Мария НиколчовскаБиобиблиография

 

 

Уводни бележки

Библиографското издание има за цел да представи публикациите на дългогодишния уредник на отдел „Етнография” в Историческия музей в Кърджали - Мария Николчовска.

Указателят съдържа 107 описания, структурирани в три основни раздела: Книги от Мария Николчовска, Статии от Мария Николчовска и Публикации за Мария Николчовска. Материалите са издирени от Краеведската картотека на Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”, БД „Краезнание” и са подредени хронологично. Голяма част от публикациите са прегледани „де визу”. При необходимост към описанията са добавени кратки анотации.

Справочният апарат включва показалци, които улесняват ползването на библиографията – именен, географски и азбучно-предметен. В именния показалец са отразени имената на лицата, включени в библиографските описания. Подредени са азбучно – в инверсия. Срещу тях са посочени номерата на библиографските описания, в които могат да се открият, заедно със специфичните функции, които изпълняват – съавт., рец., за него, фотогр. Географският показалец посочва географските названия, които се срещат в публикациите. Подредени са азбучно. Азбучно-предметният показалец допълнително разкрива съдържанието на библиографията чрез въвеждането на предметни рубрики – напр. народни носии, обичаи, зимни празници и др.

Материалите са описани съгласно действащите стандарти: БДС 15419-82 „Библиографско описание на книги”; БДС 17269-91 „Библиографско описание: Аналитично описание на съставни части от публикации в книжни материал”.

Изданието представя систематизирано публикациите на изследователката на традиционната народна култура на Източнородопския край Мария Николчовска и популяризира нейните ценни етнографски проучвания.

 

 

 
Всички права запазени © 2017. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали
Created Galina Feroli