Клубни формации към библиотеката:


Клуб “Неиздадени ръкописи”
/1997г./ изпълнява функциите на закритото отдавна Дружество на културните дейци в Кърджали. Той обединява, подпомага творческата интелигенция в града, организира промоции на местни автори, издателска дейност, срещи-разговори, изложби, приятелски творчески срещи в Хасково, Димитровград, Смолян.
Клуб “Будител” /1994г./ организира чествания, юбилеи във връзка със значими български, световни и регионални събития, като предлага нови, нетрадиционни трактовки и гледни точки към тях.
Третата формация “Театър на маса” /1999г./ допълва различните тематични мероприятия на библиотеката с театрални форми.
Kлуб „Вярата” възниква през 2008 г. в отговор на засилващите се днес духовни търсения. Организират се срещи с известни наши духовни дейци и писателии-езотерици.

 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011