ИВАН МИЛЕВ


120 години от рождението и
90 години от смъртта на
„най-българския художник” (1897-1927)


Документите за живота и творчеството му са оскъдни. Но и от тях се съди, че е бил надарен не само с очи и ръка на художник, но и с чувствителна душа, подвластна на изящната словесност. „Неговото литературно наследство - дневникът му „ По пътя на страданието ”, стиховете, прозата му, безценни като документ за духовния живот на художника – е било по същество недостъпно за изследователите и затова e останало без интерпретация” – пише д-р Ружа Маринска. А може би, запленени от картините, изследвачите са оставили на заден план останалите посоки на творчеството му? Прозата, която пише през лятото на 1917 г. на фронта като военен художник, е най-доброто, излязло под неговото перо. Писмата му до приятели и близки имат стойността на есета. Увлича се от театъра, пише прочувствени стихове.

Ахинора, 1925

„Когато рисуваше моя портрет...неговото въображение предшестваше вижданото и обикновената дреха за миг се преобрази в тежка багреница, оцветена и осветена от творческата му фантазия” – пише Анна Каменова, чийто портрет е една от най-хубавите картини на художника.

Пролетен пейзаж, 1926


Светогорска легенда, 1926

Самороден и удивителен талант, изгрял ослепително, Иван Милев твори трагично кратко. По богатство на теми, по многонасоченост на творчеството, по дълбочина на вникване в народната съдба, е най-ярката фигура на 20-те години на ХХ в., един от големите майстори на темперната и акварелна техника в българското изобразително изкуство. В картините му – приказни видения – са вплетени даровете на българската душа и скръбната песен на земята ни, а европейският сецесион, кръстосан със символизма и експресионизма, има своето най-високо българско проявление. Негови творби се съхраняват в НХГ, СХГ, ХГ – Казанлък, в галериите на Шумен и други градове.


Обручение, 1923

Разпятие, 1923

През 1925 г. получава Държавна награда за изкуство за творбата си „Крали Марко”
Ликът на талантливия художник е изобразен върху банкнотата от пет лева (емисия 1999 и 2009 г.). На обратната й страна са изобразени фрагменти от картините „Жетварка“, „Българска мадона“ и „Змейова сватба“.
За съжаление днес малцина знаят кой е Иван Милев, но според изкуствоведите той е „най-българският” български художник, оставил гениални картини, макар да е живял само 30 години.


Още за него:

ЙОСИФОВА, Бисера и др. Иван Милев / Бисера Йосифова, Димитрина Йосифова. // Й о с и ф о в а, Бисера и др. Разговор за живописта: Науч.-худож. кн. / Бисера Йосифова, Димитрина Йосифова. - София: Отечество, 1983. – с. 54-55.

Иван МИЛЕВ 1897-1927 / Състав., студия, под общ. науч. ред. на Ружа Маринска. - [София]: Нац. худож. галерия, 1997. - 168 с.: с репрод., ил.
Библиогр. с. 165-167.
Съдържа: Живот в събития и дати; Албум-каталог; Лит. наследство; Иван Милев през погледа на сьвременниците си; Каталог на творбите. Книгата се изд. по случай 100 год. от рождението на художника Иван Милев.

И други публикации в периодични издания: списанията Изкуство, Везни, Театър, Пламък, Български фолклор и др.; вестниците Култура, Литературен фронт, Пулс и др.

 

 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011