Проект „Контаминации
на реалности”Проект „Контаминации на реалности” се реализира с финансовата подкрепа на програма „Визуални изкуства” 21 на Национален фонд „Култура”


Бенифициент:
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали
На 10 юни Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”, Кърджали откри изложба на Digital art творби за представяне на визуално изкуство като част от дейностите по проект „Контаминации на реалности”, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” пред медии, граждани и деца от „Dream House”, Кърджали.


Изложбата може да бъде разгледана до 31 юли 2022 г.

Още по темата: тук, тук, тук, тукНа 10 юни /петък/, 14,00 ч. Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”, Кърджали открива изложба на Digital art творби за представяне на визуално съвременно изкуство като част от дейностите по проект „Контаминации на реалности”, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Представяне и популяризиране на нетрадиционната изложба на Digital art творби от графичен /комуникационен/ дизайн на локални автори под надслов „Контаминации на реалности” с контрапунктен на идеята, дворен декор, за провокация към повишаване на дигитални знания и умения на младежка аудитория и за цифровите възможности на различни софтуери за интерактивна визия със специфични послания. Провокацията към младите хора цели пренагласа на досегашни и придобиване на нови модели, познания и умения за бъдеща реализация чрез обучителни уоркшопи и киберлаборатории, в които ще повишават и развиват умения за създаване на визуални продукти с нови технологии.

Заповядайте във фоайето на Библиотеката!

 Проект: „Контаминации на реалности”, програма „Визуални изкуства” 21,
Национален фонд „Култура”, РБ "Н. Й. Вапцаров", Кърджали © 2021
Created Galina Feroli