Проект „Контаминации
на реалности”Проект „Контаминации на реалности” се реализира с финансовата подкрепа на програма „Визуални изкуства” 21 на Национален фонд „Култура”


Бенифициент:
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали   
Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров"
гр. Кърджали 6600
ул. Републиканска, №40, П.К.152

тел.: 0361 / 6 2577 / 6 2578
e-mail:
library_kli2003@yahoo.com ;
beactive@abv.bg
   Проект: „Контаминации на реалности”, програма „Визуални изкуства” 21,
Национален фонд „Култура”, РБ "Н. Й. Вапцаров", Кърджали © 2021
Created Galina Feroli