И В А Н .. Б А Л К А Н С К И
Биобиблиография


Уводни бележки


Иван Балкански - очерк

Книги от Иван Балкански

Иван Балкански като съавтор

Статии на Иван Балкански в
периодични издания и сборници

Публикации за Иван Балкански

Показалци:
Именен показалец

Географски показалец

 

Публикации за Иван Балкански

52. Щерева, Ир. Иван Цеков Балкански (1931-1983) / Ир. Щерева. // А р х е о л о г и я , 1983, № 1-2,
с. 119.

53. Кулов, Георги. [ Иван Балкански ] Живот, посветен на истината / Георги Кулов. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 61, 14 март 1986, с. 3.

54. Николчовска, Мария. Археологът на музея Иван Балкански / Мария Николчовска. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 92, 18 май 1993, спец. изд., с. 2.

55. Михайлов, Цветан. Едно честно скромно сърце, което не бива да забравяме / Цветан Михайлов. //
Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 207, 27 окт. 1993, с. 3.

56. Кулов, Георги. Иван Цеков Балкански: [ Биогр. очерк ] / Георги Кулов. // П р о б л е м и на източнородопското краезнание: [ Сборник ] . – София, 1996, с. 147-148.

57. Бакалов, Петър. Иван Балкански: 1931-1983 / Петър Бакалов. // Б а к а л о в, Петър. Личности в Кърджалийска област през XX век / Петър Бакалов. – Кърджали, 2000, с. 21-22.

58. Кулов, Георги. Археологът [ Иван ] Балкански можеше да влезе в ГИНЕС / Георги Кулов. // Н о в .
ж и в о т (Кърджали), № 75, 21-23 апр. 2001, с. 4.

59.  Атанасова, Елеонора. Откриха в Кърджали слова отпреди 35 века / Елеонора Атанасова. // Н о в .
ж и в о т (Кърджали), № 44, 8-10 март 2003, с. 1, 8.
За каменната плоча с надписи на езика на критско-микенската цивилизация, намерена при разкопки през 1982 г. от Иван Балкански край Перперикон.
Вж и: Д у м а, № 56, 8 март 2003, с. 1. (Радка Петрова).
М о н и т о р, № 66, 8 март 2003, с. 9. (Вълчо Милчев).
Р е п о р т е р . д н е с (Кърджали), № 44, 10 март 2003, с. 8.

60.  Ангелов, Красимир. Таласъми живеят мирно в Скалище: Откриха средновековно селище под свърталище на духове / Красимир Ангелов. // П р е с а , № 301, 4 ноем. 2013, с. 19.
Съдържа информация и за проучванията на локализираното средновековно селище от Иван Балкански.
Вж и: П е р п е р и к о н (Кърджали), № 35, 9 ноем. 2013, с. 7. (Красимир Ангелов).

61.  Кулов, Георги. Десетилетия търсят гроба на патриарх Евтимий край Фотиново: В района има все още непроучени останки от стари постройки, които и местните хора наричат манастир / Георги Кулов. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 4, 10 ян. 2014, с. 7.
Предположения за местоположението на гроба, свързани с преданията на местните хора и за археологическите проучвания на Иван Балкански.
Вж и: Р о д о п и . v o i c e (Кърджали), № 292, 10 ян. 2014, с.14.

62.  Кулов, Георги. От туристическа асоциация ["Перперикон"] в Кърджали предлагат: паметна плоча на Иван Балкански на входа на Перперикон / Георги Кулов. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 49, 18 март 2014, с. 1, 6.

63.  Кулов, Георги. Изследователят [на Източните Родопи] Иван Балкански не заслужава да тъне в забвение / Георги Кулов. // П е р п е р и к о н (Кърджали), № 10, 22 март 2014, с. 3.

64.  Георгиев, Иво. Хлапаците и археологът / Иво Георгиев. (Бейкър стрийт). // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 79, 9 май 2014, с. 12.
Авт., за срещите му с археолога Иван Балкански в края на 70-те години на ХХ век.

65.  Красин, Христо. Селим Първи - Злия, девственицата на Кафалията и Дяволския мост: Легенди, истини и заблуди / Христо Красин. // Р о д о п и voice (Кърджали), № 321, 5 септ. 2014, с. 14: със сн.
Споменава се и за проучванията на археолога Иван Балкански.

66.  Перперикон - една перла на 8000 години. // П р е с а , № 178, 3 юли 2015, с. 25.
За проучванията на скалния град, започнали през 70-80 години на XX век от Иван Балкански.

67. Кулов, Георги. Изследователи на Източните Родопи тънат в забвение, самозвани академици и професори крадат заслугите им / Георги Кулов. // 24 х 7 Р о д о п и (Кърджали), № 1360, 22 февр. 2017,
с. 11.
За приноса и на археолога за проучванията му в региона през 1967-1983 г.

 


 

 
Всички права запазени © 2018. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали
Created Galina Feroli