И В А Н .. Б А Л К А Н С К И
Биобиблиография


Уводни бележки


Иван Балкански - очерк

Книги от Иван Балкански

Иван Балкански като съавтор

Статии на Иван Балкански в
периодични издания и сборници

Публикации за Иван Балкански

Показалци:
Именен показалец

Географски показалецИван Балкански като съавтор

10.  Попов, Георги. Белоградчишките скали / Георги Попов, Иван Балкански. - София: Медицина и физкултура, 1966. - 48 с. - (Малка туристическа библиотека).

11.  Ардино - минало и настояще: [Албум] / Иван Балкански и др.; Състав. Ив. Стефанов; Снимки
В. Митев, Д. Йорданов. - София: Септември, 1980. - 66 с.

12.  Кърджалийски окръг: [ Албум ] / Иван Стефанов и др.; Състав. Иван Стефанов; Снимки Данчо Йорданов; Ред. Росица Спасова. - София: Септември, 1982. - 164 с.
Други авт. Иван Балкански и др.

 
 
Всички права запазени © 2018. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали
Created Galina Feroli