Проект „Контаминации
на реалности”Проект „Контаминации на реалности” се реализира с финансовата подкрепа на програма „Визуални изкуства” 21 на Национален фонд „Култура”


Бенифициент:
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали

Предложената идея вложена в албум със снимки и кратко описание от всички дейности по проекта

 


Изработен е албум с информация, снимки и кратко описание от всички дейности по проект „Контаминации на реалности”, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Визуални изкуства” 21.

Албум за проект "Контаминации на реалности : / Редактор Елисавета Кехайова; Автор и компютърна обработка Галина Деликирова; Дигитални арт творби. Галина Фероли. – Кърджали: Б.изд., 2022. - 25 с.

Проект: „Контаминации на реалности”, програма „Визуални изкуства” 21,
Национален фонд „Култура”, РБ "Н. Й. Вапцаров", Кърджали © 2021
Created Galina Feroli