СЪБИТИЯ: 2021
АРХИВ: 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013Приключи втора част от поетапното подновяване на износените прозорци от 1959 г. на сградата на Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”, Кърджали с изцяло нова дограма.

Завърши монтажът на дограмата на отдел „Заемна за възрастни” на третия етаж, който включва най-големите помещения на библиотеката - заемна, читалня и хранилище.

Следва смяна на дограмата на втория етаж в началото на новата година.
В края на 2021 г. започна поетапното подновяване на физически морално остарелите прозорци на сградата на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров”, Кърджали с изцяло нова дограма. Старите прозорците не са подменяни от учредяването на библиотеката от 1959 г.

Завърши монтажът на дограмата на четвъртия последен етаж - отдел „Изкуство”, който включва читалня, заемна и хранилище.

Следва смяна на дограмата на 3 етаж, отдел „Заемна за възрастни”.
Невидим за околните и изнурителен за библиотечните специалисти почти годишен процес на преподреждане, сравняване, описване, талониране / описване на книга на талон / , отчисляване и въвеждане в електронен каталог на всяка библиотечна единица по стандарт, за спасени e на 50 000 б.е. от основно книгохранилище на РБ „Н.Й.Вапцаров”, Кърджали.

Целият процес, разделен на 11 цикъла е постоянна, систематична, методична и мултисекторна трудоемка дейност, без право на грешки, с организиран предварително изготвен ежедневен график за всички библиотекари, по двойки в 6 екипа.

1. Започва през февруари 2021 г. с описване на талони, съдържащи информация за всяка б.е. /инвентарен номер, форматна сигнатура, автор, заглавие, том или част, цена, отрасъл/ на целия фонд от основното хранилище по Генерален каталог, с продължителност 3 месеца. Описаните талони са подредени по форматни номера и събрани в 39 каталожни чекмеджета, с около 1000 бр. талони в едно чекмедже.
Разделени са талоните на описаните библиотечни документи на малък и стандартен формат, които са подредени по възходящ ред.

2. Паралелно се извършва отливане на фонда на Читалня 2 (Естествени науки и техника) в Основен фонд. Документите получават форматни номера и са преместени в новото хранилище, за да се освободи помещението на читалнята за съхнене на обработени с препарати книги.

3. През следващите 3 месеца до юли, всяка една библиотечна единица се свързва с талона, преглежда се и се преценява нейното състояние и съдба. По определени критерии за първичен подбор се прочистват най-повредените от наводнението библиотечни документи, които се отчисляват от фонда на библиотеката и се предават на вторични суровини (Чл. 36, т. 2 от Наредба №3 за СПРДБФ).

4. При вторичния подбор на библиотечни документи с ценно съдържание, са отделени и спасени едва 15% за обработка с дезинфектанти. Една малка част от фонда текущо се замени с получени дарения.

5.Всички неспасяеми книги се предават на вторични суровини (Чл.29,30,31,36 т.2 от Наредба №3). Те са талонирани и отчислението им от фонда на библиотеката ще се извършва по талони.

6. По два екипа всекидневно обработват оцелелите книги с препарати за дезинфекция в основно книгохранилище. Преместени са на ръце от екипа на библиотеката до четвъртия етаж на сградата за сушене и временно съхранение.

7. Отчисляват се неспасяемите библиотечни документи с помощта на контролните талони вече 4-ти месец. Талоните се подреждат по години и по възходящ ред на инвентарните номера и всяка библиотечна единица се отмята в инвентарните книги.

8. Следва цикъл на въвеждане на описанията на всички б.е. в електронната база данни на библиотеката, който ще продължи и през следващата година.

9. При отчисляване на библиотечните документи се съставя акт за отчисление по Наредба №3, който се отразява в Книгата за движение на библиотечния фонд.

11. Закупуват се нови книги с парите, получени от вторични суровини.

Неблагоприятни външни условия причиняват неестествена загуба на голяма част от фонда на библиотеката и подлагат на изпитание волята на служителите й.
Така завършва едногодишната битка на екипа на една библиотека за спасение на 50 000 б.е., с надежда да не се повтаря повече.

