Мария НиколчовскаБиобиблиография

 

 

Мария Николчовска – съавтор, съставител и редактор

 

6. Ардино - минало и настоящe: [Албум] / Иван Балкански и др.; Състав. Ив. Стефанов; Снимки В. Митев, Д. Йорданов. - София: Септември, 1980. – 66 с.
Други авт.: Мария Николчовска и др.

7. Кърджалийски окръг: [Албум] / Иван Стефанов и др.; Състав. Иван Стефанов; Снимки Данчо Йорданов; Ред. Росица Спасова. - София: Септември, 1982. - 164 с: с ил.
Други авт. Мария Николчовска и др.

1989

8. Исторически музей Кърджали: Пътеводител / Георги Кулов и др,; Фотогр. Данчо Йорданов. - София: Септември, 1989. - 59 с.: с цв. сн.
Други автори: Мария Николчовска и др.

1996

9. Михайлова, Мара. Етнографски проучвания на Източните Родопи / Мара Михайлова; Състав. Мария Николчовска. - Кърджали: Ист. музей; Държ. архив, 1996. - 359 с.: с ил.

10. Момчилград: Природа, Археологически паметници, Традиционна народна култура / Мария Николчовска, Стела Тодорова, Алтънка Шукерова; [С предг. от Цветана Георгиева, Лютви Местан]. - София: Междунар. център по проблемите на малцинствата и култ. взаимодействия, 1996. - 178 с.,
12 л.: цв. ил.

11. Карамихова, Маргарита и др. Места на паметта: Култови места в Кърджалийския район / Текст и състав. Маргарита Карамихова, Илия Атанасов; Фотогр. Данчо Йорданов и др. - София: Фонд. Аксес, 1998. - 92 с.: с ил.
Други фотогр. Мария Николчовска.

12. Кърджали от традицията към модерността / Цветана Георгиева и др.; Състав. Цветана Георгиева. - София: Междунар. център по проблемите на малцинствата и култ. взаимодействия, 1998. - 208 с.: с табл.
Други авт. Мария Николчовска и др.

2017

13. Драгов, Иван и др. Село Тенево: далечно и близко минало / Иван Драгов, Мария Николчовска, Иван Славов. - София: Ашур, 2017. - 424 с.: с ил., табл., портр.


 
Всички права запазени © 2017. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали
Created Galina Feroli