И В А Н .. Б А Л К А Н С К И
Биобиблиография


Уводни бележки


Иван Балкански - очерк

Книги от Иван Балкански

Иван Балкански като съавтор

Статии на Иван Балкански в
периодични издания и сборници

Публикации за Иван Балкански

Показалци:
Именен показалец

Географски показалецИван Балкански – един от изследователите на Източните Родопи

Името му се нарежда сред тези, на които дължим уреждането на днешната експозиция на отдел „Археология” на Регионалния исторически музей в Кърджали.

Иван Цеков Балкански е роден на 21 февруари 1931 г. в София в семейството на военнослужещ. Завършва гимназия в Ботевград, където родителите му се преместват да работят. Под влияние на баща си се насочва към военната кариера – завършва последователно Военно артилерийско училище в Шумен и Военно-политическо училище във Велико Търново. Като офицер служи до 1955 г.

От 1956 до 1959 г. е началник на отдел „Просвета и култура” при Градски народен съвет във Велико Търново.

През 1960 г. Иван Балкански постъпва на работа като уредник в градския музей на Белоградчик. Завършва задочно Историческия факултет на СУ „Климент Охридски”.

Пристига в Кърджали през 1967 г. и постъпва като уредник в отдел „Археология” при Окръжния исторически музей. Работи всеотдайно за уреждането на откритата през 1969 г. първа експозиция, за което през 1970 г. е награден с орден „Кирил и Методий” – III степен.

Разностранните му научни търсения, породени от археологическите богатства на Източните Родопи, постепенно се насочват към основно проучване на епохата на българското средновековие. Безспорно това се дължи на продължителната му съвместна работа с известния археолог проф. Стамен Михайлов. Започват с археологически разкопки на средновековната крепост „Устра” през 1971 г. Паралелно работят на средновековните крепости при селата Вишеград, Гугутка, Широко поле, Воденичарско.

Ранният период от изследователската дейност на Иван Балкански е свързана и с проучването на средновековното градище при с. Пчеларово (1967-1968 г.), с разкопките на средновековния некропол при с. Широко поле и на манастирския комплекс в местността „Папазлъка” при с. Фотиново. Натрупал необходимия опит, сам провежда археологически разкопки при с. Татул (1975-1978 г.), средновековните крепости „Перперикон” (1978-1982 г.) и край с. Башево и др.

Наред с редовните археологически разкопки Иван Балкански се заема с твърде трудната задача да документира и популяризира огромното археологическо богатство на окръга. Благодарение на изключителното си трудолюбие и работоспособност успява да обходи и документира 40 средновековни крепости, някои от които за пръв път стават известни на археологическата ни наука.

Иван Балкански се насочва и към издирването, документирането и проучването на некрополи от българското средновековие и ранните векове на османско иго. В публикувана през 1977 г. брошура „Средновековните некрополи в Кърджалийски окръг” той сочи местонахождението на 91 християнски гробища, датирани от XII до XVIII век.

Подробни данни за българските крепости, некрополи, църкви той публикува в богато илюстрирани брошури за Кърджали, Крумовград, Ардино. В тях освен за средновековни се дават подробни данни и за много антични обекти – крепости, светилища, некрополи. Макар че античността остава в периферията на научните му интереси, Иван Балкански участва в разкопките на надгробните могили при с. Островица и кърджалийския квартал "Гледка" под научното ръководство на ст.н.с. Цветана Дремсизова. Проучва могилен некропол в местността „Ятаклъка” при с. Пчеларово.

Ранната кончина на Иван Балкански /18 март 1983 г./ не позволи да завърши своите изследвания. Неговите мащабни проучвания и открития са ценен принос за археологията на Източните Родопи. Да не го забравяме!

Георги Кулов


 
Всички права запазени © 2018. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали
Created Galina Feroli