На 14 декември директорът на Регионална Библиотека „Н.Й.Вапцаров” г-жа Елисавета Кехайова откри коледната изложба на тема „През моя кибер-коледен светоглед”.

В непринуден разговор с тийнейджърите г-жа Кехайова се запозна с всеки един от тях и изрази своето възхищение от желанието на младите хора да се включат в идеята на библиотеката да творят по нестандартна тема, по повод наближаващата Коледа. Тя благодари на участниците в изложбата, че приеха предизвикателството и работиха усърдно, като създадоха чудесни произведения. Благодари им още за творчеството, за креативността, за идеите, за фантазията.

Повече от месец 27 млади автори от СУ „Отец Паисий”, СУ „П.Р.Славейков”, СУ „Йордан Йовков”, ЕГ „Христо Ботев” и ПГИ „Алеко Константинов” работиха усърдно в „Арт лаборатория с Мая Мечева: Рисуване – техники, актьорски задачи”.

Всеки един от младите художници получи грамота и коледен подарък от г-жа Кехайова. Тя пожела на младите автори да продължават да се развиват творчески, да съчетават знанието, науката и изкуството и им подари едногодишен абонамент за библиотеката.

Всяка една от вас показа своя свят, всяка една от вас e фар, който свети в бурното море на действителността. Вие научихте най-важното: никога и пред нищо да не се спирате, да не се отказвате от вашите цели. Сигурна съм, че нашите творчески срещи ще продължават и в бъдеще, сподели Мая Мечева, библиотекар и художник.
 На 13 декември 2021 г. се проведе начална пресконференция за стартиране на проект: „Контаминации на реалности” по програма „Визуални изкуства” 21 на Национален фонд „Култура” в Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” - Кърджали.
Представихме комуникационната стратегия и плана за разпространение на резултатите на дейностите по проекта. Изразяваме огромна благодарност към нашите партньори: СУ „П. Р. Славейков” - Кърджали; ЕГ „Христо Ботев” - Кърджали; СУ „Отец Паисий” - Кърджали; Софтуерната компания - Netmania IT LTD, клон Кърджали, за готовността да работим ръка за ръка в подкрепа и в името на децата на Кърджали.
Още по темата тук.

Уважаеми читатели,

Във връзка със заповед  РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, считано от 1 декември 2021 г. в Библиотеката ще бъдат допускани читатели само с валиден COVID сертификат, бърз антигенен тест /валиден 48 ч./, тест PСR /валиден 72 ч./ и удостоверение за наличие на антитела.

Въведените мерки не се прилагат за лица до 18 годишна възраст!

За читатели без посочените документи обслужването ще става с предварителна заявка по телефон, имейл или чрез модул „Моята библиотека”.

Елисавета Кехайова, директор на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров”, Кърджали участва в дигитална видео среща с доц. д-р Анета Дончева, председател на ББИА, Силва Хачерян от Министерството на културата, Спаска Тарандова, изпълнителен директор на фондация „Глобални библиотеки България” и директорите на Регионалните библиотеки в онлайн зум платформа на 11 ноември 2021 г.

На срещата бяха представени основните проблеми на библиотечния сектор в настоящия момент, планове за възстановяване и устойчивост, свързани с дигитализацията на библиотечните фондове, за справяне с икономическите и социалните последици на пандемията от COVID-19, за финансовата криза с настоящия стандарт на библиотеките.

Във връзка с обявения символичен национален протест на библиотечните служители в Деня на народните будители, Министерството на културата информира, че е подписано допълнително споразумение към Браншовия колективен трудов договор за Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Регионалните библиотеки от 08.11.2021 г. В него е предвидено увеличение на трудовите, осигурителните отношения, длъжностни нива и въпросите на жизненото равнище на служителите.

Исканията на библиотечната общност са за увеличение на стандарта за възнаграждения и ръст на финансирането на бюджетите за 2022 г.

В допълнение бяха засегнати и текущи въпроси, свързани с реализацията на конкурсната сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2021 към МК.
В Регионална библиотека “Н. Й. Вапцаров” – Кърджали през месец ноември стартира уъркшоп включен към проекта „НОВАТОРСКА БИБЛИОТЕКА” - „Арт лаборатория с Мая Мечева: Рисуване – техники; актьорски задачи” по повод наближаващите коледни празници.
Темата, по която младежите ще работят е: “През моя кибер – коледен светоглед”.
Tворческият процес ще се ръководи от художника и библиотекаря Мая Мечева в Читалня “Изкуство” и ще продължи до 10 декември 2021 г.
Изложбата от създадените творби е планирана за месец декември 2021 г., при спазване на противоепидемичните мерки. Участниците ще получат награди за своите произведения.
В тази проява могат да участват всички желаещи ученици от 14 до 18 г.
За контакти: 0887465247109 години от Освобождението на Кърджали

"Развитие на Кърджали като административен, стопански и културен център от 1912 г. до 50-те години на ХХ век" за отбелязване 109 години от Освобождението на Кърджали

Виртуална витрина
изготвена от "Справочно-библиографски отдел и Краезнание"

Празникът, Будността , Словото?...

Скъпи приятели, пред прага сме на два много значими празника - Денят на Кърджали - 21 октомври и Денят на будителите - 1 ноември.
Клуб „Неиздадени ръкописи” към Регионална библиотека „Н.Й. Вапцаров”, гр. Кърджали и Групата на кърджалийските творци представят видеоколекция:„ Празникът, Будността, Словото?...” , с която споделят своите вълнения, размисли и словесни поздрави за двата празника.  
Г-жа Елисавета Кехайова, директор на РБ "Никола Й. Вапцаров" и екипът на библиотеката уважиха юбилейната изложба: 20 години по-късно "Отражения" на Мая Мечева в Керимовата къща.

Мая Мечева - художник и дългодишен библиотекар е родена в Габрово през 1976 година. Завършва школата по изящни изкуства в СУ "Владимир Димитров-Майстора" - Кърджали. Член е на Дружеството на кърджалийските художници, на арт платформата Dutch Art Box и на литературен алманах "Кръг". Автор е на четири театрални миниатюри. Печелила е различни награди, сред които първа награда в раздел "Малка графика" в Москва през 1989 година.

Нейни картини има в частни колекции в Англия, Норвегия, Дания, Турция, Холандия, Гърция, Япония, Чехия, САЩ. През 2019 година участва в изложбата жената x3 театрално проявени", в рамките на Пловдив Европейска столица на културата. Участва в Malaysia Online International Art Competition и в European Art Мая твори с маслени бои, акварел, туш, колаж и различни текстури.

Ръководител на проекта Новаторска библиотека към РБ "Н.Й.Вапцаров", включващ три различни лаборатории.
Елисавета Кехайова, директор на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” – Кърджали, прие подвързаните 120 тома ценни книжни единици от краеведския фонд, спасени от неблагоприятни условия, мухъл и плесен.

Вестниците "Хасковска трибуна", "Родопски устрем", "Нова светлина / Yeni Isik" и др. от 1955 г. до 1990 г. бяха дадени за преподвързване, след обработка със специални разтвори и процес по изсушаване.

Възстановено е мястото им във фонда на библиотеката в новообособено хранилище към отдел „Краезнание”.

Още по темата: тук

Продължава спасяването на редки и ценни книги от неблагоприятни условия, мухъл и плесен в Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” - Кърджали, без това да прекъсне процедурата по обслужване на читателите.

Вече 2 месеца след процесът по обработка на оцелелите книги с препарати за дезинфекция от основното книгохранилище, редките и ценните книгите са преместени на ръце от екипа на библиотеката до четвъртия етаж на сградата за тяхното сушене и временно съхранение.

90 % от периодичните издания, датиращи от десетилетия, след обработка по специална технология също са преместени за изсъхване на последния етаж.

С огромни усилия на всички служители и с ежедневен график на работа завърши процесът по изсушаване на книги и вестници.

Още по темата: тук

Продължава спасяването на редки и ценни книги в основното книгохранилище от неблагоприятни условия, мухъл и плесен в Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” – Кърджали.

След повече от 3 месеца неуморни усилия на екипа на библиотеката и нейния директор Елисавета Кехайова завърши процесът по обработка на оцелелите книги с препарати за дезинфекция, без това да прекъсне процедурата по обслужване на читателите.

С огромни усилия на всички служители, с маски и ръкавици в патогенна среда и с ежедневен график на работа завършва и процесът по изсушаване на книгите. След преместването им в новото обособено и ремонтирано фондохранилище е възстановено мястото им във фонда на библиотеката за постоянно съхранение.

Още по темата: тук
 


ЕПИЧНАТА БОРБА НА ЕДНА БИБЛИОТЕКА...

В разгара на лятото и времето за почивка в РБ „Н.Й.Вапцаров” - Кърджали продължава битката за спасяване на книгите и вестниците в основното книгохранилище, увреждани през годините от неблагоприятни условия, мухъл и плесен.

След повече от 3 месеца ежедневна и упорита работа на директора Елисавета Кехайова и служителите на библиотеката /без да бъде прекъсвана процедурата по обслужване на читатели/ предстои да се финализира сложен и дълъг процес на спасяване на редки и ценни книжни единици.

С неимоверни усилия на всички служители, с маски и ръкавици в патогенна среда и с ежедневен график на работа бе извършен първичен и вторичен подбор на основния фонд, надхвърлящ 50 хиляди единици.

Идеята е да бъде спасено книжното богатство в институцията.

Предстои обработка на оцелелите книги със специални разтвори, процес по изсушаването, преместването и съхранението им.

Над стотина книжни тела от краеведския периодичен печат са дадени за преподвързване, след като вече са обработени и изсушени. Възстановено е мястото им във фонда на библиотеката.

90 % от периодичните издания, (датиращи от десетилетия) са обработени по специална технология и преместени за изсъхване и постоянно съхранение.

Непоносимите горещини се оказаха добър помощник в процеса по изсушаването им след обработка с разтвори за дезинфекция и едва тогава ще бъдат върнати във фонда на библиотеката.

Това е невидимият огромен труд на пазителите на книжовността.

„Борбата е безмилостно жестока. Борбата както казват, е епична...” /Н. Вапцаров/

Още по темата:
24 юни
Мъгъли, магьосници и вещици се потопиха в тайните на пленителните магазини на улица „Диагон-али”. С магически игри и вълшебни забавления бе отбелязана Нощта на книгите за момчето магьосник Хари Потър в Детски отдел на Регионална библиотека. Всеки участник най-напред премина през усукващите се пътища на лабиринта „Гринготс” като преди това почукаха три пъти по тухлената стена и се озоваха на невероятното магическо място - калдъръмената уличка „Диагон – али”. Там сред магазините за магически пръчки „Оливандър”, търговския център за сови „Айлопс“, Банка „Гринготс“, магазините „Магийки шегобийки на братя Уизли“ и „Флориш и Блотс“ мъгълите се превърнаха в дизайнери на магьоснически одежди, изработиха своя уникална Оливандърова магическа пръчка и чудновати плакати за витрините на магазини на ул. „Диагон-али“. Всички малки магьосници получиха сертификат за своето участие в Нощта на книгите за Хари Потър и се разделиха с домакините с пожелание на нови срещи, изпълнени с незабравими приключения.18 юни
Специален гост на РБ „Никола Й. Вапцаров” бе г-н Георги Първанов /президент на Република България в периода 2002 – 2012/. Гостуването му в град Кърджали е част от обиколката из страната за представяне на новата му книга „Пътуване към паметта. Разкази за политиката.” на университетско издателство „ Св. Климент Охридски”.
Президентът историк беше посрещнат в културната институция от директора г-жа Елисавета Кехайова, която с голямо вълнение сподели с госта, че той е първият президент, който в 60 – годишната история на библиотеката прекрачва прага ?. В много сърдечна и непринудена атмосфера, в залата на Читалня „Обществени науки”, протече разговорът на госта с колектива на институцията.
Г-н Първанов сподели добрите си впечатления от библиотеката и изрази надежда все повече и повече млади хора да я посещават. Кехайова запозна госта със значимия фонд, с който разполага библиотеката и сподели, че заедно с професионалния екип от библиотечни специалисти полагат сериозни усилия за неговото опазване и обогатяване.
Гостът дари на най - голямото книгохранилище в област Кърджали своята най-нова книга „Пътуване към паметта. Разкази за политиката.” на университетско издателство „Св. Климент Охридски, а също така дари и книгите „Първият мандат на Георги Първанов. Позиции, лекции, речи (2002-2007)” и „Вторият мандат на Георги Първанов. Позиции, лекции, речи, статии (2007-2012)” на издателство „Захарий Стоянов”, чийто автор е историка политик Георги Първанов.
Госпожа Кехайова подари на госта специално изготвената за него библиографска справка „Публикации за посещенията на Георги Първанов в Кърджали и региона, отразени в периодичния печат”, съдържаща 45 библиографски описания. За спомен от гостуването си днес Първанов получи и фотоколаж „Спомени от Кърджали” с фотографии от негови предишни посещения в родопския град.
Преди да отпътува за следващата си среща президентът Първанов написа своето послание към колектива на Регионална библиотека в книгата за впечатления, като им пожела успех във високоблагородната им мисия. Той благодари за топлото посрещане и увери своите домакини, че това няма да е последното му посещение в РБ „Никола Й. Вапцаров”- Кърджали. 
На официална церемония по повод 24 май, кметът на Община Кърджали, д-р инж. Хасан Азис връчи почетни отличия на изявени творчески и културни дейци, сред които са и колегите от Регионална Библиотека "Н. Й. Вапцаров", г-жа Сирма Евтимова и г-жа Маргарита Павлова.
Честито!9 наградени
участници
в конкурса за буктрейлър
„Сподели любимата си книга”


На 11 май в Деня на професионалния празник на библиотекаря в Регионална библиотека се състоя церемония по награждаване на участниците в конкурс за буктрейлър „Сподели любимата си книга”. Награди и грамоти на победителите връчи Елисавета Кехайова, Директор на Библиотеката, която благодари на учениците за участието и им пожела да продължават да развиват своите таланти, да бъдат креативни и да не спират да екпериментират.

Тази инициатива се провежда за първи път в гр. Кърджали, в която взеха участие ученици от СУ ”Й. Йовков” , СУ ”Отец Паисий” , ПГ по икономика, ПГ по туризъм, както и от Бургас, Исперих и Димитровград.

В групата до 7 клас:
Първа награда – Велислав Веселинов Бонев , СУ ”Й. Йовков”, гр.Кърджали, 5 кл.
Втора награда – Берин Бейсим Али, СУ ”Й. Йовков”, гр. Кърджали, 5 кл.
Трета не се присъжда.
Поощтрителни награди получават Анджелина Росенова Димитрова и Есин Ерджан Махмуд и двете от СУ ”Й. Йовков”

В групата от 8 до 12 клас:
Първа награда – Аделина Димитрова Атанасова – НЕГ „Гьоте”, Бургас, 8 кл.
Втора награда – Атанас Пламенов Янков, СУ ”Отец Паисий”, гр.Кърджали, 10 кл.
Трета награда – София-Никол Николаева Стойчева – ПМГ ”Ив.Вазов”, гр. Димитровград, 11 кл.

Поощрителни награди получават:

Бейшан Бейтула Яфес , ПГ ”В.Левски”, гр.Исперих, 11 кл.
Мария Венкова Сиракова , СУ ”Й.Йовков”, гр.Кърджали, 10 кл.
По повод 11 май –
Професионалния празник на библиотекаря


Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”
обявява
Ден на отворените врати

Желаещите да се регистрират
като потребители ще получат
безплатен годишен абонамент.

Заповядайте!

Напомняме, че посещението в
библиотеката ще става
при спазване на всички обявени
противоепидемични мерки.
9 наградени
участници
в конкурса за буктрейлър
„Сподели любимата си книга”


Регионална библиотека „Н.Й. Вапцаров” обяви наградените участници в конкурса за буктрейлър „Сподели любимата си книга” като част от инициативата - Маратон на четенето от 2 до 23 април.
Конкурсът има за цел да популяризира книгите, четенето и библиотеките с помощта на информационните технологии.

Жури в състав: Иво Георгиев /писател/, Галина Деликирова /системен администратор/, Дафина Димитрова /зав.отдел/ с председател Елисавета Кехайова, директор на Регионална библиотека оцени буктрейлърите по визуално въздействие, оригиналност, техническо изпълнение и определи общо 9 наградени.

Първа възрастова група от 5 до 7 клас :

Първа награда – Велислав Веселинов Бонев, СУ ”Й. Йовков”, Кърджали, 5 кл.

Втора награда – Берин Бейсим Али, СУ ”Й. Йовков”, Кърджали, 5 кл.

Трета не се присъжда.
Поощтрителни награди
получават:
Анджелина Росенова Димитрова и Есин Ерджан Махмуд и двете от СУ ”Й. Йовков”, Кърджали.

Втора възрастова група от 8 до 12 клас :

Първа награда – Аделина Димитрова Атанасова – НЕГ „Гьоте”, Бургас, 8 кл.

Втора награда – Атанас Пламенов Янков, СУ ”Отец Паисий”, гр.Кърджали, 9 кл.

Трета награда – София-Никол Николаева Стойчева – ПМГ ”Ив. Вазов”, гр. Димитровград, 11 кл.

Поощрителни награди получават:
Бейшан Бейтула Яфес ПГ”В.Левски”, гр.Исперих, 11 кл. и
Мария Венкова Сиракова , СУ”Й.Йовков”, гр.Кърджали, 10 кл.

Наградите ще бъдат връчени на 11 май в 15,00 ч. в Регионална библиотека - Професионалния празник на библиотекаря

 
 


Уважаеми читатели, скъпи приятели,

Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“ възстановява обслужването на потребители.


Читателите се обслужват при строго спазване на задължителните противоепидемични мерки, като заетостта на помещенията и читалните е до 30% от капацитета им.
Заповед № РД-01-194/30.03.2021 година на МЗ.Уважаеми читатели, скъпи приятели,


Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров“ преустановява обслужването на потребители
от 22 март до 31 март.
Заповед № РД-01-173/ 18.03.2021 година на МЗ.

Заетите книги можете да презапишете на имейл: zaemna_kj08@abv.bg или през платформата за онлайн обслужване Моята библиотека.
За настъпили промени ще бъдете своевременно уведомени през сайта libkli.com и фейсбук страницата ни: www.facebook.com.

Бъдете Здрави!

Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи: от 5 до 7 клас и от 8 до 12 клас.

Участниците изпращат буктрейлърите на имейл: zaemna_kj08@abv.bg или beactive@abv.bg до 20 април 2021 г. като прикачен файл, придружен с информация за заглавието на трейлъра, трите имена на участника, населено място, училище, клас и телефон за връзка.

Изисквания: формат-МР4; до 2 минути; размер до 20 МВ.
Да не съдържа материал, подлежащ на авторски права.
Критерии за оценка: визуално въздействие, оригиналност, техническо изпълнение.

Наградените участници ще бъдат обявени на 23 април 2021 г.
Телефон за информация: 0361/62578
12 наградени в
Национален конкурс за есе
,
посветен на 148 - та
годишнина от гибелта
на Апостола на свободата

По повод 148-та годишнина от гибелта на Васил Левски, Общински комитет “Васил Левски” – Кърджали, със съорганизатори Община Кърджали, Регионална библиотека “Никола Й. Вапцаров” и вестник “Нов живот”, проведоха Национален конкурс за есе, посветен на Апостола, на тема: „Да си кажем кривиците“.

