PageRank


Презентация
„Безопасен Интернет” -
рисковете при ползване на световната мрежа от
деца, родители и учители

На 24 април в Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” се проведе беседа на тема “Здравословно хранене”, в която взеха участие ученици от VIII „б” клас при СУ „Отец Паисий” с класен ръководител Звезделина Гечева. Лекторът Златка Лапанова от БЧК, гр. Кърджали интересно и увлекателно запозна тийнейджърите с психологическите аспекти на здравословното хранене и даде полезни съвети на подрастващите за начина на хранене и полезните храни.
В края на срещата учениците споделиха, че лекцията ги е заинтригувала и биха се радвали да присъстват и на други подобни инициативи. Разгледаха и витрина с книги по темата, подготвена от библиотечните специалисти.
Всички получиха безплатна едногодишна читателска карта и препоръчителен списък с книги и статии за здравословното хранене.Библиографското издание
е посветено на 70 - годишнината
от рождението на художника

Джемал Емурлов - Джими.

Неговото творчество и личността
му остават в летописа на
културния живот на Кърджали.С четене в детска градина „Вяра, Надежда и Любов” РБ „Никола Вапцаров” даде старт на Националната кампанията „Маратонът на четенето 2018”. Гост на децата беше зам.кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова. След топлото посрещане тя прочете на малчуганите стихотворението „Смелото кокиче” и българската народна приказка „Кума Лиса кръстница”. Децата я гледаха с грейнали очи и очакваха още приказки и тогава госпожа Тихомирова разказа „Ледената къщичка” - приказка за хитрата Кума Лиса и Зайо Байо. Децата влизаха в диалог с разказвача и проявяваха своето въображение.
Колективът на детското заведение и децата показаха на гостите техния кът на приказката, който беше обогатен с още една книжка, дар от регионалната библиотека. Госпожа Тихомирова зарадва децата с пособия за рисуване. Четенето завърши с много усмивки, прегръдки и обещание за нови срещи.
Националната кампания „Маратон на четенето” се провежда ежегодно в периода от 2 до 23 април. Инициативата се организира от Българска библиотечно - информационна асоциация в партньорство с Асоциация „Българска книга“. 

До края на месец април продължават инициативите на регионална библиотека, в която местни автори и общественици, ще четат любими приказки на деца от детските градини.
М А Р А Т О Н ..Н А ..
Ч Е Т Е Н Е Т О
2 0 1 8

Прояви на
РБ „Н. Й. Вапцаров“

Писатели и публични личности четат приказки в детски градини:

2 април - ОДЗ „Вяра, Надежда и Любов”;

3 април - ОДЗ „Чайка”;

4 април - ОДЗ „Ян Бибиян”;

5 април - ОДЗ „Баба Тонка”.

Маратон на четенето със средношколци: Четем заедно любими книги.

16 април - СУ „Отец Паисий” - среднощколци четат на деца от начален курс;

17 април - СУ „Йордан Йовков”;

20 април - ЕГ „Христо Ботев”;

14, 21, 28 април - „Къде са ми детските книжки”- родители четат на деца;

16 април - „НЕпознатите издания” - изложба на книги в нестандартен формат от фонда на библиотеката;

18 април - Среща с Христо Стоянов и представяне на книгата му „Отворени писма до България”.
М А Р А Т О Н ..Н А ..
Ч Е Т Е Н Е Т О
2 0 1 8

П Р О Г Р А М А 

НА ИНИЦИАТИВИТЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ
БИБЛИОТЕКИ
ОТ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ108 години от рождението на Никола Вапцаров,
100 години библиотечно дело и 59 години от създаване
на регионалното библиотечно хранилище

Регионална библиотека “Н.Й.Вапцаров” - гр. Кърджали има 55-годишна история. Тя е най-голямото книгохранилище в Кърджалийска област, център на библиографска, краеведска и методическа дейност. Най-голямата на територията на региона по обем и качество на библиотечния си фонд, по структура и по обхват на обслужването. Притежава богат многоотраслов фонд, наброяващ около 362 000 библиотечни единици (книги, периодични издания, богата фонотека, аудио- и видеозаписи и други нетрадиционни носители). Обслужва широк кръг читатели - ученици, студенти, специалисти в различни областти на знанието, граждани.

Дирекция "Бюро по труда"
Кърджали
 
 

 


Програма „Глоб@лни библиотеки - България"

 


Партньорска програма:
обмяна на линкове
Реклама
 

   
 
Всички права запазени © 2011. Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров", Кърджали.