Бъди активен!

Екология в действие – обичаме и пазим природата

Обучения:Видео урок към обученията по проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата”На 25.04. се проведе заключителен урок с петокласниците от СУ „Отец Паисий”
за финалната подготовка на „Наръчник на младия еколог”

На 03.04. се проведе обобщителен урок с петокласниците от СУ „Отец Паисий” представящ животинския свят в Родопите и тяхното взаимодействие с този на растенията. След практическите занимания децата опознаха намиращите се в района на Родопите различни бозайници, птиците, земноводни и влечуги.Различни растителни видове засадиха участниците в проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата”
През изминалите няколко дни, петокласниците участваха в практическо обучение за засаждане на роза, аризонски кипарис и западна туя смарагд. В процеса на практическите занимания децата научиха, как се засажда и какво е необходимо на растенията, за да се развиват правилно. Поливането и обгрижването на насажденията ще бъде грижа на младите еколози.
С изпълнението на тази дейност дават живот на нови дървета, променят заобикалящата ги екологична среда, забавляват се и придобиват теоретични знания, които предстои да приложат на практика в парковете „Арпезос - Север”, ”Горубсо” и „Простор”. Проектните дейности изграждат значими компетенции у децата за идентифициране и решаване на проблеми в околната среда от най-близкото обкръжение, формират у тях култура за устойчиво развитие на природата в родния край. Изграденото партньорство между Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров“, НЧ „Обединение 1913”, СУ „Отец Паисий”, СУ „Вл. Димитров - Майстора”, ОУ „Св. Климент Охридски” има за цел изграждане на устойчива екологична култура и възпитание на отговорно отношение към природата у младите хора.
Четвърти урок от еко обученията се проведе в двора на ОУ „Св. Климент Охридски”. В зелената класна стая под топлото пролетно слънце, практическите занимания сред природата развълнуваха участниците. Те се запознаха с дърветата в училищния двор - чинар, кедър, бор, кипарис, туя и други. Работиха по групи, всеки от четирите екипа трябваше да познае дървото и неговите години.
Децата от училищe СУ ”Отец Паисий” започнаха първите практически упражнения по проекта. Разпознаваха годините на различни дървета по мостри от тях, сравняваха ги със снимки на тези дървета и накрая посяха семена от различни дървета в миниатюрни кофички, на които си написаха имената.
Започна изпълнението на третата дейност по проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата” в Конкурс за проекти 2016 - сесия 2 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – България”, договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ.
Обучителните дейности стартираха. Децата от училищата - партньори СУ ”Отец Паисий”, ОУ „Св. Климент Охридски” и СУ „Владимир Димитров – Майстора” започнаха теоретичните обучения. Първите теми, с които бяха запознати включват придобиване на нови знания за екологичните обекти и процеси. Както и знания за пътищата и средствата за взаимодействието на обществото с природата, и за характера на природоползването.
Основната цел на проекта е изграждане на устойчива екологична култура и възпита ване на отговорно отношение към природата.
Следващата дейност в изпълнението на проекта са практическите обучения.


 

 

 

 


 
Всички права запазени © 2016. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали.