова, реализиран с финансовата подкрепа на НФ „Култура” по програма Публики.

2015 / 2017 – Включване в Националната кампания „Читател на годината”, инициирана от Мария Габриел и Столична библиотека, с подкрепата на Българската библиотечно-информационна асоциация.

2015 – Откриване на Лятна читалня в парка (прави се всяка година от юни до август); Внедряване на нова система за обслужване и статистика e-Lib ; Софийският университет „Св. Климент Охридски” ни направи дарение от близо 400 тома с научна и художествена литература. Даренето връчи лично р екторът на СУ проф. дин Иван Илчев с пожелание книгите да достигнат до повече читатели; Регионална Библиотека „Н. Й. Вапцаров” организира събитие под надслов „Да си върнем Младежкия дом”.

2016 – За директор на библиотеката е назначена Уляна Ганева.

2016 – Сесия 2 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – България” и започва изпълнението на проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата”; Съставени и отпечатани са библиографските указатели „Кръстан Дянков” и „Творци, публикували в „Нов живот” – вестника на Източните Родопи”.

2017 – Издадени са: Сборник „За вас, библиотекари”, „Ръководство за начална компютърна грамотност”, библиография „Мария Николчовска”, подготвена и представена в е-вариант на сайта на библиотеката; Подмяна на осветлението в читалня „Изкуство” и филиал 2 с енергоспестяващо лед осветление. Ремонт на санитарните възли в основната сграда и филиал 2; В детския отдел на библиотеката се оформя кът за ранно детско развитие; Обособява се методичен кабинет, ремонт на помещението и ново обзавеждане; Частично ново обзавеждане получават и отделите „Комплектуване на библиотечните фондове” и „Обработка и каталози”. Закупуват се: 1 компютърна конфигурация, 2 мултифункционални устройства, нов цветен принтер и скенер за дигитализация на библиотечни документи.

2018 – Участие в Програмата “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”; Еелектронния каталог на библиотеката вече е в нова среда – e-LIB PRIMA; Започва обособяването на фонд „Редки и ценни книги” - 37 заглавия слагат началото на фонда. Подготвен и отпечатан библиографски указател „Иван Балкански“ и представен в електронен формат на сайта на библиотеката.

2018 / 2019 – Библиотеката става част от благотворителната кампания на Райфайзенбанк – България „Избери, за да помогнеш“ с проект „Библиотеката и децата – заедно можем повече“. Ремонт на Детски отдел (паркет, нова дограма, стелажи). Закупени са помагала и книги по проекта.;
В изпълнение на обучителна програма по проект Генерация код /Generation code/ на Фондация „Глобални библиотеки – България“ с Посолството на САЩ, библиотеката получи 10 робота Финч и 6 програмируеми играчки Пчела-робот /Bee-Bot/ и 10 цветни подложки /игрални табла/ за работа с тях.;

2019 - РБ „Никола Й. Вапцаров“ получи грамота от Министерство на културата за принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство;
Отпечатан е библиографския указател „Източни Родопи: Традиции, празници, обичаи, фолклор“.;
21 май - юбилейна национална конференция „Библиотеки. Потребители. Предизвикателства“ по случай 60-годишнината от създаването на Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров”.;
Фотоизложба - „60 години Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” – Поглед през годините …и днес” от осем платна, подредени със снимки от архива на библиотеката.;
Участие в проект "Знания умения и иновации за пивишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки" по програма Еразъм+

2020 - COVID криза, с наложени ограничителни мерки.;
Елисавета Кехайова, става директор на РБ „Н.Й.Вапцаров”, която 9 години беше зам. - кмет в община Кърджали, отговаряща за ресор „Образование, здравеопазване, социална политика, култура, спорт, младежки дейности и хуманитарна дейност“.;
Започна вътрешен ремонт на библиотеката. 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011