Бъди активен!

Екология в действие – обичаме и пазим природата

Партньори:


Народно читалище
„Обединение 1913”
www.obedinenie-kj.com


Развива и подпомага любителското художествено творчество. Организира школи, кръжоци, клубове, курсове.
Осъществява обучения на деца, младежи и лица в трудоспособна възраст с квалифицирани обучители с опит в провеждането им.
Работи за опазване на околната среда и възпитание на екологично поведение у младите хора.
Адрес: ул. „Републиканска“ 47
0361/61179

kamelia_cholakova@yahoo.comСУ „Владимир Димитров – Майстора”
www.vdmaistora.com

Адрес: ул. „Ардинска” 1
0361/62868
art_school@abv.bg


ОУ „Св. Климент Охридски”
www.klimentohridski.eu
Адрес: ул. „Здравец” 3
0361/65246
kliment_kj@abv.bg


СУ „Отец Паисий”
www.paisii-kardjali.com
Адрес: ул. „Отец Паисий” 12
0361/61800
otec_paisii@mail.bg

 


 
Всички права запазени © 2016. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали.