Мария
Николчовска


Биобиблиография

 

Биобиблиографският указател се издава по повод 75-годишнината на
Мария Николчовска и за приноса й в проучването, документирането и
популяризиране на етнографското богатство на Източните Родопи.


Уводни бележки

Мария Николчовска – един от съвременните будители на Кърджали

Книги от Мария Николчовска

Мария Николчовска като съавтор и редактор

Статии на Мария Николчовска в периодични издания и сборници

Публикации за Мария Николчовска

Показалци:

Именен показалец

Географски показалец

Азбучно-предметен показалец


 
Всички права запазени © 2017. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали
Created Galina Feroli