В трите възрастови групи /до 15 г., от 16 до 19 г. и над 19 г./ се включиха 44 автори от 18 градове. Много от тях отговориха на поставените критерии за оценка – ясно формулирана теза, лично и творческо отношение към темата, добра езикова и стилистична култура. Журито в състав: Петър Хаджинаков
/литературен критик/, Иван Бунков /писател и гл. редактор на в. „Нов живот”/, Иво Георгиев /писател/, Емил Пенчев /художник и писател/, Лияна Фероли,
/писател/ определиха общо 12 лауреати.


В първата възрастова група до 15 години поощрения получиха Йоана Точкова от Кърджали и Гамзе Хаджиюсеин от Златоград.

Първата награда във втората възрастова група от 16 до 19 години отиде при Никол Славова от Кърджали, а Виктория Минчева и Алпай Ахмед от Кърджали си поделиха второто място. Митко Сариев от Кърджали зае третото място. Две поощрителни награди получиха Паулина Карачомакова и Мария-Магдалена Делчева от Кърджали.

В третата възрастова група над 19 години кърджалийката Минка Симитчиева взе първа награда, а втората бе поделена между Галина Чавдарова от Кърджали и Стефка Николова от Котел. Трета награда получи Мирослав Милев от Пловдив.

Честито на наградените!


Поради епидемиологичната обстановка, връчването на наградите се отлага за неопределено време. А отличените творби ще бъдат отпечатани на страниците на вестник “Нов живот” и във фейсбук-страницата на Общински комитет „Васил Левски” - Кърджали.

Общински комитет „Васил Левски”, Кърджали


Директорът на РБ „Н.Й.Вапцаров” - Кърджали, г-жа Елисавета Кехайова, участва в дискусия, инициирана от Министъра на културата Боил Банов с директорите на Регионалните библиотеки.

Обсъдени бяха приоритетни теми за трудните условия на работа, наложени от COVID кризата, организацията на ваксинация на служители и работната политика на библиотеките с наложените ограничителни мерки. Коментирани бяха въпроси за отпускане на средства по програми за обновяване на фондовете за 2021 година, за регионални дейности и необходимостта от самостоятелна програма, насочена към технологичното обновяване на библиотеките и дигитализацията на културното им наследство.

В края на срещата изразиха удовлетвореност от доброто сътрудничество между Министерство на културата и ръководителите на библиотеките.


Национален конкурс
за есе на тема:
Да си кажем кривицитe”,

посветен на 148 - та
годишнина от гибелта
на Апостола на свободата

По повод 148 години от гибелта на Васил Левски, Общински комитет “Васил Левски” - Кърджали, със съорганизатори
Община Кърджали, Регионална библиотека “Никола Й. Вапцаров” и вестник “Нов живот”, обявяват национален конкурс, посветен на Апостола, за есе на тема:   Да си кажем кривиците.  

Конкурсът ще се проведе в три възрастови групи:
до 15 г.; от 16 до 19 г.; над 19 г.

Участниците изпращат творбите си на имейл:  
komitet_kj@abv.bg до 12.02.2021 г. , включително.

Всяка творба, в размер до 2 страници /шрифт - Times New Roman , размер - 14/, се изпраща като документ на Word /в прикачен файл към имейла/ и трябва да съдържа следната информация: заглавието на творбата, трите имена на автора, възраст, клас, училище, адрес, имейл и телефон за контакт;

Наградите ще бъдат връчени на 19 февруари пред паметника на Васил Левски в Кърджали, ако епидемиологичната обстановка позволява.

Отличените творби ще бъдат отпечатани на страниците на вестник “Нов живот” и във фейсбук-страницата на Общински комитет „Васил Левски” - Кърджали.

Критериите за оценка включват ясно формулирана теза, лично и творческо отношение към темата, езикова и стилистична култура.


Библиотеката в Кърджали апелира:
Да спасим 50 000 книги! 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011