Мария НиколчовскаБиобиблиография

 Публикации за Мария Николчовска

 

104. Петрова, Р. Извори / Р. Петрова. // Н о в . ж и в о т (Кърджали), № 143, 1 дек. 1981, с. 2.
Очерк за Мария Николчовска, етнограф от Историческия музей в Кърджали.

105. Фондация за изследване на Родопите ще създават българските музеи. // Р е п о р т е р
д н е с (Кърджали), № 201, 18 окт. 1996, с. 8.
За участието и на Мария Николчовска на международния симпозиум в Смолян „Култови места и култови практики в Родопите”.

106. Талев, Георги. Мария Николчовска / Георги Талев. // Т а л е в, Георги. Да ги знаем кои са: Енциклопедичен справочник за литературните творци, тясно свързали съдбата си с Източните Родопи. – Кърджали, 2001, с. 87.

107. Кулов, Георги. Изследователи на Източните Родопи тънат в забвение, самозвани академици и професори крадат заслугите им / Георги Кулов. // 24 х 7 . Р о д о п и (Кърджали),
№ 1360, 22 февр. 2017, с. 11.
Споменава се и за приноса на етнографа Мария Николчовска за създаването на експозициите в музея.


Фолклорният химн на Родопа планина
Бела съм бела юначе / Радка Кушлева

 

 

 
Всички права запазени © 2017. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали
Created Galina Feroli