Бъди активен!

Екология в действие – обичаме и пазим природата

Новини:Изготвен и издаден е „Наръчник на младия еколог”. Той е подготвен с активното участие на учениците участници в проекта, с помощта на обучителите и библиотечните работници. Наръчникът съдържа основни правила за работата на еколога. Илюстриран е с рисунки на децата. Електронният вариант на „Наръчника на младия еколог” е достъпен на страницата.
 
Всички права запазени © 2016. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали.