Проект
"Стрийт фест 3Е /
Еманципация,
Ерудираност,
Емпатия"

 
Клуб "Будител" от 1994 г.
към Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров"
гр. Кърджали 6600
ул. Републиканска, №40, П.К.152

тел.: 0361 / 6 2577 / 6 2578
e-mail:
library_kli2003@yahoo.com ;
beactive@abv.bgПроектът се реализира с финансовата подкрепа на
Фондация Български фонд за жените
Стрийт фест 3Е / Еманципация, Ерудираност, Емпатия / 2022
Created Galina Feroli