Бъди активен!

Екология в действие – обичаме и пазим природата

Дейности:


На финалната пресконференция по проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата” бе представено реализираното издание „Наръчник на младия еколог” - резултат от съвместната работа на деца от СУ „Отец Паисий”, СУ „Вл. Димитров - Майстора” и ОУ „Св. Кл. Охридски” и библиотечни специалисти.


От началото на проекта се реализира пета дейност по проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата” - създаване на интернет страница на проекта - към сайта на РБ „Н. Й. Вапцаров“, включваща полезна информация, списъци със „зелена” литература, препратки към сайтове с подобна насоченост, съвети за опазване на околната среда, както и излагане на снимков материал, публикуване на сигнали за замърсени места, застрашени дървета, нуждаещи се от грижи и др.Започна изпълнението на четвъртата дейност по проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата” - изготвяне на „Наръчник на младия еколог”.
Участниците в проекта, обучителите и библиотечните работници, ще подготвят „Наръчник на младия еколог” с основни правила за работата на еколога, с илюстрации нарисвани от децата - участници в проекта.Започна изпълнението на третата дейност по проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата” в Конкурс за проекти 2016 - сесия 2 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – България”, договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ.
Обучителните дейности стартираха. Децата от училищата - партньори СУ ”Отец Паисий”, ОУ „Св. Климент Охридски” и СУ „Владимир Димитров – Майстора” започнаха теоретичните обучения. Първите теми, с които бяха запознати включват придобиване на нови знания за екологичните обекти и процеси. Както и знания за пътищата и средствата за взаимодействието на обществото с природата, и за характера на природоползването.
Основната цел на проекта е изграждане на устойчива екологична култура и възпита ване на отговорно отношение към природата.
Следващата дейност в изпълнението на проекта са практическите обучения.


Завърши изпълнението на втората дейност по проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата” в Конкурс за проекти 2016 - сесия 2 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – България”, договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ.
Определени са групите от участниците в обученията общо 45 ученика. Подготвени са материалите. Следващата стъпка в изпълнението на проекта е стартирането на обучителните дейности през месец януари 2017 г.На 8 декември в регионалната библиотека се проведе
начална пресконференция по повод стартирането на проекта. 
Всички права запазени © 2016. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали.