Проект „Контаминации
на реалности”Проект „Контаминации на реалности” се реализира с финансовата подкрепа на програма „Визуални изкуства” 21 на Национален фонд „Култура”


Бенифициент:
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали

Интензивни учебни уоркшопи с малки групи /до 7 човека/ младежи в библиотеката; лаборатории за тинейджъри и кибир работилници за овладяване на умения по графичен дизайн, дигитална скулптура, киберсигурност, създаване на видеoинсталации

 

на 03 октомври се финализират уъркшопите по курсовете „Създаване и обработка на видеоарт инсталации в трансформирани пространства” по проект “Контаминации на реалности”, финансиран от Национален фонд "Култура".
На 26, 27 и 28 септември се проведоха теренни уоркшопи с тинейджъри между 14-19 години по „Създаване и обработка на видеоарт инсталации в трансформирани пространства”. Проявата е част от дейности по проект „Контаминации на реалности”, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Част от работния процес с младежите за събиране на снимки за създаване на видеоинсталации бе заснет от БНТ.
Продължават уъркшопите по „Създаване и обработка на видеоарт инсталации в трансформирани пространства” по проект “Контаминации на реалности”, финансиран от Национален фонд "Култура".

Участниците бяха смело провокирани, да набират материал за своя индивидуален арт продукт като работят във външна / градска среда. Обучителят Мая Мечева ги запознава с техники за наблюдение, записване и заснемане на обекти, предмети, ситуации, звук и други, за събиране на материали, с които да създадат своите видеоинсталации.
На 12 юли се проведе работна среща с тинейджъри между 14-19 години като въведение за предстоящия уоркшоп по „Създаване и обработка на видеоарт инсталации в трансформирани пространства”. Проявата е част от дейности по проект „Контаминации на реалности”, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.
Елисавета Кехайова, директор на РБ "Н. Й. Вапцаров" изказа благодарности към младежите за активното участие, усърдие и креативно включване в различните прояви на библиотеката и ги насърчи да продължават в тази посока.Бизнесът в час


На 14 април се проведе семинар по базови IT умения и базови умения по програмиране с учениците от 10 и 11 клас в актовата зала на ЕГ „Христо Ботев” - Кърджали и Чавдар Бончев, управител на софтуерната компания - Netmania IT LTD.

 Проект: „Контаминации на реалности”, програма „Визуални изкуства” 21,
Национален фонд „Култура”, РБ "Н. Й. Вапцаров", Кърджали © 2021
Created Galina Feroli