И В А Н .. Б А Л К А Н С К И
Биобиблиография


Уводни бележки


Иван Балкански - очерк

Книги от Иван Балкански

Иван Балкански като съавтор

Статии на Иван Балкански в
периодични издания и сборници

Публикации за Иван Балкански

Показалци:
Именен показалец

Географски показалец

 

Книги от Иван Балкански

1.  Археологическа карта на Белоградчишко / Иван Балкански. - София: НС ОФ, 1965. - 96 с.

2.  Момчилград : Музейна сбирка [при читалище "Нов живот", гр. Момчилград] / Иван Балкански. - Кърджали: б. изд., 1969 . - 52 с.

3. Музейна сбирка Крумовград / Иван Балкански; Ред. Иванка Павлова. - София: Реклама, 1974 . - 48 с.

4.  Археологически находки от Източните Родопи: [ Компл. снимки ] / Авт.-състав. Иван Балкански. - София: Септември, 1976 . - 15 отд. л.

5.  Средновековни некрополи в Кърджалийски окръг: [ Албум ] / Иван Балкански; Ред. Л. Христов. - София: Септември, 1977 . - 30 с.
Рец. , Иван Стефанов. Три нови издания на Окръжния исторически музей // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 10, 24 ян. 1978, с. 2.

6.  Източно-родопски крепости: [Албум] / Иван Балкански. - София: Септември , 1977 . - 48 с.

7.  Крумовград : Археологически паметници: [Албум] / Иван Балкански; Снимки Стефан Станев, Живка Арнаудова; Ред. Росица Спасова. - София: Септември , 1978 . - 48 с.

8.  Кърджали : Археологически паметници: [Албум] / Иван Балкански; Ред. Росица Спасова. - София: Септември, 1978 . - 54 с.

9.  Стари мостове в Кърджалийски окръг: [Албум] / Иван Балкански; Снимки Стефан Станев, Живка Арнаудова. - София: Септември , 1978 . - 48 с. 
 
Всички права запазени © 2018. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали
Created Galina Feroli